Gepubliceerd op 18 juli 2018

Zijn uw arbeidsvoorwaarden concurrerend genoeg?

Voor de groei van uw bedrijf is het belangrijk om de juiste en goede mensen aan te trekken. Concurrerende arbeidsvoorwaarden kunnen hierbij van groot belang zijn.

De pensioenregeling is financieel vaak de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Als de juiste sollicitant verzekerd is bij een bedrijfstakpensioenfonds of in een vergelijkbare regeling elders, kan een soort­ gelijke pensioenregeling een belangrijk punt zijn in de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Het is de vraag of uw pensioenregeling concurrerend genoeg is ten opzichte van de pensioenregeling waarin uw toekomstige werknemer nu deelneemt.

Pensioenregeling opzetten of optimaliseren
Heeft u nog geen pensioenregeling voor uw werknemers? Dan kunt u overwegen deze alsnog op te nemen in uw arbeidsvoorwaardenpakket. De mogelijkheden hiervoor zijn legio. Als u wél een pensioenregeling heeft, is het vaak mogelijk om met beperkte aanpassingen de regeling te verbeteren of uit te breiden.

U kunt hierbij denken aan:
1. Het uitbreiden van de regeling met een ANW-­hiaatregeling. Deze regeling biedt een extra inkomen voor de partner als de werknemer komt te overlijden.

2. Het uitbreiden van de  pensioenregeling met  een  vrijwillige bijspaarregeling, als hiervoor ruimte in de regeling aanwezig is. Uw werknemers krijgen dan de mogelijkheid om extra pensioen­ premies in te leggen. Zo kunnen zij hun pensioen optimaliseren.

3. Het verruimen van de pensioengrondslag door (bijvoorbeeld) het verlagen van de franchise of het verhogen van het maximaal pensioengevend salaris.

Samen met u kijken wij graag naar het opzetten of optimaliseren van een pensioenregeling. Zo maken we uw arbeidsvoorwaarden­ pakket meer concurrerend.

Heeft u vragen over het opzetten of optimaliseren van een pensioenregeling? De pensioenadviseurs van Schipper informeren u daar graag verder over. Neem hierover contact op via 0113 23 94 00 of info@schippergroep.nl.