Grensregioproject Digipro helpt bedrijfsprocessen digitaliseren

Digipro beleefde de kick-off eind september. Het is een initiatief vanuit het INTERREG-programma, dat subsidiemogelijkheden biedt bij samenwerking tussen Nederlandse en Duitse bedrijven. “Voor bedrijven kan het een subsidietraject zijn zonder rompslomp, dat wel een springplank biedt voor de digitalisering van productieprocessen.”

digiproDat zegt Harold Vulink, die als innovatiemakelaar het Achterhoeks Centrum voor Technologie (ACT, een van de regio’s van RCT Gelderland) is komen versterken. Een dag in de week richt hij zich op het project Digipro. “Het maakt deel uit van het portfolio van ACT. Wij werken altijd vraaggericht, als bedrijven bij ons aankloppen dan is dat een van de trajecten die we kunnen aanbieden.”

De bedrijven die nu al voor een belangrijk deel het productieproces hebben gedigitaliseerd zijn voorlopers. Vulink verwacht dat die ontwikkeling zich snel voortzet, inclusief de robotisering van de productie. “Er zijn ook al bedrijven die augmented reality inzetten.” Dat repeterend werk naar robots gaat is volgens hem onontkoombaar. “Die produceren 8000 uur per jaar, een fte komt tot 1600 uur.” De kwaliteit van de producten is constant. “Goed of fout, een andere optie is er niet.”

Er zijn subsidies mogelijk voor coaching, conceptontwikkeling en haalbaarheidsstudies. Verder is gedeeltelijke financiering voor bijvoorbeeld de bouw van een prototype beschikbaar. Zo kan de stap om een robot in te zetten en handelingen aan te leren met behulp van Digipro, makkelijker gemaakt worden. Voor Digipro subsidieaanvragen is samenwerking of kennisuitwisseling met een Duitse partner een vereiste. “Een van de doelen is om delen van kennis te stimuleren”, zegt Vulink. Het projectgebied beslaat Gelderland, Oost-Brabant, Limburg en een deel van Noord-Rijn Westfalen. OostNL is de leadpartner binnen Digipro en staat de ondernemers en partners bij in de organisatie van een traject.

Vulink voelt zich prima op zijn plaats als innovatiemakelaar in de Achterhoek, waarbij hij zijn kennis en ervaring van zowel techniek als organisaties volop in kan zetten. Hij begon ooit aan een technische studie, switchte en studeerde af op de Academie voor Mens en Arbeid en behaalde zijn MBA. ook in de toepassing van techniek is hij op vele markten thuis. Bij het makelen en schakelen kan hij die kennis soms 1 op 1 gebruiken, heeft hij ervaren.

Martin Stor is in veel bedrijven in de Achterhoek een oude bekende. De afgelopen jaren heeft hij vanuit het ACT vele ondernemers bijgestaan in hun ontwikkeling. De afgelopen maanden heeft Stor al veel kennis kunnen overdragen aan Vulink. “Qua netwerk kwam ik met Stor als collega makkelijk binnen bij Achterhoekse maakbedrijven.” Over de nieuwe samenwerking zijn beiden erg tevreden. Ook in de toekomst verwachten ze elkaar goed aan te kunnen vullen op de uitdagingen die ontstaan.

Als het om technische vragen gaat, bijvoorbeeld in de oploopjes die ACT organiseert rond een vraag of probleem waarmee een bedrijf aanklopt. “Wij zoeken er dan een tiental mensen bij, die samen brainstormen over die opgave. Je ziet vaak snelle uitwisselingen van ideeën, die soms meteen tot een oplossing of een oplossingsrichting leiden.”Hij noemt als recent voorbeeld een bijeenkomst over mechatronica. “Het bedrijf was al ver met de ontwikkeling van een productieverbetering maar bleef met een probleem zitten waar ze maar niet uitkwamen. In zo’n overleg kijken anderen met een frisse blik en daar kwam letterlijk een out of the box-oplossing uit. Supergaaf vind ik dat. Omdat je zelf uit de techniek komt is het prachtig om daar bij te zitten.”

Zo’n oplossing kan de innovatie bij een bedrijf versnellen. Dat is ook een van de doelen van ACT. “Wij kunnen ondernemers met vouchers steunen met innoveren. Daarmee kun je kansen en werk creëren. Dat is belangrijk om als regio aantrekkelijk te zijn voor jongeren en jongere ondernemers.” «

www.rctgelderland.nl

Tekst: Gerard Menting / Fotografie: Yke Ruessink

Onze partners