Gepubliceerd op 8 maart 2018

Statushouders aan het werk

De gemeente Nijmegen vindt werk een ontzettend belangrijke manier voor statushouders om te integreren, kennis te maken met de Nederlandse samenleving en vorm te geven aan hun toekomst in Nederland. Daarom zet de gemeente er vol op in om deze nieuwe Nederlanders, vaak vluchtelingen uit oorlogsgebieden zoals Syrië en Eritrea, naar een passende baan te begeleiden. “Ondernemers, geef statushouders een kans”, is de welgemeende oproep van wethouder Werk en Inkomen Jan Zoetelief.

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen is door de gemeente ingehuurd om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk statushouders aan het werk gaan of een opleiding volgen. WerkBedrijf is ontstaan uit een samenwerking tussen voormalig Breed (sociale werkvoorziening) en de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen. Werkbedrijven vormen de schakel tussen werkgevers in de regio en mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een brede doelgroep, waar de statushouders onderdeel van zijn.

Werk aan de winkel dus, voor WerkBedrijf én de statushouders. En dat lukt. Jan Zoetelief: “Vorig jaar zijn 370 statushouders uit de aangesloten gemeenten aangemeld bij het WerkBedrijf. Daarvan zijn er 52 geplaatst op een betaalde baan, 56 zijn met behulp van studiefinanciering gestart met een opleiding en 121 statushouders hebben een werkplek met behoud van uitkering gekregen, bijvoorbeeld een oriëntatietraject, taalstage of leerwerkplek.”

Kennismaking
WerkBedrijf schuwt onorthodoxe middelen niet om statushouders en werkgevers met elkaar in contact te brengen. Zo worden ‘meet and eat’ bijeenkomsten georganiseerd, waarbij statushouders en werkgevers samen koken en eten. Deze informele kennismaking helpt enorm bij het maken van een geslaagde match, leert de ervaring.

Natuurlijk is er ook een formele benadering. Als statushouders bij WerkBedrijf komen, krijgen ze eerst een digitaal assessment in de eigen taal. Met vragen over hun opleiding, werkervaring, een intelligentietest, een niveautest Nederlands en Engels, competenties en hun gezondheid. De uitkomst van dit assessment wordt gebruikt bij het intakegesprek. Zo kan een gericht traject worden ingezet.

Statushouders die werkfit zijn en aanspreekbaar in de Nederlandse taal, worden daarna gekoppeld aan een bedrijfsdienstverlener die samen met hen op zoek gaat naar werk. Statushouders die niet direct aan de slag kunnen, krijgen intensieve begeleiding. Bijvoorbeeld door de inzet van een training oriëntatie op de arbeidsmarkt, een taalstage, een oriëntatietraject of een werkervaringsaanbod.

Opleidingen
WerkBedrijf stimuleert jonge onopgeleide statushouders om een opleiding te volgen. In september startte een groep Eritreeërs met de Entree opleiding bij het ROC. WerkBedrijf hielp hen bij de inschrijving en de aanvraag voor studiefinanciering en organiseerde budgettrainingen. Daarnaast ondersteunde WerkBedrijf hen met het vinden van bijbaantjes.

Een andere groep begon met een opleiding in de bouw of techniek, dankzij een samenwerking met Vluchtelingenwerk, Bouwmensen en diverse bedrijven in de regio. In februari 2018 is er een project in de logistiek gestart, een BBL opleiding in combinatie met werk.

Helderheid
Turgay Tankir is directeur van MVO Solutions Nijmegen en omstreken. Het bedrijf is vijf jaar geleden opgericht en verzorgt opleidingen en werk voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt en geeft invulling aan Social Return. Statushouders zijn onderdeel van de doelgroep. Tankir is voor een efficiënte aanpak om de doelgroep aan werk te helpen: “Van werkloos thuis zitten worden mensen ongelukkig. Dat geldt ook voor statushouders. Hoe langer ze thuis zitten, hoe moeilijker 
het wordt om weer aan de slag te gaan. 
Dat bevestigt het vooroordeel dat deze mensen niet gemotiveerd zijn en de statushouders op hun beurt voelen zich in de steek gelaten door de maatschappij.”

MVO Solutions zette een traject van een half jaar op voor de doelgroep. Dat leidt toe naar banen in de bouw, techniek, logistiek en binnenkort de zorg. Het traject begint met het scheppen van duidelijkheid. Wat wordt er van de statushouders verwacht en wat mogen ze terug verwachten. Die helderheid is belangrijk volgens Tankir: “Want we verlangen dat ze een half jaar flink aan het werk gaan op 
MBO-niveau, inclusief opleiding en stage. 
Dat betekent flink aanpoten. Indien nodig zetten we ter ondersteuning een jobcoach in, zorgen voor taalondersteuning of regelen vervoer. Na dat halve jaar stromen ze door naar regulier werk. We hebben veel werkgevers die mensen van ons aannemen. Het zijn mensen waar je van op aan kunt; dat hebben ze in dat half jarig traject wel bewezen.” 
De relatie met WerkBedrijf omschrijft Tankir als prettig en belangrijk. WerkBedrijf levert kandidaten aan. “De lijnen zijn kort, dus als we elkaar nodig hebben, dan weten we elkaar te vinden”, zegt hij.

Samenwerking
Mark Nijhuis is eigenaar van hotel Credible in de Nijmeegse binnenstad. Hij vindt het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. Daar is de horeca wat hem betreft ook uitermate geschikt voor omdat er een grote variatie aan functies is. Dat verschilt van de technische afdeling, tot spoelkeuken of de bediening. “Op allerlei plekken zijn kansen en mogelijkheden om door te groeien”, weet Nijhuis.

Hij vindt de statushouders waar hij mee werkt enthousiast en gemotiveerd. Hij is positief, maar spreekt ook van ‘vallen en opstaan’, vanwege de ‘enorme taaluitdaging’. Soms geven de Eritreeërs die bij hem aan de slag zijn bijvoorbeeld aan dat werkinstructies begrepen zijn, terwijl dat later niet zo blijkt te zijn. 
Dat had bijvoorbeeld tot gevolg dat het trappenhuis van het hotel met bleekmiddel werd gereinigd en vervangen moet worden. 
Ook zag Nijhuis een jongen vertrekken omdat hij niet kon bevatten dat hij een uitkering van een instantie kreeg terwijl hij voor zijn gevoel voor niks bij Credible werkte.

De samenwerking met WerkBedrijf 
omschrijft Nijhuis als goed. WerkBedrijf verricht goed werk als er bijvoorbeeld een tolk nodig is of als de statushouders geholpen moeten worden met uitkeringskwesties of woonbegeleiding. WerkBedrijf zorgt dan voor een goede verwijzing. “Die samenwerking met WerkBedrijf is noodzakelijk”, vindt Nijhuis, “Want we werken met de statushouders vanuit een sociale gedachte. Maar ik ben ook ontzettend druk met het runnen van mijn bedrijf. Daarom is het belangrijk dat WerkBedrijf er is voor allerlei kwesties die tijdens of na het werk spelen.” «

 

Onze partners