Gepubliceerd op 21 augustus 2019

Hoe kunt u zich voorbereiden op een harde Brexit?

Op 13 november 2018 is een Brexit-akkoord bereikt door de onderhandelaars. Met dat akkoord zou een overgangsperiode ingaan voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU op 29 maart 2019.

Binnen het Verenigd Koninkrijk bleek echter te weinig steun voor dit akkoord en de Brexit is uitgesteld tot 31 oktober 2019.  De nieuwe premier Boris Johnson lijkt onverstoorbaar aan te sturen op de Brexit, waardoor de kans op een harde Brexit (no deal scenario) steeds groter lijkt te worden. Wat zijn de gevolgen van een harde Brexit voor ondernemers die (in)direct zaken doen met het Verenigd Koninkrijk?

Wij merken dat er in de praktijk in toenemende mate fiscale vragen ontstaan over de handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk. Deze vragen hebben met name betrekking op de heffing van btw en invoerrechten (douane) na de Brexit.

Weet u wat u te doen staat bij de aanstaande Brexit? Zo niet, dan is deze 3-daagse cursus iets voor u!

Klik hier voor meer informatie.

 

Btw-heffing na de Brexit

Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) uit de EU, zal het VK ook voor btw- doeleinden geen deel meer uitmaken van de EU.

Dit heeft tot gevolg dat de btw-gevolgen ten aanzien van grensoverschrijdende diensten en leveringen naar het VK wijzigen. Daarnaast zullen vele vereenvoudigde regelingen en/of goedkeuringen die in EU-verband gelden, komen te vervallen. Hierbij valt te denken aan de vereenvoudigde ABC- regeling, regels met betrekking tot consignment stock en het overbrengen van bedrijfsvoorraad.

De Brexit kan daarnaast tot gevolg hebben dat uw btw-aangifte, uw facturen en uw financiële administratie anders ingericht moeten worden. In voorkomende gevallen kan ook een verplichting tot btw-registratie in het VK ontstaan.

In eerste instantie lijkt de Brexit, wat betreft de heffing van btw, met name impact te hebben op de levering van goederen naar en vanuit het VK.

Douaneformaliteiten na de Brexit

Het VK maakt momenteel met de andere EU-landen deel uit van een douane-unie. Hierdoor wordt overal in de EU een gelijk douanetarief toegepast. De douane- unie heeft ook tot gevolg dat geen sprake is van douaneformaliteiten en de heffing van invoerrechten bij de goederenbewegingen tussen de lidstaten onderling.

In het geval van een harde Brexit, zal het VK niet langer deel uitmaken van de Europese douane-unie. Dit heeft tot gevolg dat douaneformaliteiten worden geherintroduceerd. Dit kan leiden tot verschuldigdheid van invoerrechten, een verzwaring van administratieve lasten, logistieke vertragingen door controles en een toename van de compliance kosten.

Gelet op het wederzijdse economische belang van de handelsrelatie, vermoeden wij overigens dat de heffing van douanerechten zeer beperkt zal zijn. Dit is ook het geval met landen als Zwitserland en Noorwegen. Zonder duidelijke afspraken met het VK, is en blijft dit punt echter zeer onzeker.

Bron: www.kroesewevers.nl/en/

Onze partners