Gepubliceerd op 1 januari 2019

We willen het graag gemakkelijk maken voor de werkgevers

De economie draait goed, het aantal vacatures is enorm, het aantal werkzoekenden ook. Je hoeft ze alleen nog maar aan elkaar te koppelen. Beter wordt het niet zou je denken. En toch hebben werkgevers moeite om aan personeel te komen en lukt het gemeenten maar matig om hun bestand van uitkeringsgerechtigden te verkleinen.

De recent aangetreden Arnhemse PvdA-wethouder Martien Louwers ziet het als een van haar grootste opgaven om de komende vier jaar zo veel mogelijk mensen aan het werk te helpen. “We hebben een gezamenlijk belang. Bij de gemeente staan te veel mensen op de lijst voor een bijstandsuitkering. Werkgevers zitten tegelijkertijd te springen om personeel. Die werkgevers wil ik helpen bij het vinden van de juiste mensen. Ik ga de samenwerking heel graag aan.”

Hoog arbeidsethos
Louwers groeide op in een gezin met een hoog arbeidsethos. “Hard werken hoorde en hoort er gewoon bij. Ik kom uit de Achterhoek uit een gezin met twee hardwerkende ouders. Mijn oma heeft nooit de kans gehad om zichzelf op de arbeidsmarkt te ontwikkelen want zij heeft de basisschool niet eens kunnen afmaken. De daarop volgende generatie – mijn moeder – heeft wel door kunnen leren. Zij is mijn voorbeeld. Ik heb mij natuurlijk ook niet voor niets bij de Partij van de Arbeid aangesloten, een partij waar arbeid een belangrijke rol speelt.”

Inclusieve werkgevers helpen en inspireren elkaar
Het blijkt in de praktijk soms lastig om de juiste mensen bij de juiste vacatures te vinden. Zeker als het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers lopen tegen ingewikkelde regelgeving aan, zien risico’s of weten nog niet hoe zij het werk anders kunnen organiseren. Zij hoeven het wiel echter niet zelf uit te vinden want de kennis en ervaring is al volop aanwezig. Martien Louwers: “In onze regio zijn er al veel werkgevers die ruimte maken in hun organisatie om mensen kansen te bieden. Vaak gaat het dan over werknemers die een psychische of fysieke beperking hebben. Of om mensen die al heel lang niet hebben gewerkt. De werkgevers zijn verenigd in het netwerk Inclusief Werkgeven Midden-Gelderland. Dit netwerk verbindt inclusieve werkgevers met elkaar en fungeert als een podium. Het zou mooi zijn voor onze stad en regio als deze groep steeds groter en sterker wordt. Partijen zoals VNO-NCW en de HAN doen mee en wijzelf ook”, aldus Louwers. “Het is overigens niet alleen een kwestie van sociaal willen ondernemen, het is voor werkgevers in deze tijd gewoon noodzakelijk om op deze manier naar de arbeidsmarkt te kijken. In de praktijk blijkt dat ook prima te werken. Het kost alleen soms wat meer voorbereiding en begeleiding.”

Werkgevers Service Punt ontzorgt werkgevers
“Er zijn inmiddels best wat mogelijkheden om vacatures en werkzoekenden met elkaar te matchen”, legt Martien Louwers uit. “Soms zit dat bijvoorbeeld in bijscholing van mensen, of in het anders organiseren van taken in een bedrijf. Maar dat zijn nou juist de zaken die werkgevers er niet even bij kunnen doen. Daarvoor is het WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland in het leven geroepen.” Het servicepunt ondersteunt bij werving en selectie van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt en denkt mee over mogelijkheden om het werk geschikt te maken voor deze mensen. Werkgevers worden ook geholpen met de administratieve kant, zoals de aanvraag van loonkostensubsidie. Kortom, het Werkgeversservicepunt ontzorgt werkgevers. Het servicepunt is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar, en het UWV Werkbedrijf.

