Automotive ondernemer wil dat Aalsmeer de eerste groene gemeente van Nederland wordt

Opvallende ambitie van genomineerde voor verkiezing ‘Ondernemer van het Jaar’

De kans is zeer groot dat in de nabije toekomst het MKB wordt verplicht (of op z’n minst: licht dwingend wordt gemotiveerd) een
CO2-boekhouding bij te houden. Cor Millenaar, ondernemer uit Aalsmeer, al jaren actief in de automotive-industrie, constateert dat veel ondernemers hier niet mee bezig zijn. “Duurzaamheid moet nóg hoger op de agenda worden gezet,” stelt hij met overtuiging. “Ik maak me daar hard voor. Sterker nog: we willen komen tot een groen en duurzaam Aalsmeer.”

Cor vertelt dat hij de volledige steun voelt van het College van B&W, inclusief burgemeester Nobel alsook de Rabobank die graag wil aanschuiven bij het platform, dat Millenaar van de grond probeert te krijgen. “Duurzaamheid is iets wat altijd in onze genen heeft gezeten”, zo is het antwoord van de zichtbaar bevlogen ondernemer aan de Oosteinderweg, op de vraag of hij zélf én zijn bedrijf wel duurzaam zijn. “We zijn als eerste automotive onderneming inmiddels al voor de vierde keer op rij gecertificeerd voor de CO2-ladder. We scoren steeds zeer goed op de audits die door de TüV worden uitgevoerd. Het heeft altijd deel uitgemaakt van onze bedrijfsvoering.”

Dit jaar is Cor Millenaar BV in Aalsmeer mede genomineerd voor de verkiezing ‘Onderneming van het Jaar’ en juist die nominatie – en het eventueel winnen van de verkiezing – wil Cor gebruiken om nog meer aandacht voor duurzaamheid te genereren. “In al mijn presentaties aan de jury heb ik verteld over die ambities.”

Cor legt uit dat CO2-Management BV een applicatie heeft ontwikkeld die ondernemers helpt de CO2-uitstoot terug te dringen. Door deze applicatie wordt het verduurzamen van de eigen organisatie concreter. Het is geen Rocket Science meer. “Duurzaamheid krijgt handen en voeten. En, je hoeft ook helemaal niet van de één op de andere dag compleet verduurzaamd te zijn. Het kan in kleine stapjes. Daardoor blijft het voor de ondernemer overzichtelijk en behapbaar.”

“Nederland loopt achter op allerlei internationale klimaatverdragen,” zo vervolgt hij. “We moeten een inhaalslag maken. De voorraad van onze natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen is eindig. Hoe fantastisch is het niet als we in Aalsmeer – en het liefst ook in de gemeenten om ons heen – een voorsprong kunnen nemen op de regels uit de Wet Milieu Beheer. Ja, noem het maar sociaal innovatief ondernemerschap. Ik sta hier echt voor.”

Al in 2014 is daartoe een speciale BV opgericht; Klimeet BV. “Of je wel of niet duurzaam bent, en hoe je duurzamer kunt worden als ondernemer, is te meten,” zegt Cor. “Dat gebeurt vanuit Klimeet. Ik realiseer me goed dat dit alles een investering in tijd en geld vergt van ondernemers. Onze ervaring binnen Cor Millenaar BV is dat wij daar in de afgelopen jaren veel voor hebben terug gekregen. Zoals: betrokken medewerkers, energiebesparing, exposure maar bovenal het behalen van ons doel om CO2 te reduceren.”

Cor legt uit dat hij ondernemers wil enthousiasmeren om deel te nemen aan het platform dat Klimeet BV nu opzet in samenwerking met CO2 Management BV, de gemeente en de Rabobank. “We willen ideeën horen, we willen elkaar inspireren. Het doel is om te komen tot sociaal, innovatief en gezamenlijk groen ondernemerschap. De voordelen van een dergelijk platform zijn onder meer dat de lokale overheid sturend in plaats van dwingend zal optreden. Er zijn collectieve investeringsmogelijkheden en -voordelen zijn te behalen. Bovendien treedt er versterking in samenwerkingsverbanden op. En, er ontstaat een waardevolle profilering van Aalsmeer. Maar bovenal wordt de wereld in Aalsmeer groener, gezonder en daardoor duurzamer.”

Klimeet BV  – www.klimeet.nl
Cor Millenaar BV   – www.cormillenaar.nl

Onze partners