CST verlegt grenzen binnen douane, arbo en veiligheid

We leven in een wereld van vraag en aanbod. Dus als in de logistieke wereld de behoefte groeit aan meer en goed opgeleid douane- en veiligheidspersoneel en de reguliere transport- en logistieke opleidingen daar niet (voldoende) in voorzien, stapt een nieuwe speler in het ontstane gat in de markt: Customs and Safety Training (CST) Nederland. Een compleet nieuwe opleiding in Limburg.

douane serviceIn augustus 2016 werd de eerste aanzet gegeven. De opleiding werd dit jaar verder vervolmaakt en met ingang van dit nieuwe studiejaar verzorgt CST zowel de basis- als de vakopleiding tot declarant douane. Een vooropleiding op mbo- of vmbo-niveau is voldoende om deze opleiding te kunnen doorlopen. Wie afstudeert, is in staat om aangiftes te verzorgen, het uitvoerend douanewerk van een bedrijf te doen en advies te geven. “Wij bieden de opleidingen en trainingen aan in ons opleidingscentrum, maar ook inhouse bij bedrijven, wanneer medewerkers door hun werkgever daartoe in staat worden gesteld”, licht directeur Frits Tenge toe. Met zijn jarenlange leservaring bij het douaneopleidingsinstituut en later in het bedrijfsleven, kent hij de onderwijs- en de bedrijfsmatige kant van de materie goed en is hij de aangewezen persoon om op verzoek van bedrijven opleidingen op maat te verzorgen.

Douanewerk
Frits Tenge ziet dat veel bedrijven de gevolgen van de Brexit niet kunnen inschatten en dus maar afwachten tot het zover is. Maar dan is het te laat, zegt hij. “Er zijn dienstverleners die hen vaak het douanewerk uit handen nemen, maar ook bij die bedrijven zijn er mensen die van de hoed en de rand moeten weten en daar spelen wij met deze opleiding op in. Een actueel thema is bijvoorbeeld dual use, waarvoor aparte vergunningen nodig zijn. Daar weten veel bedrijven nog weinig van. Als bedrijven advies nodig hebben, wordt hen nu tevens de mogelijkheid geboden hun medewerkers daar een aparte training voor te laten volgen bij CST.”

Veiligheid
Zo is er een aparte awarenesstraining zeecontainers. Deze worden tegenwoordig gemeten op het mogelijk uitdampen van gevaarlijke gassen, om te bepalen of het veilig is een container te openen. Over de gezondheidsrisico’s die je als medewerker daarbij loopt, was vroeger weinig of niets bekend. Veiligheidsadviseurs helpen bedrijven daarmee. CST verzorgt ook onafhankelijke awarenesstrainingen op andere terreinen, zoals over de regelmatig wijzigende regelgeving vanuit Brussel.

Binding met praktijk
CST wil op die manier onderscheidend zijn en zijn cursisten naast de theorie ook praktijkgericht opleiden, waardoor zij sneller inzetbaar zijn in de praktijk. De docenten hebben dan ook een sterke binding met de praktijk, hebben ruime ervaring in de internationale handel en douane en zijn werkzaam in binnen- en buitenland. Al het lesmateriaal wordt digitaal aangeboden, met hyperlinks naar de wetgeving, waardoor de cursisten ook thuis kunnen studeren, naast de fysieke lessen ‘op school’. Dit maakt de opleiding heel laagdrempelig. De cursisten worden daarnaast in de vroege avond in de gelegenheid gesteld om te sparren met hun docenten. De examens worden afgenomen op het eigen opleidingsinstituut, waardoor cursisten niet ver hoeven te reizen. Zo heeft CST snel een eigen plek veroverd in de logistieke hotspot van Nederland. «

CST Nederland
Vasco Da Gamaweg 1c5928 LD Venlo
Telefoon 077 204 5200
www.cstnederland.nl

Tekst: René van Zandvoort / Fotografie: Sjef Frijns

Onze partners