Leerwerkloket
Ook voor werkzoekenden die met vragen zitten is er op verschillende manieren hulp. Eén van de plekken waar zij terecht kunnen is het Leerwerkloket Midden-Gelderland. Martien Louwers: “Wat heeft iemand die bijvoorbeeld in de bouw heeft gewerkt, nodig om zich om te scholen voor een baan in de zorg? Welke manieren zijn er om een taalachterstand in te lopen? Dat zijn vragen waar het Leerwerkloket mee kan helpen.” Het loket is bedoeld voor werknemers en werkgevers met scholingsvragen. De deskundigen brengen, samen met regionale partners, vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in onze regio bij elkaar. Daarnaast stimuleren zij een leven lang leren. Louwers: ”Het leerwerkloket is een succes. In eerste instantie was er alleen op dinsdagmiddag een inloopspreekuur aan de Boulevard Heuvelink in Arnhem. Vanwege de groeiende belangstelling is het loket sinds begin oktober ook op donderdag open.”

Martien Louwers benadrukt dat het ook zinnig is voor werkgevers om hun bedrijf open te stellen. “Bijvoorbeeld tijdens een oriëntatiedag of een werktraject. Laat potentiële werknemers zien hoe het er binnen jouw bedrijf er aan toe gaat. Dat werkt enthousiasmerend is onze ervaring.”

Ambitie
In de stad Arnhem verstrekt de gemeente tussen de 7000 en 8000 uitkeringen. Daarnaast is er een groep mensen die om diverse redenen geen betaald werk heeft, maar dat wel wil, zoals moeders die weer aan de slag willen bijvoorbeeld. Arnhemse coalitiepartijen hebben in hun akkoord voor de komende vier jaar afgesproken om op de landelijke lijn te zitten qua uitstroom uit de bijstand en daarbovenop nog eens 500 mensen extra aan het werk te helpen. Martien Louwers: “Het moet kunnen, zeker als je ziet hoeveel werkgevers kampen met een personeelstekort. Ik word voor wat betreft deze ambitie overigens niet alleen gevoed door de personeelsbehoefte van werkgevers, maar ook door de overtuiging dat het hebben van werk veel betekent voor mensen. Werk hebben is meer dan een salaris ontvangen. Het is meedoen, meetellen, gemist worden als je er niet bent. Het geeft zelfvertrouwen en het is prettig om deel uit te maken van een netwerk.”

Fonds
In het Arnhemse coalitieakkoord wordt een bedrag van 2,5 miljoen euro genoemd, dat bestemd is voor initiatieven en oplossingen om mensen geschikt te maken voor de arbeidsmarkt. Wethouder Martien Louwers: “Met dit zogenaamde werkinvesteringsfonds willen we met werkgevers meedenken en waar nodig mee-investeren in goede ideeën. Het kan bijvoorbeeld gaan om een specifieke doelgroep of een innovatief project. We nodigen ondernemers van harte uit om hun ideeën met ons te delen. Als we samen investeren in mensen komen we ver, daar ben ik van overtuigd.”

Kennismaken
Martien Louwers staat open voor persoonlijke gesprekken en kennismakingen met ondernemers en inwoners. “Elke week ben ik ten minste een dag in een wijk aan het werk. Ik praat met veel mensen en ga op werkbezoek om bewoners en ondernemers in zo’n wijk te leren kennen. Ik geloof dat je, door dicht bij de mensen in de wijken te gaan staan, veel kunt betekenen. Je bent ook beter in staat de problemen te zien die mensen belemmeren om aan het werk te gaan. Als we zowel vanuit werknemers, als vanuit werkgevers op alle fronten investeren in werk, dan moeten we elkaar kunnen vinden.”

Wilt u reageren op dit interview? U kunt mailen naar Martien.Louwers@arnhem.nl. Zij staat ook open voor een nadere kennismaking of een bedrijfsbezoek naar aanleiding van dit interview.