Gepubliceerd op 4 december 2018

“Goede businesscase voor zonnepanelen”

“In de praktijk betaal je als ondernemer vaak maar 20 procent van de investering in zonnepanelen zelf en verzorgt de bank de overige 80 procent. De huisbankier zal die voorfinanciering graag doen, omdat het een heel zekere investering is.” Dat zegt Marcel Budding, commercieel directeur van 100% Zonnig B.V. uit Wijchen. Technisch directeur David van Duijnhoven vult aan: “Met een beetje eigen vermogen behaalt een ondernemer die zonnepanelen plaatst gelijk rendement. Hij ziet die investering direct terug in de daling van de maandlasten.”

Veel ondernemers zitten nog met vragen over zonnepanelen. Ze betreffen de financiële- en de technische kant van de inzet van zonne-energie.

Over de financiële kant van de installatie van zonnepanelen zegt Marcel Budding dat er bijna altijd een businesscase te maken is. De SDE+ regeling voor grootverbruikers helpt daar enorm bij. SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energie; het is een overheidssubsidie per opgewekte kilowattuur zonne-energie. Het Rijk maakt jaarlijks miljarden vrij voor de SDE-regeling en twee keer per jaar kan er door ondernemers op worden ingeschreven.

Voor kleinverbruikende ondernemingen zijn er fiscale instrumenten als de Energie Investerings Aftrek. David van Duijnhoven: “De aanschafsom van de zonnepanelen mag gedeeltelijk in mindering worden gebracht op de winst van de onderneming. Dat betekent in de praktijk dat er minder winstbelasting betaald hoeft te worden.” Marcel Budding raadt ondernemers aan om ook te rade te gaan bij de eigen boekhouder of accountant omdat die vaak goed op de hoogte zijn van de fiscale regelingen rond duurzame energie opwekking.

Over de technische kant van de plaatsing van zonnepanelen op bedrijfsruimtes zegt David van Duijnhoven: ”Ondernemers vragen zich misschien af of hun dak geschikt is voor zonnepanelen. Onze ervaring is dat dat bijna altijd het geval is. Er zijn tegenwoordig lichtgewicht oplossingen voor de verankering van de panelen. Dat maakt dat zonnepanelen ook op grote platte daken geplaatst kunnen worden. Met de nieuwe bevestigingstechnieken kunnen we zelfs terecht op daken waar dat vijf jaar geleden nog niet mogelijk was.” Marcel Budding: “Een ander aspect is het slim om gaan met de hemelwaterafvoer. Door die wat te verlagen, zorgen we ervoor dat er minder water op het dak kan staan en is er dus minder belasting.”

Ondernemers doen er volgens beide 
directeuren verstandig aan om het leggen van zonnepanelen te combineren met het noodzakelijk dakonderhoud. Ondernemers die niet willen wachten, kunnen het onderhoud ook in de tijd naar voren halen en op die manier combineren met het leggen van zonnepanelen.

De elektrische installaties van bedrijven is doorgaans ruim voldoende gefaciliteerd om de opgewekte zonne-energie effectief af te voeren of zelf te benutten.

De directeuren van 100% Zonnig B.V. hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het leggen van zonnepanelen. Het bedrijf beschikt over eigen montageteams. Aansprekende projecten zijn het installeren van ruim 600 panelen bij scholengemeenschap SSGN en 700 panelen bij het Dominicuscollege, beide in Nijmegen. Bij een groot bedrijf op industrieterrein Bijsterhuizen liggen inmiddels 900 panelen en ook bij veel mkb-ondernemingen werden tussen de 50 en 150 panelen gelegd.

Om het belang van duurzame energie te onderstrepen is 100% ZONNIG actief deelnemer bij Power2Nijmegen en is in dit Nijmegen Green Capital of Europe jaar sponsor van de prijzen voor de Groene Prijsvraag en sponsor van het Architectuur Centrum Nijmegen. «

HOB 100 % Zonnig – Marcel Budding – David van Duijnhoven

100% ZONNIG B.V.
Stationslaan 26,
6602 BP Wijchen
Telefoon 024 – 303 00 38
E-mail info@zonnig.nl

www.zonnig.nl

Onze partners