Gepubliceerd op 8 maart 2018

“Techniek en vernieuwing gaan hand in hand”

De technici van Modderkolk zoeken altijd gericht naar oplossingen. 
Met nieuwe en bestaande instrumenten, altijd met een open blik en gericht op het gewenste doel.

Voor Oscar Arenz is techniek in de eerste plaats een gereedschap waarmee je een bijdrage kunt leveren aan het oplossen van huidige en toekomstige maatschappelijke problemen. “Technici zijn denkers én doeners pur sang.” Als Commercieel directeur Healthcare Solutions bij Modderkolk ligt zijn focus op hoogtechnologische aandachtsgebieden als ziekenhuizen, klinieken, zorginstellingen en farmacie.

Specifieke vragen
Het zijn organisaties die in technologisch opzicht in de voorhoede opereren. En allemaal liggen ze onder een maatschappelijk vergrootglas, omdat van hen een belangrijke bijdrage wordt verwacht aan het verbeteren van de levenskwaliteit en duurzaamheid. Insteek hierbij is dat het op de juiste plek en de juiste manier inzetten van slimme technieken en slimme werkmethoden substantiële gezondheids- en efficiencywinst kan opleveren.

In de zorg speelt dat de vraag ernaar in beginsel onbeperkt is en de zorgtechnische behoeften en mogelijkheden blijven groeien. En bijgevolg ook de kosten. Ziekenhuizen en klinieken moeten steeds efficiënter werken. Slimme techniek en slim omgaan met technisch onderhoud is steeds belangrijker.
“Modderkolk levert hieraan een bijdrage in de vorm van een multidisciplinaire aanpak”, aldus Arenz. “Wij ontwerpen, bouwen, 
beheren en onderhouden technische installaties. Dat is altijd maatwerk. Elke klantvraag is een specifieke vraag, waarvoor onze vakmensen een sluitende creatieve oplossing moeten vinden. Dat vereist gedegen vakkennis, een open blik en de bereidheid kennis en vaardigheden met elkaar te delen.”

Gedreven
Klanten van Modderkolk weten wat ze kunnen en mogen verwachten. Datzelfde geldt voor de medewerkers. Arenz: “Klanten én medewerkers zijn voor ons twee kanten van dezelfde medaille. Alleen in nauwe onderlinge samenwerking kun je resultaten behalen waarmee beide partijen tevreden zijn.”

“Voor medewerkers betekent het als individu en als team topprestaties leveren. De mensen die bij ons werken zijn gedreven om het beste resultaat te bereiken. Dat faciliteren we door goed werkgeverschap; investeren in goede werkomstandigheden en gerichte (bij)scholing.”

“We bieden sinds 2012 opleidingen aan onze bedrijfsschool, in samenwerking met de Hogeschool Arnhem – Nijmegen en het Willem I College uit Den Bosch. In een combinatie van werken en leren bieden we opleidingen voor zowel hbo’ers als mbo’ers. Zo ervaren medewerkers dat werken bij Modderkolk ook samengaat met studeren, 
en uitdagingen en goede doorgroei-
mogelijkheden met zich brengt.”

“We willen de beste mensen aan ons binden. Dat zijn we verplicht aan onze klanten en aan onszelf. Hoogtechnologische vragen kun je alleen oplossen in maximaal onderling vertrouwen en door het delen van vakkennis.”
Arenz beschrijft enkele voorbeelden: “Voor Equipe Zorgbedrijven, een groep gespecialiseerde klinieken door heel Nederland, levert Modderkolk een totaalpakket van technische diensten. Die variëren van de bouw en onderhoud van een operatiekamer, tot het vervangen van verlichting. Tevens alles met betrekking tot beheer van medische apparatuur, digitale logboeken (in het kader van ‘track & trace-ability’) en het opstellen van risicoanalyses. Die data slaan we veilig op binnen onze eigen Assetdatabase Magic.”

“Ook voor ziekenhuizen richten we operatiekamers en behandelruimtes in. We voeren onderhouds-, validatie- en inspectiewerkzaamheden uit, bouwen en beheren installaties (waaronder luchtbehandeling) en besturingssystemen.

Zo is er bij het Radboudumc een vaste ploeg op locatie werkzaam voor beheer en onderhoud. Bij het CWZ valideren we operatiekamers en renoveren we afdelingen zoals Radiologie, Geriatrie en Klinische

Neuro Fysiologie.
“Het is werken in een organisatie in bedrijf, waarbinnen zeer specifieke condities gelden. Een patiëntomgeving stelt de hoogste eisen wat betreft veiligheid. Het betekent dat we in voortdurend overleg met opdrachtgevers exact elke stap in kaart brengen: wat gaan we doen? Hoe? Waarom zo? Op welk moment? Realiseren we zo dat de normale bedrijvigheid zo goed mogelijk doorgang vindt? En dat alles niet alleen op papier, maar in de praktijk!

Dat vergt voortdurende scherpte van iedereen. En de professionaliteit om elkaar op een open manier aan te spreken op zaken die anders en beter kunnen.”

Mobiele units
Modderkolk ontwerpt en bouwt eveneens mobiele units voor zorgaanbieders. Arenz: “Voor een instelling hebben we een volledig geautomatiseerde mobiele crisisopvang gebouwd. Wat betreft elektrotechniek zitten we nu in de afronding. De unit zit vol sensoren en besturingssystemen voor geluid, luchtbehandeling en licht (regelbare kleurtemperatuur). Alles is op afstand te bedienen en gericht op het analyseren van alle variabelen die het gedrag en welbevinden beïnvloeden van de cliënt die er verblijft. Het is een mooi voorbeeld van de inzet van de modernste techniek als vernieuwend instrument voor betere en efficiëntere zorg.”

Een andere unit waarvoor Modderkolk elektrotechnische snufjes uit de kast haalde 
is een mobiele operatiekamer (zie foto). 
“Bestemd voor het ziekenhuis op Guadeloupe”, zegt Arenz met enige trots. “De unit is in Engeland gebouwd, wij hebben in Wijchen de voorbehandeling van de klimaatinstallatie verzorgd. Alle benodigde faciliteiten en techniek zijn verwerkt in deze unit, zodat deze in ‘no-time’ kan worden ingezet. 
Binnenkort worden de inklapbare unit verscheept. Een team van Modderkolk zal op Guadeloupe alles inregelen, testen en valideren.”

“Onze teams werken altijd in nauw overleg met de klant aan slimme innovatieve oplossingen voor specifieke vragen. Daarbij houden we rekening met de omstandigheden ter plekke, zowel bouwkundig als wat betreft bedrijfsvoering. Functionele en praktische oplossingen staan bij ons voorop, zowel in een multidisciplinaire aanpak als bij specialistisch maatwerk.” «

Modderkolk Projects & Maintenance B.V.

www.modderkolk.nl