De potentie en ambitie van de regio: drie jaar The Economic Board

20 maart 2019 15:24

De potentie en ambitie van de regio: drie jaar The Economic Board

The Economic Board bestaat bijna drie jaar. De board kwam voor het eerst bijeen op 17 februari 2016 om de onderliggende stichting op te richten. Drie jaar later hebben we een bloeiende regio, met veel potentie en veel synergie in activiteiten.

Samenwerking in onze regio groot belang

Health & High Tech en Food zijn voor ons dé onderwerpen waarop onze regio zich onderscheidt én zich sterker op kan ontwikkelen en profileren. Samenwerking tussen kennisinstituten overheid en bedrijfsleven, van klein tot groot, is daarbij essentieel. Daarbij is The Economic Board een belangrijke verbinder en aanjager.

Verantwoordelijkheid als grote organisatie

Als Radboudumc hebben we hier een verantwoordelijkheid in. Voor onze patiënten, die voor een groot deel uit deze regio komen, maar ook voor degenen die voor onze expertise van verder weg komen. We zetten in op samenwerking in netwerken, zodat patiënten optimaal worden behandeld, zo dicht mogelijk bij huis. Voor onze medewerkers, om aantrekkelijk werk te kunnen blijven bieden. Als kennisinstelling, om veelbelovend onderzoek zo snel mogelijk naar de patiënt te brengen, vaak via spin-offs of samenwerking met (regionale) bedrijven.

Ongeveer twintig procent van de start-ups in deze provincie houdt zich bezig met de gezondheidszorg, variërend van nieuwe behandelmethodes tot innovatieve medische apparatuur. Dat is het dubbele van het landelijk gemiddelde! Dat lukt alleen door samenwerken. Met de gemeente Nijmegen, die Health & High Tech als een belangrijke economisch speerpunt ziet. Met Briskr, waarin bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen innovaties en werkgelegenheid in Health & High Tech laten excelleren. Of met het onderzoeksprogramma Healthy Brain, waarin onderzoeksinstituten samenwerken en The Economic Board een ondersteunende rol biedt.

Zorgen voor een aantrekkelijk woon- en werkklimaat

Onze regio heeft potentie en ambitie. Daar hoort ook een aantrekkelijk woon- en werkklimaat bij: een goed aanbod van woningen en voorzieningen voor huidige en toekomstige generaties. Waarom ze graag in onze regio wonen of komen wonen. Immers, goede medewerkers zijn de sleutel voor groei en vernieuwing. Bij deze een oproep aan alle partijen om daar de komende jaren op in te zetten.

Kortom, laten we samen onze regio ontwikkelen en goed op de kaart zetten. Voor iedereen: inwoners, bedrijven, instellingen, investeerders enzovoorts. En zowel in Nederland als daarbuiten.

Leon van Halder Lid van The Economic Board en voorzitter van de Raad van Bestuur van Radboudumc www.theeconomicboard.com

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.