Nieuw bestuur Foodvalley NL van start

4 juni 2020 11:26

Nieuw bestuur Foodvalley NL van start

Het Foodvalley ecosysteem internationaal op de kaart zetten en de slagkracht van innovatieve voedingsmiddelenbedrijven in Nederland vergroten. Dat is de ambitie van het nieuwe bestuur, aldus Edith Schippers, bestuursvoorzitter van Foodvalley NL.

Nederland loopt wereldwijd voorop in agrifood, met kennisinstellingen en bedrijven die internationaal bekend staan om hun kennis, kunde en innovatiekracht, aldus Schippers: “We blinken bovendien uit in samenwerking. Grote en kleine ondernemingen in ons land weten elkaar te vinden, al dan niet in publiek-private initiatieven.”

Wereldvoedselvraagstukken

Volgens het nieuwe bestuur is het zaak dat agrifoodbedrijven in ons land de impact van wat ze doen vergroten. “Nederlandse kennis en kunde zijn cruciaal bij het oplossen van de wereldvoedselvraagstukken”, benadrukt Schippers. “De wereldbevolking groeit, de vraag naar hoogwaardig eiwit neemt toe, en landbouwgronden staan net als de watervoorziening onder druk. Willen we dat mensen in de toekomst genoeg, gezond en lekker kunnen eten, dan moeten we met innovatieve oplossingen komen. We hebben hiermee meteen een verdienmodel in handen dat we de komende jaren kunnen uitbouwen.”

Slagkracht vergroten

Nederlandse agrifoodbedrijven kunnen hun slagkracht via Foodvalley aanzienlijk vergroten. “Foodvalley heeft regionale wortels, maar is uitgegroeid tot een ecosysteem dat op nationaal niveau partijen met elkaar verbindt”, zegt Schippers. “Aan ons als bestuur de uitdaging Foodvalley internationaal op de kaart te zetten en verder te laten groeien. Want Nederland is te klein voor wat we allemaal kunnen.”

Edith Schippers, voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is in het dagelijks leven President van DSM Nederland en vervult haar functie als bestuursvoorzitter van Foodvalley NL op persoonlijke titel. Zij volgt Bert Roetert op, die deze functie vanaf eind 2012 bekleedde.

Andere bestuursleden

Samen met de volgende bestuursleden staat zij aan het roer van Foodvalley NL:

Isabel Boerdam

“Hoe bewerkstelligen we de transitie naar een meer plantaardig voedingspatroon in Nederland, en vervullen we internationaal een voorbeeldrol? Foodvalley NL is de katalysator die deze beweging in een stroomversnelling kan brengen. Doeltreffende communicatie is hierbij cruciaal, een uitdaging die ik graag op me neem.”

Isabel Boerdam is oprichter van De Hippe Vegetariër, de grootste vegetarische blog van Nederland. Ze lanceerde de Nationale Week zonder Vlees in Nederland en is oprichter van communicatiebureau Green Food Lab.

Rens Buchwaldt

“Een van de uitdagingen voor Foodvalley is om de verbinding en interactie tussen kennis en toepassing continu te prikkelen en te versterken, en daarmee de impact van ons ecosysteem nog groter te maken. Bij Wageningen University & Research zetten we in op Finding Answers Together en dat geldt zeker ook voor het realiseren van Foodvalley2030.”

Rens Buchwaldt is lid van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research en verantwoordelijk voor de portefeuille Finance, Business en Services.

Peter Drenth

“Met Foodvalley NL maken we de verbinding tussen onderzoek en bedrijven. Kennis, bijvoorbeeld over duurzame productie van voedingsmiddelen, komt hiermee beschikbaar voor de praktijk en dat biedt nieuwe kansen voor ondernemers. Toepasbare kennis is noodzakelijk voor een toekomstbestendige voedselvoorziening en een toekomstbestendig boerenbedrijf. Daar maak ik mij als bestuurslid van Foodvalley NL sterk voor.”

Peter Drenth is gedeputeerde bij de Provincie Gelderland en is onder meer verantwoordelijk voor landbouw, natuur en landschap, biodiversiteit en het programma Foodvalley2030.

Maud Hulshof

“Hoe kan Foodvalley NL bijdragen aan de internationale ambities rond duurzame en gezonde voeding, en de agrifood-expertise wereldwijd versterken? En hoe kunnen we bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s en talent in onze regio vanuit deze gedachte het beste faciliteren en stimuleren? Als bestuurslid maak ik graag de vertaalslag.”

Maud Hulshof is wethouder in Wageningen en in die functie verantwoordelijk voor Financiën, Economie, Participatie en Groen.

Arjen van Tunen

“Op basis van een stevig fundament nieuwe kansen creëren voor innovaties in agrifood. Dat is mijn ambitie als bestuurslid van Foodvalley NL.”

Arjen van Tunen is directeur van agrobiotech bedrijf KeyGene in Wageningen.

Over Foodvalley  

Het Foodvalley ecosysteem met Foodvalley NL in Wageningen, versnelt innovatie en groei van bedrijven door bedrijven, van start-up tot en met multinational, te koppelen aan de beste kennis, faciliteiten, kennisleveranciers en potentiële partners. Economisch gedreven en vraaggestuurd vanuit het bedrijfsleven staan de komende jaren vier innovatiethema’s centraal: Circulaire Landbouw, Voeding & Gezondheid, Eiwittransitie, en Slimme & Digitale Technologie. Deze thema’s zijn ook benoemd in het Foodvalley 2030 programma. Voor meer informatie: www.foodvalley.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.