Gepubliceerd op 4 december 2018

Werken aan de toekomst

Wij bouwen als Veluwezoom Verkerk Bouw en VolkerWessels aan een betere omgeving en daar zijn wij trots op.

Onze activiteiten zijn echter niet geruisloos en hebben impact op mens, milieu en samenleving. Daarnaast moeten we er rekening mee houden dat grondstoffen niet oneindig beschikbaar zijn en de ruimte in Nederland beperkt is.

Dat alles tezamen maakt dat intensieve samenwerking binnen de bouwsector een noodzaak is geworden. Samen met de partijen in een vroeg stadium een ontwikkeling aanpakken of dat nu nieuwbouw van woningen, appartementen of renovatie betreft. Toekomstgericht bouwen houdt in dat je flexibel bouwt maar ook rekening houdt met de kansen ten aanzien van circulariteit, oftewel hergebruik van gebruikte materialen in de bouw voor de toekomst.

Daarom zijn wij ook voorstander van Madaster, het zogenaamde materialenpaspoort. Afval is materiaal zonder identiteit. En door gebruikte materialen te definiëren en vast te leggen krijgt het extra waarde voor de toekomst. Waarbij mede het doel is om afval te elimineren. Voor onze concepten MorgenWonen en PlusWonen wordt hier door ons op diverse projecten al invulling aan gegeven.

Een materialenpaspoort maakt inzichtelijk welke materialen in een gebouw zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. Daarnaast bevat het informatie over de kwaliteit van de materialen, de locatie en de financiële en circulaire waarde. Hergebruik van materialen, het minimaliseren van afval en daarmee het besparen van kosten wordt eenvoudiger. Maar zeker ook de bewustwording.

Het is helaas alleen nog geen gewoongoed in de bouw om op een dergelijke manier naar een te realiseren gebouw te kijken. Diverse belangen werken elkaar nog wel eens tegen. Toekomstgericht bouwen en duurzaamheid zou dus bij alle partijen op de agenda moeten staan. En niet alleen denkend vanuit de kostenkant; alhoewel dat in deze tijd echt wel een uitdaging is voor de haalbaarheid van diverse projecten.

Zowel bij nieuwbouw van grondgebonden woningen en appartementen als bij renovatie, staat bij ons energiezuinigheid hoog op de agenda. Maar ook bij de uit te voeren transformaties. Een mooi voorbeeld zijn bijvoorbeeld een tweetal appartementencomplexen in Zwanenveld in Nijmegen die we duurzaam renoveren in opdracht van woningcorporatie Portaal. Deze woningen maken we geschikt voor ‘0 op de meter’, voorbereid op een toekomstig duurzaam warmtenet. Een project gestart vanuit de stroomversnelling, maar waarbij we in die gezamenlijkheid een prachtig resultaat neer zetten voor de toekomst en de bewoners. En daarnaast is het een prachtige aanvulling voor de stad Nijmegen als European Green Capital 2018!

De uitdaging ligt er voor ons allen om de komende jaren onze bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Om daar goed op in te kunnen spelen hebben we hier onze projectteams binnen Veluwezoom Verkerk Bouw maximaal op afgestemd en werken we aan een voortdurende ontwikkeling van onze medewerkers.

Ook dat verstaan wij onder duurzaamheid en innovatie, om die toegevoegde waarde en onze kennis door te geven aan onze klant en partners. Verantwoordelijkheid nemen begint bij jezelf tenslotte.

Kortom; dat is Bouwen aan levenskwaliteit! «

Veluwezoom Verkerk Bouw bv
Edisonstraat 88, 6902 PK Zevenaar
Telefoon 0316 – 22 18 45
E-mail veluwezoomverkerk@volkerwessels.com
www.veluwezoomverkerk.nl