Gepubliceerd op 8 maart 2018

“Gebouwen voelen soms als een vriend”

Wiegerinck Architectuur & Stedenbouw is gespecialiseerd in gebouwen die gedomineerd worden door hoogwaardige techniek: ziekenhuizen, laboratoria en onderwijsinstellingen.

Jörn-Ole Stellmann, associate partner bij Wiegerinck: 
“We vieren dit jaar ons 70-jarig jubileum. Onze opdrachtgevers bevinden zich in Nederland, België, Zwitserland en sinds kort ook in Duitsland. In Nederland zijn we momenteel bezig met drie grote ziekenhuizen: het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem; het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum en het Amphia Ziekenhuis in Breda. Gebouwen moeten altijd in dienst staan van mensen, dat is het kernthema 
van onze dienstverlening.”

Kennis delen
“Techniek is voortdurend aan verandering onderhevig. Bij elk project vragen wij ons af in hoeverre de ontwikkelingen zich doorzetten. We kunnen nu een ontwerptekening maken, maar is dat ontwerp over drie jaar ook nog relevant? Daarom kijken wij altijd verder dan de waan van de dag. Hoe wij dat doen?

Door kritisch te kijken naar de plannen van eisen, door in gesprek te gaan met collega-professionals om kennis te vergaren en door kennis te delen via symposia die wij regelmatig zelf organiseren. Met de kennis die wij vanuit verschillende kanalen verzamelen, ontwikkelen we visies en delen die met onze opdrachtgevers. Met hen gaan we intensieve dialogen aan om er achter te komen wat de uiteindelijke gebruiker – de mens – daadwerkelijk nodig heeft. Door in de essentie te investeren, zorg je uiteindelijk dat de kwaliteit omhoog gaat.”

Passie
“In de samenwerkingsverbanden die wij de afgelopen 70 jaar extern hebben ontwikkeld, liggen grote synoniemen met de manier waarop wij binnen ons bureau met elkaar werken. In een zo vroeg mogelijk stadium zetten wij iedereen bij elkaar vanuit alle disciplines. Zo kunnen alle medewerkers vanaf dag 1 gelijkwaardig een project beleven en even veel passie ontwikkelen.”

Healing Environment
Stellmann: “Veranderingen worden ingegeven door vooruitgang. Dat wil echter niet zeggen dat wij voorbij gaan aan de geschiedenis van de architectuur binnen de gezondheidszorg. Een voorbeeld: rond 1950 ontwierp Wiegerinck een ziekenhuis waarbij veel gebruik werd gemaakt van het natuurlijk licht. Die ontwikkeling zie je nu ook weer terug en valt onder het containerbegrip healing environment: 
een fysieke omgeving die zich er op richt om het welzijn van – in ons geval – patiënten zo veel mogelijk te bevorderen en de stress te verminderen. Het doel is dat mensen hierdoor sneller genezen of, in ieder geval, dat de omgeving de situatie van ziek zijn niet vervelender maakt. Er is sterk bewijs dat het zicht op natuur en frisse lucht (door ramen die open kunnen) hier aan bijdraagt. 
We hebben onlangs de ontwerpwedstrijd voor het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem gewonnen mede omdat wij een maximale verbinding tussen het gebouw en het omliggende landschap tot stand willen brengen. Zo wordt het ziekenhuis een gebouw waar de natuur, de gezondheidszorg en de architectuur elkaar optimaal versterken, hetgeen ten goede komt aan de uiteindelijke gebruikers.”

Flexibel aanpassen
“Het ontwerpen en bouwen van een ziekenhuis is complex omdat er veel belanghebbenden zijn. Het geheel neemt zeker 5 jaar in beslag. Aangezien we er zo lang en vanuit iedere mogelijke hoek mee bezig zijn, voelt een gebouw vaak als een vriend. Dat klinkt misschien een beetje 
raar, maar zo voelen wij dat. 
We komen telkens tot nieuwe inzichten en ontwerpen dusdanig dat we de ruimtes flexibel kunnen aanpassen. Neem een polikliniek: daarin kun je een bepaalde mate van standaardisatie toepassen wat wil zeggen dat meerdere medische disciplines er gebruik van kunnen maken. Daardoor creëer je ruimte voor andere doeleinden. Wij hebben liever iets minder ruimte die wel hoogwaardig is dan veel inferieure ruimte. ”

Gezond gebouw
“Hoe gezond is een gebouw? En, als het ongezonde elementen bevat hoe kun je die dan wegnemen? Ook daarover denken wij kritisch na. Neem de stralingen vanuit bijvoorbeeld elektriciteitskabels of het feit dat gebouwen op temperatuur worden gehouden door middel van airconditioning. Hoe gezond is dat? Om onze opdrachtgevers ook op dit gebied optimaal te kunnen adviseren, hebben wij een bouwbioloog in dienst. En – vanzelfsprekend -ontwerpen wij vanuit de gedachte dat alle bouwmaterialen zo duurzaam mogelijk moeten zijn.”

Toekomst
“Hoe de toekomst van Wiegerinck er uit ziet? Goed, we zijn onder andere bezig om onze activiteiten in Duitsland uit te breiden. Ik hoop dat wij onze relevantie kunnen behouden en een klankbord kunnen blijven voor onze opdrachtgevers.” «

Wiegerinck Architectuur & Stedenbouw

www.wiegerinck.nl


Onze partners