Wat dekt de beroepsaansprakelijkheids verzekering?

21 februari 2020 15:59

Wat dekt de beroepsaansprakelijkheids verzekering?

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) ontvangt u dekking tegen vermogensschade die uw opdrachtgever lijdt door een beroepsfout waarvoor u aansprakelijk bent. Daarbij valt te denken aan juridische kosten, maar ook schadevergoedingen. Binnen onze rechtsstaat mag iedereen een proces aanspannen, hierdoor kunnen de kosten voor een bedrijf hoog oplopen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt dan een deel van de proceskosten en de kosten van juridische bijstand. Daarnaast dekt de verzekering ook wettelijke rente en de zogenaamde bereddingskosten. De verzekeraar kijkt niet of de schadeclaim gerechtvaardigd is. Het feit dat er een proces is geweest, is genoeg reden tot het uitkeren van een vergoeding.

Wanneer een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Redenen om een BAV af te sluiten bij Diks verzekeringen kunnen zijn:

 • Het biedt zekerheden. De ondernemer is beschermd tegen eventuele aanspraken wegens laksheid. Daarbij valt te denken aan:
 • Privacyschending: met name met het aanbieden van een online dienst kan de privacy van een derde al snel geschonden zijn. In zo’n geval biedt de verzekering een dekking tegen schadeclaims vanwege het schenden van de privacy, of inbreuk op de geheimhoudingsplicht;
 • Wanneer u een verkeerd advies geeft;
 • Reconstructie: wanneer een belangrijk document verloren gaat, of beschadigd raakt. De verzekeraar keert hiervoor een vergoeding uit;
 • Smaad en laster: per ongeluk de goede naam van een derde aangetast? Dan kan de derde een rechtszaak beginnen wegens smaad en laster. De verzekeraar betaalt de verdediging en (een gedeelte van) de eventuele schadevergoeding;
 • Verdedigingskosten: als het tot een rechtszaak komt, zult u verdedigd moeten worden door een advocaat. Dit noemt men verdedigingskosten. Deze kosten, plus de kosten van juridische bijstand en andere kosten en wettelijke rente, worden gedekt door de verzekering;
 • Inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten: een fout met betrekking tot het auteursrecht is snel gemaakt. Wanneer u in alle snelheid een foto van Google op uw website gebruikt, op dat moment kunt u rekenen op een aanzienlijke claim. Vanuit de andere kant werkt dat ook zo: Wanneer u fotograaf bent en opmerkt dat uw producties zonder toestemming of vergoeding worden gebruikt in producties van derden, kunt u via de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking vragen voor een rechtszaak;
 • Expertise: de verzekeraar kan eventueel zorgen voor de beste deskundigen, die een specialisatie hebben op uw vakgebied.

De premie

De premie komt tot stand aan de hand van meerdere factoren:

 • De beroepsgroep;
 • De jaaromzet (exclusief BTW);
 • Voor welk bedrag u per aanspraak en per jaar verzekerd wilt zijn;
 • Of u de bedrijfsaansprakelijkheid ook mee wilt verzekeren;
 • Of de activiteiten van afgelopen jaar ook onder de dekking moeten vallen.

De verzekeraar berekent na het verstrekken van deze informatie een premiebedrag.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken (waar moet u op letten)

U beslist zelf bij wie u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit. U heeft de keuze uit meerdere verzekeraars en dus is het prettig dat u een aantal tips krijgt om uw keuze te vergemakkelijken.

Verzekeraars hanteren eigen premies bij het afsluiten van deze polis. Deze hangt af van het beroep dat u uitoefent, de werkzaamheden, de omvang van uw bedrijf en de omzet die u binnenhaalt. Daarom heeft het zeker zin meerdere partijen met elkaar te vergelijken.

Stel uzelf de vraag of de verzekering daadwerkelijk uw bedrijfsrisico’s afdekt. Heel belangrijk hierbij is dat u de door de verzekeraar gehanteerde clausules goed bestudeert.

Raadpleeg uw beroeps- of branchevereniging bij het afsluiten van de juiste verzekering en minimale dekkingen.

Win advies in bij bijvoorbeeld juristen welke risico’s u met uw bedrijf loopt en dient te verzekeren. Laat tevens uw leveringsvoorwaarden analyseren.

Het is een optie om deze verzekering te combineren met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (dekking bij de door u veroorzaakte materiële en letselschade). Dit kan u soms premievoordeel opleveren en dit is uiteraard gunstig voor uw portemonnee.

Voor wie is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van toepassing?

Het zijn vooral adviserende beroepen die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig hebben. Hieronder staan wat voorbeelden gegeven van beroepen die in aanmerking komen voor het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 • Administratiekantoren
 • Adviesbureaus
 • Advocaten
 • Architecten
 • Notarissen
 • Makelaars
 • Medici
 • Ziekenhuizen​

Verschil beroepsaansprakelijkheidsverzekering en aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Soms wordt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verward met de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (kortweg AVB). Het verschil tussen deze verzekeringen is dat de AVB letsel- en/of zaakschade aan derden dekt. Wanneer je beide verzekeringen afsluit, heb je een complete dekking. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering sluit je dus voor financieel nadeel/vermogensschade en de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven voor zaak- en personenschade.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.