Gepubliceerd op 11 oktober 2017

Opmars van spraaksturing en adaptief leren

Spraaksturing en adaptief leren. Het zijn ontwikkelingen die de komende tijd een belangrijke rol gaan spelen in de verdergaande processen van digitalisering. Dat verwacht Iwijn Hendriksen, CEO van Xando BV, een Apple Premium Reseller met vestigingen in Enschede, Zwolle en Nijmegen.

Hendriksen kan het weten, want hij heeft met z’n bedrijf dagelijks met de nieuwste trends te maken. Waar het gaat om spraaksturing voorziet hij dat spraak met name zal worden gebruikt voor het ontsluiten van grote hoeveelheden data. Ook kan door het praten tegen de iPhone mail worden gedicteerd.

Gynzy iPad
De verwachte opmars van het adaptief leren illustreert Hendriksen met een project van de educatieve afdeling van Xando: Gynzy iPad. “Gynzy is een leerprogramma voor leerlingen van de basisschool. Zij krijgen dingen uitgelegd via de software van hun iPad en kunnen daar vervolgens zelfstandig mee aan de slag. Dat geldt in principe voor alle vakken. De kinderen krijgen de opdrachten op hun eigen niveau. Naarmate hij of zij betere prestaties levert, worden de opdrachten ook aangepast aan het hogere niveau.”

“Het is moeilijk om goed te anticiperen op ICT-ontwikkelingen”

“Bovendien heeft Gynzy nog een ander groot voordeel”, gaat Hendriksen verder. “De antwoorden van de kinderen op de opdrachten worden direct digitaal nagekeken. De leraren worden dus niet meer belast met het nakijken. Dat vermindert de werkdruk. Ze houden daardoor tijd over om kinderen te helpen die extra hulp nodig hebben.”

opmars spraakbesturingToegankelijk
Hoewel in het mkb nog lang niet iedereen de voordelen ziet van digitaal werken (zie kader op deze pagina’s), is Hendriksen ervan overtuigd dat digitalisering vrijwel altijd een goede investering is. “Je maakt informatie veel toegankelijker”, motiveert hij. “Zowel voor jezelf als voor je klanten. Ook wordt het veel gemakkelijker om informatie uit te wisselen en gaat dat veel sneller. Het wordt eenvoudig om grote hoeveelheden informatie (big data) te structureren en te delen. En natuurlijk is digitaal werken ook nog eens beter voor het milieu.”

Beveiliging
Hendriksen realiseert zich dat een betere toegankelijkheid tot informatie ook een keerzijde heeft. “Omdat je informatie deelt, is de kans altijd aanwezig dat die informatie gehackt wordt. Dat betekent dat je moet zorgen voor optimale beveiliging. Ook is het belangrijk om goede back-ups te hebben met het oog op storingen. Data moeten op meerdere plekken worden bewaard.”

Moeilijk anticiperen
De eerder door Iwijn Hendriksen voorspelde explosie aan ICT-banen is volledig uitgekomen. Er is inmiddels een chronisch tekort aan ICT’ers. “De ontwikkelingen zijn erg snel gegaan”, constateert hij. “Het is heel moeilijk om daar goed op te anticiperen. De onderwijs-sector kan het hoge tempo niet bijbenen. Onderwijs en bedrijfsleven zouden beter moeten samenwerken, maar dat wordt al jaren geroepen en veel zijn we niet opgeschoten. Ook zou het onderwijs wat meer moeten inspelen op andere werkgelegenheid die er zal ontstaan door verdergaande digitalisering.”

Partnerships
Hendriksen signaleert een tendens dat mede door nieuwe digitale perspectieven mkb-bedrijven steeds vaker op zoek gaan naar partnerships. “Veel mkb’ers richten zich nadrukkelijker op hun corebusiness en gaan zich specialiseren. Vervolgens zoeken ze samenwerking om een totaalproduct in de markt te kunnen zetten. Waar de mkb-bedrijven er vroeger alles aan deden om alle expertise in eigen huis te halen, is tegenwoordig het aangaan van partnerships om te komen tot geïntegreerde dienstverlening heel populair.” «

Xando Apple Premium Reseller
Molenstraat 94/966511 HJ Nijmegen
Telefoon 024 – 850 30 00
Email info@xando.nl
www.xando.nl

Tekst: Harry Knevelbaard / Fotografie: Gerrit Boer

Onze partners