Gepubliceerd op 10 oktober 2018

Focus op regie en samenwerking

Kuijpers bouwt projecten met daarbij de focus op integrale samenwerking. Opdrachtgever, gebruikers, bouwpartners en de omgeving vormen één onlosmakelijk verband, volgens Jan Kuijpers.

Jan Kuijpers, vierde generatie aan het roer van het familiebedrijf, wil zich als bouwer onderscheiden door kwaliteit en maatwerk. Voor opdrachten gerelateerd aan de overheid is de aanbestedingswet zijn kader, met name EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Hierbij wegen naast de prijs ook zaken als de overlast beperking omgeving, de samenwerking en duurzaamheid mee bij de opdrachteisen. “Wie de beste prijs-kwaliteitsverhouding biedt wint de aanbesteding. Deze benadering biedt geweldige kansen voor innovatieve bedrijven en sluit aan bij wat wij willen zijn als bedrijf.”

Klantgericht en regisseur
Naast EMVI hanteert Kuijpers BREEAM, een methode die de duurzaamheidprestatie van nieuwe en gerenoveerde gebouwen bepaalt op het niveau van het gebouw, het beheer en gebruik en de gebiedsontwikkeling. En in aanvulling op BREEAM werkt Kuijpers graag op basis van Bouwteam / Design&Build i.c.m. UAV-GC, de standaard voorwaarden bij geïntegreerde samenwerkingsvormen. Kuijpers: “Opdrachtgever én maker stellen die voorwaarden samen op. De opdrachtgever beschrijft zijn wensen, de opdrachtnemer bepaalt hoe het werk wordt uitgevoerd, waarbij hij het werk periodiek toetst en daarmee de geleverde prestatie borgt. Het is de meest klantgerichte opzet. Wij passen BREEAM en Bouwteam / Design&Build i.c.m. UAV-GC toe waar dat mogelijk is: bij opdrachten binnen de aanbestedingswet én bij bouw- en renovatieopdrachten voor bedrijven.” “Wij ambiëren de regierol om onze opdrachtgever maximaal te ontzorgen. Daarom is het belangrijk goed in kaart te brengen wat de wensen zijn, waarbij we graag meedenken over de techniek, de materialen en eventuele alternatieven. Vervolgens maken we met onze bouw- en installatiepartners een plan van aanpak. Dat omvat de techniek, de materialen en diverse secundaire onderwerpen w.o. overlast beperking omgeving. In het plan staat concreet wie wat gaat doen, hoe we dat doen en waarom we het zo doen. Alles gekoppeld aan een tijdpad. Zo voorkomen we verrassingen en meerkosten tijdens de werkzaamheden. De opdrachtgever heeft in elk stadium inzicht in de voortgang. Deze werkwijze vraagt om een hecht teamverband. Daarom werken wij al jaren met vaste partners. We weten wat we van elkaar kunnen verwachten, we spreken elkaar aan op zaken en leren van elkaar. Die kracht is de basis van ons succes.”

Mens en milieu
Zo won Kuijpers de aanbesteding voor de bouw van het nieuwe distributiecentrum van Kruidvat in Heteren. “Een voorwaarde was dat ontwerp en uitvoering een meerwaarde moest hebben voor mens en milieu. We hebben daarom maximaal prefab elementen toegepast. Zo beperkten we de afvalhoeveelheid én de luchtvervuiling door fijnstof, omdat we minimaal hoefden te boren en te zagen. In overleg met een ecoloog hebben we maatregelen genomen om planten en dieren in het gebied te beschermen.”

 

Ander voorbeeld is de realisatie van het multifunctionele garagecomplex van Henk Scholten Volvo in Arnhem. “Een ontwerp met hoge eisen aan design, constructie en detaillering, waarbij werd gekozen voor duurzame materialen, zoals een dak met mos-sedum. Dit verkoelt in de zomer, buffert regenwater en de dakbedekking heeft een langere levensduur.” Als derde voorbeeld noemt Kuijpers de renovatie en herinrichting van het Overbetuwse gemeentehuis, een project in uitvoering. “Insteek is een gasloos gebouw en hergebruik van materialen. Zo zijn houten wandbetimmeringen opnieuw gebruikt en bestaan de ontvangstbalies uit oude bureaudelen.”Sinds enkele jaren is Kuijpers actief lid van Bewuste Bouwers. Een vereniging ‘van bouwers’ waar specifiek aandacht is voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid. “We werken stapsgewijs verder aan onze ambitie van bewust bouwen en dat is permanent vernieuwen en verdiepen. Dat maakt ons vak zo machtig mooi.” «

Kuijpers Bouw Heteren
Poort van Midden Gelderland
Noord Oranje 3
6666 LV Heteren
Telefoon 026 – 47 90 450
E-mail info@kuijpersbouw.nl
www.kuijpersbouw.nl

Onze partners