De kunst is slim opereren binnen fijnmazige grenzen

20 maart 2019 15:23

De kunst is slim opereren binnen fijnmazige grenzen

Het bouwen, beheren en onderhouden van gebouwen en technische installaties wordt steeds verfijnder. Oscar Arenz, Commercieel directeur Industry & Healthcare Solutions bij Modderkolk schetst de ontwikkelingen en verwachtingen.

Oscar Arenz schuift een printplaatje van pakweg vier centimeter in het vierkant over tafel. “Met hulp van dit dingetje gaat een hoop veranderen wat betreft slim beheer en onderhoud”, zegt hij veelbetekenend. “Van deze sensor, want dat is het, hebben wij grote verwachtingen.”

Fijnmazig samenspel

Om die verwachtingen juist in te kaderen wil Arenz eerst het perspectief verbreden. “We kampen met dubbele vergrijzing, een krappe arbeidsmarkt en hebben de wens meer individueel maatwerk te leveren op allerlei terreinen, bijvoorbeeld in de zorg. Het betekent dat we met hetzelfde aantal mensen meer (maat)werk zullen moeten verrichten. Dat kan alleen door efficiënter te werken en slimme oplossingen te bedenken. Hierbij kunnen technische hulpmiddelen het verschil maken.”

En zo komt ‘de kunst van de techniek’, in dit geval werktuigbouwkunde en elektrotechniek, om de hoek. “Aan state of the art apparaten alleen heb je niets”, zegt Arenz. “Het gaat om het samenspel tussen de apparatuur, de wijze waarop je de inzet ervan organiseert en het vakmanschap van diegenen die ze bedienen, beheren en onderhouden. Die componenten grijpen op elk moment ineen. Haal je er één tussenuit, dan valt het systeem helemaal of gedeeltelijk stil. En dat wil je voorkomen.”

Predictive maintenance

Arenz neemt de sensor tussen duim en wijsvinger en zegt: “Met behulp van dit apparaatje kunnen wij systemen gaan beheren en onderhouden volgens het ‘predictive maintenance’ principe. Ik gebruik de Engelse term, want een goede Nederlandse equivalent is er bij mijn weten niet.” Modderkolk ontwierp en bouwde de sensor samen met Tom Lelie, student technische informatica die inmiddels in het bedrijf werkzaam is. Behalve compact is de sensor zelfvoorzienend wat betreft zijn energieverbruik, daarvoor zorgt een ingebouwd accupakket. “Die accu is nu nog berekend op een levensduur van twee jaar, maar we werken toe naar een model dat zijn eigen energievoorziening haalt uit de omgeving waarin het functioneert”, aldus Arenz.

De sensor leest data van de apparatuur waaraan hij is gekoppeld. Arenz: “De sensor wordt van tevoren door ons geprogrammeerd. Insteek is altijd het signaleren van afwijkingen van de waarden waaraan het apparaat moet voldoen in optimaal werkende toestand. Dus gaan we voorafgaand ijken. Wat is optimaal? Wat zijn acceptabele grens- waarden? Op welk moment geeft de sensor, als de grenswaarden worden overschreden, een ‘vooralarm’? Welke concrete acties volgen op dat moment? Aldus kunnen we op een continue en fijnmazige manier aparte apparaten en hele systemen bewaken. We kunnen hierdoor het beheer en onderhoud zo organiseren en ‘timen’ dat er minimale of zelfs geen verstoring van de bedrijfsvoering bij de opdrachtgever is.”

Zijn signalen/data geeft de sensor ‘realtime’ en gecodeerd door naar de database van Modderkolk, waar ze worden uitgelezen en bewaard. “Zodoende bouwen we een database die het mogelijk maakt de historie van systemen en delen daarvan te monitoren en zwakke plekken te ontdekken die we eruit kunnen filteren met het oog op toekomstig beheer en onderhoud. En we kunnen er systemen op verschillende locaties mee vergelijken, waardoor we extra handvatten hebben het beheer en onderhoud te optimaliseren en het systeem efficiënter te maken. Zo krijgt predictive maintenance vorm en inhoud.”

Alle data en werkzaamheden omtrent appraten en systemen brengt Modderkolk samen in een asset management database. Arenz: “Het heeft voor onze klanten én voor ons het voordeel dat er actueel en heel gericht toegang is tot alle informatie. Klanten hoeven zelf geen logboeken meer bij te houden, maar hebben er wel op ieder moment toegang toe. Dit is vooral binnen de zorg belangrijk, waar ziekenhuizen en klinieken logboeken moeten bijhouden van hun apparatuur. Die logboeken moeten bijvoorbeeld gekoppeld kunnen worden aan behandelingen.”

Arenz noemt de veiligheid van het datasysteem dat Modderkolk beheert robuust. “Er zijn steeds meerdere back ups beschikbaar. Bovendien is de informatie gecodeerd, zonder de vertaalsleutels is deze niet te interpreteren.”

Bewezen betrouwbaar

Modderkolk is binnen de zorg, de industrie en het watermanagement een bewezen betrouwbare partner. “We hebben langjarige contracten met onze klanten. Wij kennen de ins en outs van de locatie, de systemen, de werkprocessen, de mensen en de wijze waarop zij hun professionaliteit waarmaken naar hun cliënten en patiënten.” Ter illustratie focust Arenz op de zorg. “Voor het Nijmeegse Canisius Wilhelmina Ziekenhuis hebben we de verbouwing van onder meer de afdelingen Radiologie en KNF gedaan. Ook hebben we in het ziekenhuis de gehele bestaande data-infrastructuur vervangen met een glasvezel-backbone en een decentraal kopernet. Dit levert onder meer een veel hogere verwerkingssnelheid op en voorziet in voldoende uitbreidingscapaciteit. In het Radboudumc werken we onder meer aan de realisatie, het beheer en het onderhoud van de totale scope aan brandveiligheidsinstallaties en voeren onze technici onderhoud aan vele operatiekamers en facilitaire installaties uit.”

Voor de klinieken van Equipe Zorgbedrijven verzorgt Modderkolk het gehele beheer en onderhoud aan zo’n beetje alle middelen: gebouwen, de technische infrastructuur en bijvoorbeeld keuringen en validaties van operatiekamers en medische apparatuur. Tevens bouwt Modderkolk, letterlijk vanaf de grond, nieuwe omgevingen. Een voorbeeld hiervan is de Kliniek Rijk van Nijmegen, gelegen in het Park Dekkerswald tussen Nijmegen en Groesbeek. Op het terrein werkt Modderkolk aan de fysieke bouw en de technische inrichting van het OK complex aan de villa. De kliniek zal onder andere bestaan uit twee operatiekamers, een verkoeverkamer en een behandelkamer. Op het moment van schrijven is het kliniekdeel nog in de ruwbouwfase, maar eind februari moet alles zijn afgerond. “Een fraai project, waarbij we kunnen tonen wat we in huis hebben op het gebied van het bouwen, inrichten, beheren en onderhouden van een hoogtechnologische zorgomgeving”, oordeelt Arenz. “Hier worden straks mensen geholpen in een prachtige ambiance, voorzien van state of the art medisch-technische voorzieningen, bedient door zorgprofessionals. Voor de volledige technische ondersteuning tekent Modderkolk.”

Tekst en fotografie: Huub Luijten

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.