Maak gebruik van de acties tijdens de Week van de RI&E

10 juni 2021 15:40

Maak gebruik van de acties tijdens de Week van de RI&E

Van 21 tot en met 25 juni vindt de Week van de RI&E plaats. De RI&E, oftewel de risico-inventarisatie en -evaluatie is een verplichting vanuit de Arbowet, maar bovendien een middel dat helpt om op een gestructureerde manier een gezonde en veilige werkplek te creëren. Dit gaat niet alleen over directe risico’s zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen of ongevallen, maar ook over zaken als werkdruk, lichamelijke belasting en thuiswerken.

De risico-inventarisatie en -evaluatie is erop gericht om gezondheidsklachten en veiligheidsrisico’s preventief aan te pakken: ‘beter voorkomen dan genezen’. In de basis is de RI&E een lijst met risico’s, een prioritering en een lijst met maatregelen om die risico’s te minimaliseren. Om het eenvoudiger te maken, zijn er voor veel sectoren speciale branche-RI&E’s beschikbaar. Daarin zijn de belangrijkste risico’s in de sector, inclusief maatregelen, al opgenomen. Voor kleinere bedrijven die niet aangesloten zijn bij een branche, is er de Route naar RI&E, waarmee ook aan de hand van de sector al een voorselectie wordt gemaakt.


Maak gebruik van de acties tijdens de Week van de RI&E

Aan de slag met de RI&E? Maak dan gebruik van de vele acties en activiteiten die tijdens de Week van de RI&E (21-25 juni) worden georganiseerd. Bedrijven, brancheorganisaties, arbodiensten en adviseurs kunnen ondersteunen: van gratis helpdesks tot het compleet uitvoeren van de RI&E en speciale ondersteuning bij de corona-module. Kijk voor alle acties en activiteiten op www.weekvanderie.nl.

Bent u benieuwd naar hoe en waarom een RI&E u kan helpen? En welke stappen u kunt zetten om tot een goede RI&E te komen? Bekijk dan de kick-off op maandag 21 juni om 12u. Hier spreken experts over de relevantie van de RI&E juist nu in tijden van de pandemie en behandelen we de toegenomen urgentie van een RI&E door controles van de inspectie SZW. Meer informatie op www.weekvanderie.nl/live.


Gezond thuiswerken

Hoewel u als werkgever ongetwijfeld een goed beeld hebt van de risico’s die werkzaamheden met zich meenemen, geven ondernemers toch vaak aan dat er in de RI&E onderwerpen naar voren komen waar ze nog niet bij hadden stilgestaan. Een typisch geval van ‘je weet niet wat je niet weet’. Die zaken waar de kennis al over aanwezig is, zijn eenvoudig door te lopen. De andere onderwerpen zullen helpen om een nog betere werkomgeving te creëren én aan de wetgeving te voldoen.

Een voorbeeld van een onderwerp wat nu in veel bedrijven om aandacht vraagt, is het thuiswerken. Een groot deel van de werknemers is van plan is om in de toekomst meer thuis te werken. Waar in het afgelopen jaar in allerijl thuiswerkplekken zijn ingericht, moet nu gekeken worden naar een permanentere invulling hiervan. Een gezonde en veilige manier van werken vanuit huis is daarbij een belangrijk punt van aandacht. Al snel wordt gedacht aan een ergonomisch ingerichte werkplek, maar ook andere onderwerpen moeten hierbij worden meegenomen, zoals hoe manage je werkdruk, hoe blijf je regelmatig in beweging en hoe zorg je voor een gezonde werk-privébalans?

Wat levert het op?

Een RI&E is niet alleen een verplichting, het levert ook veel op. Zo blijkt uit onderzoek dat bedrijven die investeren in preventie succesvoller en duurzamer zijn. Een gezonde en veilige werkomgeving draagt onder andere bij aan de bedrijfscontinuïteit, medewerkerstevredenheid, productiviteit en verlaagt het ziekteverzuim en het personeelsverloop. Een investering van €1 in gezond en veilig werken levert gemiddeld €2,20 (bron: International Social Security Association). Grijp de acties en activiteiten in de Week van de RI&E aan om aan de slag te gaan met de RI&E!

[embed]https://vimeo.com/257893166[/embed]

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.