‘Vroegtijdig actie ondernemen om uitval te voorkomen’

18 februari 2021 08:51

‘Vroegtijdig actie ondernemen om uitval te voorkomen’

Te vaak vallen er mensen in het arbeidsproces uit, omdat zij bijvoorbeeld niet op de juiste plek zitten, te lang stress hebben ervaren of door andere oorzaken niet goed functioneren. Dat is niet alleen vervelend voor de persoon in kwestie, maar zeker ook voor de werkgever, die zijn of haar medewerkers graag zo optimaal mogelijk wil laten functioneren.

Als werkgever preventief investeren in deze medewerker, door een deskundige in te schakelen, verdient zich snel terug. De arbeidsdeskundigen, job- en loopbaancoaches van KINNES zijn uitstekend thuis in alles wat met een loopbaan en het functioneren met een ondersteuningsbehoefte te maken heeft. Zij zijn gespecialiseerd in de inclusieve arbeidsmarkt. “Het begrip inclusiviteit krijgt steeds meer waarde op de werkvloer”, zegt Lizeth Filippini, loopbaanadviseur bij KINNES.

“Op de arbeidsmarkt zijn veel mensen actief met een ondersteuningsbehoefte. Door op tijd een expert van KINNES in te schakelen kunnen deze werknemers meestal aan het werk blijven”, voegt Jan-Willem Poelma, adviseur werk en opleiding bij KINNES, daar aan toe.

Leven Lang Ontwikkelen

In de waan van alledag staat de ontwikkeling van werknemers voor een organisatie niet altijd op de eerste plaats. “Met name veel MKB-ers staan daar niet bij stil en dat is te begrijpen”, geeft Jan-Willem aan. “Daarom is het verstandig om op tijd een expert in te schakelen. KINNES heeft arbeidsdeskundigen, loopbaanadviseurs, opleiders en coaches in dienst, die op zoek gaan naar mogelijkheden van medewerkers en waar zij deze nog in kunnen zetten binnen hun functie of binnen de organisatie. Het blijft niet bij advies, er wordt ook direct handen en voeten aan gegeven. Hierdoor kan uitval worden voorkomen of, nog erger, dat je afscheid van elkaar moet nemen.”

Het niet goed functioneren zit hem soms in kleine dingen. Lizeth:” Wanneer iemand bijvoorbeeld twee keer of vaker per jaar uitvalt, is er eigenlijk al sprake van frequent verzuim. Door met een arbeidsdeskundige van KINNES in gesprek te gaan is wellicht sneller te achterhalen wat de achterliggende oorzaak is en kan er preventief op zoek worden gegaan naar een oplossing. Op tijd bijsturen om verdere uitval te voorkomen, daar gaat het om.”

Expertise

Scholing, loopbaanbegeleiding, persoonlijke ontwikkeling, verzuim; het zijn onderwerpen waarmee KINNES zich bezighoudt. Het bedrijf is voortgekomen uit het REA College, dat mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, met name jong volwassenen, opleidt en begeleidt. “Daarin hebben we veel expertise opgebouwd”, geeft Lizeth aan.

“In de loop van de jaren kregen we steeds vaker de vraag vanuit het bedrijfsleven of we onze kennis en vaardigheden ook breder voor ‘reguliere’ medewerkers zouden kunnen inzetten. Al snel werd duidelijk dat onze aanpak goed aansluit op datgene wat binnen de reguliere arbeidsmarkt wordt gevraagd. Dat leidde een kleine drie jaar geleden tot de oprichting van KINNES. Onze missie?  Het creëren van gelijke kansen op de arbeidsmarkt. KINNES gelooft dat iedereen mogelijkheden heeft en dat iedereen een zinvolle bijdrage kan leveren op de arbeidsmarkt.”

Maatwerk

“Zo hadden we onlangs een cliënt die vastliep in z’n reguliere werk. Wij hadden oog voor zijn belemmeringen en konden na overleg vervolgens een opleiding op maat aanbieden. Rekening houdend met zijn belastbaarheid. Kijk, in deze tijd haken zaken vaak enorm in elkaar. KINNES kijkt naar de hele breedte en heeft aandacht voor alle aspecten, zowel werk als privé. Juist dan kun je tot een goede oplossing komen.”

“Of werkgevers daar voor open staan? Niet altijd, maar op het moment dat er iets speelt wel. Immers, als iemand langdurig uitvalt, heeft dat ook allerlei consequenties voor het bedrijf of de organisatie. En het kost veel geld. Daarom adviseren we ook om te voorkomen dat het zover komt. De rol van de werkgever mag daarin niet worden onderschat. Hij moet proberen voeling te houden met medewerkers, weten wat er speelt, dat kan problemen voorkomen.”

Opleidingen op maat

Ook de vaardigheden of kennis kan daarin een rol spelen en daarvoor heeft KINNES de juiste oplossingen in huis. Jan-Willem:“ Wij kunnen zelf op maat modulair scholingsaanbod verzorgen, op het gebied van administratieve -, dienstverlenende – en ICT vaardigheden. Daarnaast kennen we de opleidingsaanbieders in het noorden en kunnen daardoor snel schakelen en opleidingen op maat aanbieden. KINNES heeft korte lijntjes op het gebied van scholing en loopbaanbegeleiding, ontwikkeling en coaching, voor zowel bestaand als nieuw personeel. Daarnaast trainen we begeleiders van participatiemedewerkers en geven we gratis advies aan werkgevers over de Participatiewet.”

“Zeker in deze tijd zijn bedrijven en organisaties volop in beweging, het is goed om daarbij oog te hebben voor medewerkers die je daarin graag wilt meenemen. Met onze kennis en ervaring kan KINNES daar een rol van betekenis in spelen, met als doel te komen tot een win-win situatie.”

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.