Wat is zakelijk zonnepanelen leasen?

9 augustus 2022 13:29

Wat is zakelijk zonnepanelen leasen?

Duurzaam ondernemen komt niet alleen ten bate aan je bedrijfsresultaat, het is een absolute must geworden. Te meer omdat kantoren vóór 1 januari 2023 dienen te beschikken over energielabel C. Minder gebruik van fossiele energiebronnen, meer aandacht voor groene alternatieven. Stel: je hebt als ondernemer wél het dakoppervlak voor zonnepanelen, maar niet de financiële armslag om een compleet zonnesysteem te installeren. Dan kan een lease constructie zomaar eens interessant zijn. Wat betekent zakelijk zonnepanelen leasen en hoe kan je hier als ondernemer van profiteren?   

Leasen is gangbaar

Zoals bij zoveel grote investeringen in de zakelijke omgeving, is het ook bij de keuze voor zonnepanelen gebruikelijk dat ondernemers de voorkeur geven aan een leaseconstructie. Zonnepanelen leasen kost bedrijven niks, terwijl men wél direct profiteert. Het maakt bijvoorbeeld de weg vrij voor een eigen elektrisch wagenpark en accu’s om zonne-energie op te slaan. De investering in zonnepanelen hoeft zodoende niet ten koste te gaan van het kapitaal, hetgeen men logischerwijs achter de hand wil houden voor business gerelateerde investeringen.

Binnen de leaseconstructie voor zonnepanelen worden service, onderhoud, verzekeringen en financiering doorgaans centraal geregeld. Dat betekent voor bedrijven dat men vrij van risico’s en met financiële voordelen kan kiezen voor zonnepanelen. Bekend is dat 9 van de 10 bedrijven dan ook de voorkeur geeft aan zonnepanelen leasen ten opzichte van alternatieven als ‘kopen’ of ‘dak verhuren’. 

90% van bedrijfsdaken nog ‘kaal’

Hoe ziet de situatie op de markt er nu uit? Uit onderzoek blijkt dat nabij de 90% van de bedrijfsdaken in Nederland, met een minimale oppervlakte van 1.000 m², nog niet over zonnepanelen beschikt. Een cijfer dat het duurzame potentieel van de zakelijke markt inzichtelijk en tastbaar maakt. Sterker nog: als slechts een kwart van de betreffende daken zou worden voorzien van zonnepanelen, dan kan een groot deel van de Nederlandse huishoudens al volledig worden voorzien van duurzame energie. Er is dus nog veel te winnen.

Overheid verwacht meer van bedrijfsleven

Gemeenten spelen inmiddels een actieve rol in het stimuleren van bedrijven om te kiezen voor zonnepanelen. Zo werd recent bekend dat de gemeente Utrecht in 2030 tenminste drie keer zoveel zonne-energie wil opwekken, en ziet men een grote rol weggelegd voor bedrijven. In diverse gemeenten worden daarnaast duurzame subsidies aan bedrijven aangeboden, en worden onafhankelijke adviseurs ingezet. Zij gaan bedrijven voorzien van advies omtrent slimme, zakelijke oplossingen, gericht op de verdere verduurzaming van het bedrijfspand.

Verduurzamen én moderniseren

Het leasen van zonnepanelen brengt verschillende voordelen met zich mee. Bedrijven kunnen dankzij het systeem met zonnepanelen het bedrijfspand verduurzamen en moderniseren op hetzelfde moment. Denk aan de voordelen van een elektrisch wagenpark, waarbij de stroom rechtstreeks afkomstig is van eigen zonnepanelen. Zorgen de zonnepanelen overdag voor een overschot aan stroom? Dan kan de energie tijdelijk worden opgeslagen in accu’s. Daarmee maken bedrijven efficiënter gebruik van zelf-opgewekte energie, en dragen zij direct bij aan de omgeving.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.