Gepubliceerd op 11 september 2019

Tekort op de werkvloer: strijden om jong talent

Sterrenkok Ron Blaauw kon door gebrek aan personeel zijn serviceniveau niet handhaven en sloot in de zomer van 2018 twee van zijn restaurants. En hij is niet de enige ondernemer die met hetzelfde probleem kampt. Gemiddeld zijn er 93 vacatures per 100 werklozen, een nieuw record. In 2018 jaar gaf een kwart van de ondernemers in een landelijke enquête aan belemmerd te worden door een tekort aan werknemers. De gevolgen zijn merkbaar; de productie stagneert, klanten zijn ontevreden en de werkdruk loopt op. Dit resulteert op zijn beurt weer in geremde groei, krimpende resultaten en zelfs bedrijfssluitingen zijn de nieuwe realiteit. Er zijn echt nog wel mensen te vinden, maar ben jij bereid je eisen bij te stellen?

Eigen schuld?

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt stelt dat er zeker tot 2020 grote tekorten zullen ontstaan op de arbeidsmarkt. Paul de Beer, bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen aan de UvA, kent de getallen, maar verbindt er liever nog geen conclusies aan. “De enige zekerheid is dat we geen zekerheid hebben. Conjunctuur is nu eenmaal grillig, dat zag je in 2008. Niemand voorspelde de val van Lehman Brothers en de crisis erna.” De Beer nuanceert: “Een absoluut arbeidstekort bestaat eigenlijk niet. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om de vraag aan te passen aan het aanbod – of andersom. Simpel gezegd: je moet op tijd op zoek naar oplossingen, dat hoort bij goed ondernemerschap.”

Of er voldoende naar oplossingen wordt gezocht? “Nee. Zeker in de crisis hebben bedrijven zitten slapen. In goede tijden spenderen ze te veel. Maar gaat het slechter, dan trappen ze massaal op de rem. Bezuinigingen, ontslagrondes. Wat doe je zélf om een personeelstekort en uitstroom te voorkomen? Investeer altijd in mensen, in goede én zeker in slechte tijden,” aldus De Beer.

Kijk breder

Rob Groot, Business development director bij YoungCapital, vindt dat bedrijven breder moeten kijken. Hij ziet dat bedrijven die meebewegen met de arbeidsmarkt, de strijd om de kandidaat winnen. Rob Groot: “Ook zij zoeken bijvoorbeeld die veelgevraagde kandidaat met diploma en drie tot vijf jaar werkervaring, maar ze realiseren zich dat de kans klein is dat ze die gaan vinden. En dus kijken ze breder naar het talent op de markt. Ze kiezen bewust voor iemand met minder ervaring, die wel een leergierige houding heeft. Ze moeten het vak misschien nog leren, maar op de lange termijn is het bedrijf goedkoper uit. En er zit nog een bonus bij: jongeren zitten nog niet vastgeroest in ‘zo doen we het nu eenmaal’. Dit zorgt voor nieuwe manieren van werken en draagt bij aan de innovatie die je bedrijf vooruit helpt.”

Mindshift nodig

Accountmanager mkb Marleen Schuurman stelt dat er een mindshift nodig is. “Werkgevers weten vaak onvoldoende wat jongeren beweegt. Mijn advies: verdiep je in hun leefwereld.” Zo gaan jongeren nu vooral voor zekerheid. Salaris is weer doorslaggevend geworden. Jongeren zagen hoe hun ouders in de crisis hun baan kwijtraakten. En ze zien nu de strengere hypotheekeisen die banken aan starters stellen. Daarom kiezen ze vaker voor een studie met uitzicht op een kansrijk beroep, zo staat vermeld in de YoungCapital Recruitment Guide.

Rob Groot beaamt de noodzakelijke mindshift. “Met eisen afvinken verkoop je geen banen meer. De rollen zijn omgedraaid. Natuurlijk hebben werkgevers wensen, maar soms zijn die wensen irreëel. Sommige werkgevers zoeken starters met de ervaring van iemand die al vijf jaar werkt. Ook zien we regelmatig dat studenten voor een baantje eerst twee weken een intensieve fulltime training moeten volgen. Of dat mensen fulltime beschikbaar moeten zijn voor parttimewerk. Wil jij makkelijker kandidaten vinden? Highlight dan punten als parttime of thuis kunnen werken, vrijheid, flexibele werktijden en extra salaris in piekuren. Wij zien dat bedrijven met zo’n aanbod makkelijker werven, en ook hun mensen beter aan zich weten te binden,” aldus Groot.

Als werkgever is het dus belangrijk om op zoek te gaan naar oplossingen. Verdiep je eens in de leefwereld van werkzoekenden. Zo kom jij erachter wat zij belangrijk vinden. Op die manier kun jij de concurrentie een stap voor zijn.