Gepubliceerd op 15 december 2017

Wegéon: maatwerk in re-integratie

Als alle kosten worden meegeteld, kost één dag verzuim een werkgever gemiddeld 410 euro. Reden genoeg om vooral langdurig verzuim in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken.

Wegéon is specialist op dit gebied en heeft een heel duidelijke visie op verzuim. “Wij ontzorgen onze opdrachtgevers en voorkomen langdurig verzuim door een intensieve begeleiding. We hebben een resultaatgericht programma ontwikkeld om te sturen op verzuim. Dat werpt zijn vruchten af”, vertelt Arno Linkels, directeur van Wegéon. “Wij zijn echte specialisten en kennen alle regels, mogelijkheden en problemen. Er is dan ook niet te zeggen: zó moet je een verzuimbeleid voeren en niet anders. Ieder mens is verschillend en daarmee verschilt de begeleiding van geval tot geval. Maatwerk dus!”

Voorkom een forse boete

Met de wet verbetering Poortwachter en de nieuwe Arbowet zijn werkgevers zelf verantwoordelijk voor een goed verzuimbeleid. Zeker bij kleine bedrijven en het mkb levert dat problemen op, weet Linkels. Het resultaat is dat medewerkers soms onnodig lang ziek zijn en dat er, als niet alle wettelijke regeltjes aantoonbaar zijn gevolgd, een forse boete van het UWV volgt als een medewerker na twee jaar ziekte wordt aangemeld voor de WIA. Maar liefst 15 procent van de bedrijven die een WIA-aanvraag doet, krijgt die boete, meestal ter hoogte van een volledig jaarsalaris. Wegéon helpt die boete te voorkomen door een re-integratieproces te verzorgen dat aan alle regels voldoet en vooral ook effect heeft.”

Er speelt dus meer dan alleen het ‘aan de regels houden’. Want het gaat om mensen en het gaat om het terugdringen van verzuim. Linkels: “Traditionele arbodiensten zijn nog steeds afgestemd op de oude WAO. Wij kijken verder. De WIA wil dat er niet meer alleen wordt gekeken naar arbeidsongeschiktheid, maar vooral naar de mogelijkheden die iemand nog wél heeft. Werken staat in de WIA voorop. Dat is precies waar wij meteen vanaf dag één op sturen. Neem een taxichauffeur die zijn been breekt. Natuurlijk kan die geen taxi meer besturen, maar er zijn andere dingen die hij wel kan en daar letten wij op. Zo’n man kan prima een tijdje werken als centralist. En misschien dat hij daarna in een automaat moet rijden. Wij verkennen alle mogelijkheden en zoeken naar creatieve oplossingen.”

Neem ieder signaal serieus
Wegéon werkt landelijk en heeft 35 medewerkers. Re-integratie – ook bij externe werkgevers – is hun dagelijks werk. Alles wordt gedaan om mensen uit die arbeidsongeschiktheid te houden, want zowel voor de werkgevers als de werknemer is dat een zeer onwenselijke situatie. Zo was er laatst een topverkoper. “Die man was 62 en kreeg steeds meer moeite met het commerciële werk”, vertelt Linkels. “Jonge collega’s streefden hem voorbij en die man werd langdurig ziek. Dan kun je wachten en hem hetzelfde werk teruggeven, maar dat lost niets op. Wij zijn met die man en de werkgever gaan praten.

Ook daarbij lag de focus weer op wat hij wél goed kan: contacten onderhouden. Nu verzorgt die man het relatiemanagement en is verlost van de harde verkoopdruk. En hij voelt zich als een vis in het water.” Werkgerelateerde klachten beginnen altijd met een griepje. Soms is dat een eerste signaal. “Ons advies is: neem ieder signaal serieus. Als je er op tijd bij bent is een hoop ellende te voorkomen, voor werknemer én voor werkgever.”

Wegéon

Eikenbosch 2, 5056 GB Berkel-Enschot
Telefoon 013 – 533 62 72
E-mail info@wegeon.nl

www.wegeon.nl

Tekst: Maarten Bokslag // Fotografie: Saskia van Empel