Recordaantal buitenlandse bedrijven kiest voor Nederland

19 februari 2020 16:29

Recordaantal buitenlandse bedrijven kiest voor Nederland

Ook regio Noord-Holland Noord profiteert

De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) publiceerde vandaag mooie resultaten over 2019. Zo kozen in 2019 397 internationale ondernemingen - zoals Fresenius, FujiFilm Irvine Scientific en Swisscom - met hulp van het Invest in Holland-netwerk voor ons land. Deze bedrijven verwachten in de eerste drie jaar ruim 14.000 directe banen te creëren en 4,3 miljard euro in hun projecten te investeren. In de regio Holland boven Amsterdam zijn Pall Medistad, Google en Microsoft goed voor zo’n 2.5 miljard aan investeringen en uitbreiding van zo’n 300 arbeidsplaatsen. Dus ook in onze regio geven internationale bedrijven een boost aan het investeringsklimaat.

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken & Klimaat (EZK) kijkt positief terug op de resultaten over 2019: “Ik ben blij met het acquisitiewerk van het Invest in Holland netwerk en de NFIA. Buitenlandse bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie. Zo zijn ze bijvoorbeeld goed voor 30% van de totale private uitgaven in onderzoek en ontwikkeling in Nederland. Dit draagt bij aan het oplossen van de uitdagingen waar wij als land voor staan en aan ons toekomstig verdienvermogen. Daarom moeten we zorgen dat Nederland een aantrekkelijk land blijft om te wonen, werken en ondernemen, ook internationaal. Hier werk ik continu aan met het Nederlandse bedrijvenbeleid en onze Groeistrategie.”

Invest in Holland-netwerk

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord maakt deel uit van het Invest in Holland-netwerk. Naast NHN bestaat het Invest in Holland netwerk uit: NFIA, NOM, Oost NL, amsterdam inbusiness, InnovationQuarter, The Hague Business Agency, Rotterdam Partners, Utrecht Region, BOM, Invest in Zeeland, LIOF, Horizon! en Nederland Distributie Land. De meest recente successen van vestigingen in onze regio zijn de uitbreiding van Microsoft, de investeringen van Google op AgriportA7 en de uitbreiding van Pall Medistad in Medemblik. Met veel internationale bedrijven in de regio wordt contact onderhouden zodat tijdig kan worden ingespeeld op eventuele uitbreidings- en verplaatsingsplannen van de bedrijven.

Thijs Pennink, directeur van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is blij met de resultaten van het Invest in Holland Netwerk: “Voor internationale bedrijven is onze regio heel aantrekkelijk. Dichtbij Amsterdam, goede infrastructuur en betaalbaar. Dan is het belangrijk dat deze kwaliteiten ook landelijk herkend en uitgedragen worden. De ontwikkelingen rond de Energy & Health Campus in Petten zijn met name interessant voor internationale bedrijven in de Life Science & Health (LSH) sector. Dan is het goed om deel uit te maken van het landelijke acquisitie team zodat ook onze regionale propositie wordt meegenomen en we de krachten bundelen.”

Aandacht voor buitenlandse bedrijven blijft belangrijk

In een globaliserende en digitale wereld is Nederland, als handelsland bij uitstek, afhankelijk van de internationale economie voor zijn toekomstige welvaart. Daarbinnen komt steeds meer aandacht voor buitenlandse bedrijven en het Nederlandse vestigingsklimaat. Uit onderzoek blijkt dat internationale ondernemingen een positieve bijdrage aan onze economie en samenleving leveren. Zo blijkt uit verschillende CBS-cijfers dat deze buitenlandse bedrijven goed zijn voor circa 18 procent van de toegevoegde waarde van onze economie, dat deze bedrijven hun werknemers gemiddeld 7 procent meer betalen en dat ze relatief vaak voorop lopen op het gebied van onderzoek en technologie. In Nederland zijn iets minder dan één miljoen mensen werkzaam bij buitenlandse bedrijven. Daarnaast zijn deze bedrijven nog eens goed voor 500.000 indirecte banen in Nederland bij toeleveranciers, vooral bij het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf.

NFIA Commissaris Nijland: “Net als deze vele buitenlandse bedrijven is het zaak dat Nederland zich ook blijft richten op een internationale toekomst. De bedrijven waarmee wij werken leveren elk een unieke en concrete bijdrage aan onderwerpen die we allemaal belangrijk vinden, denk aan het zorgen voor werk en het doen van innovatief onderzoek naar maatschappelijk belangrijke opgaven. Ze werken samen met Nederlandse bedrijven, versterken onze internationale kennisclusters en zijn onderdeel van regionale ecosystemen. Dit soort bedrijven en hun mensen zijn belangrijk voor ons allemaal. Het is van belang dat in het oog te houden voor onze toekomstige economie en vestigingsklimaat.”

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.