Meer carrièremakers, minder burn-out

16 juni 2020 15:24

Meer carrièremakers, minder burn-out

UW VOORDELEN VAN HET VERLENGD PARTNERVERLOF

Vanaf 1 juli wordt het partnerverlof verlengd van vijf dagen tot zes weken. Daarmee loopt Nederland met één sprong een groot deel van de achterstand in die het jarenlang had op andere landen. Maar wat betekent deze verlenging voor werkgevers en HR managers? Hoe regel je het binnen de organisatie? Op 25 juni, een kleine week vóór de wet van kracht wordt, geeft WOMEN Inc. antwoord op al uw vragen via een gratis online werkgeversevent.  Van aansprekende praktijkvoorbeelden – die er nu al zijn – tot een concreet stappenplan.

Ons land is niet altijd de beste leerling van de klas. Pas in 2002 kregen partners van pas bevallen moeders zorgverlof. Twee dagen moest dan maar voldoende zijn. Het duurde nog eens bijna twee decennia eer dit verlof werd uitgebreid tot vijf dagen. Die schuchtere verlenging van het partnerverlof was het eerste resultaat van intensief lobbyen door onder andere WOMEN Inc., een non-profitorganisatie die zich inzet voor gendergelijkheid. Toch raakten steeds meer politieke partijen overtuigd van de voordelen van een verlengd partnerverlof, daarna werd het opgenomen in het regeerakkoord en tenslotte ging de kogel definitief door de kerk: op 1 juli wordt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof van kracht. Dat de term ‘partnerverlof’ is vervangen door een die begint met de letter G heeft alles te maken met de afkorting: WIEG. “Ook al is de WIEG nog niet helemaal wat ons voor ogen staat, de wet is een enorme stap vooruit,” vindt Suzan Steeman, expert arbeidsmarkt bij WOMEN Inc.

Beter evenwicht tussen werk en privé

Zweden is een van de landen die al veel langer een maandenlang partnerverlof kennen. Daar zijn de onmiskenbare (economische) voordelen van een dergelijke regeling ook al jaren terug duidelijk geworden. “Ze helpt om een beter evenwicht te krijgen tussen werk en privé,” zegt Suzan Steeman. “De vader of partner van de moeder kan zijn of haar verlof gelijktijdig met het zwangerschapsverlof opnemen maar ook aansluitend, wanneer de moeder weer aan het werk gaat. Partnerverlof maakt van het krijgen van kinderen meer een gedeelde belevenis, meteen vanaf de start. Het maakt het vanzelfsprekender dat mannen hun deel van de zorgtaak op zich nemen en dat stelt moeders weer in staat meer tijd en aandacht aan hun carrière te besteden. We zien nu niet alleen dat vrouwen overwegend deeltijd werken maar ook dat ze soms noodgedwongen een aantal jaren helemaal uit het arbeidsproces verdwijnen. Dat levert ze een achterstand op in hun loopbaan die ze meestal niet meer kunnen inhalen. Werkgevers willen graag meer  vrouwen aan de top en ook het aantal burn-out-klachten van werknemers verminderen. Het partnerverlof kan ze daarbij helpen.”

Aanvullen

De WIEG is nog niet ideaal omdat het niet geldt voor ZZP’ers en omdat het UWV slechts 70% van het salaris doorbetaalt, en dat kan er volgens Suzan Steeman toe leiden dat partners het verlof om financiële redenen dan maar niet opnemen. “Dat zou zeer onwenselijk zijn. Daarom zetten we ons in voor 100% doorbetaling en roepen we werkgevers op het bedrag zelf aan te vullen.” Tijdens het online event komen werkgevers aan het woord die het partnerverlof al eigenhandig hebben uitgebreid en uit eigen zak betalen, nog vóór er sprake was van de WIEG.  Dat zegt iets over de  voordelen die zij er voor hun organisatie van hebben verwacht en er ook door hebben gekregen. Die voordelen zijn er op korte en op langere termijn. Het directe voordeel is dat de partner meer bij de zorg voor de pasgeborene betrokken wordt en de moeder meer uitgerust opnieuw aan het werk gaat. Het indirecte dat er in het gezin in de loop der jaren minder spanningen optreden over de verdeling van de zorgtaken en dat de kans op een burn-out vermindert. Van meer evenwicht is nog nooit iemand slechter geworden. Wat opgaat voor een individu, geldt ook voor een organisatie en een samenleving. Met de WIEG zetten we als maatschappij een grote stap in die richting. Het online event ‘Zorgen Zonder Zorgen’ helpt u als werkgever die stap te zetten voor uw bedrijf.

Ga voor meer informatie en om je aan te melden voor de talkshow naar: www.womeninc.nl/werkgeversevent

Tekst: Jeroen Kuypers

Fotograaf: Kiddo van der Veen

WOMEN Inc.

Hoogte Kadijk 143 F19

1018 BH Amsterdam

T: 020 788 42 31

E: info@womeninc.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.