Gepubliceerd op 19 juni 2018

Minor Circulaire Economie glansrijk op weg naar eerste lustrum

Inmiddels is het bijna twee jaar geleden dat de eerste editie van de minor Circulaire Economie aan de HAN van start ging. Sindsdien heeft het programma een enorme vlucht genomen en zijn er door de deelnemende studenten ruim 50 onderzoeksprojecten voor verschillende opdrachtgevers uitgevoerd. Deze studenten volgen allen een economische of technische opleiding op hbo-niveau en kiezen om uiteenlopende redenen doelbewust voor het programma van de minor Circulaire Economie.

De circulaire economie leeft
Het thema circulaire economie neemt een enorme vlucht. De belangstelling van studenten in het hbo voor vragen op het gebied van duurzaamheid neemt sterk toe. Dit blijkt onder meer in de aantallen deelnemers aan het programma. Voor het komende semester, waarin de minor haar eerste lustrum viert, zijn er meer dan 70 deelnemers. Het programma wordt aangeboden voor voltijd- en deeltijdstudenten en is ook toegankelijk voor studenten van buiten de HAN.

Bovendien wordt er op dit moment bij de HAN geïnvesteerd in de ontwikkeling van een voltijd bekostigd masterprogramma Circulaire Economie, dat met ingang van september 2019 wordt aangeboden.

Samenwerken aan duurzame innovatie
“Uniek is de werkwijze waarin studenten in de minor samen met hun opdrachtgevers en vakdocenten in co-creatie bijdragen aan duurzame transitie in de regio. Wij werken hierbij in multidisciplinaire teams, waarbij de vraag van de opdrachtgever leidend is en de samenstelling van het team is afgestemd op de aard van het vraagstuk. Daarmee leveren wij maatwerk en maken wij dankbaar gebruik van de expertise bij de verschillende studenten en diverse kennispartners van de HAN”, aldus Frank Croes, de initiator en coördinator van het programma.

Een grote verscheidenheid aan opdrachten
Het maatwerk voor de verschillende opdrachtgevers leidt in de praktijk tot een grote verscheidenheid aan opdrachten. Max van de Weerd, student Bedrijfseconomie en een van de studenten uit de eerste groep, kijkt met veel voldoening terug naar de minor. “Wij hebben voor Grijsen Park & Straatdesign uit Winterswijk een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het gebruik van een bio-composiet als duurzaam substituut ter vervanging van de metalen vlakken van afvalbakken bij gemeentelijk straatmeubilair. Een interessante ervaring, aangezien wij in dit project nauw hebben samengewerkt met andere teams. Zo werkte een ander duo studenten aan een project voor Rijkswaterstaat. Het doel van deze opdracht was het vinden van een antwoord op de vraag welke mogelijkheden er zijn om de vrijkomende biomassa van ‘geoogste’ waterplanten uit oppervlaktewater niet langer te vernietigen, maar aan te wenden als grondstof voor nieuwe waardeketens. Wij hebben hierbij serieus geïnventariseerd welke mogelijkheden deze biomassa van waterplanten biedt bij de vervaardiging van een bio-composiet voor Grijsen.”

“De grote verscheidenheid aan projecten heeft ons laten inzien hoe je in een circulaire economie creatief kunt kijken naar aanknopingspunten voor samenwerking tussen geheel verschillende ketens en hierbij soms tot verrassende resultaten kunt komen.”

Wilco Rauwerdink, student Bedrijfskunde aan de HAN, heeft zich voor de komende editie van de minor aangemeld. “Ik heb specifiek voor deze minor gekozen, aangezien ik mijn horizon wil verbreden. Daarbij ben ik geïnteresseerd in de wijze waarop organisaties een juiste balans weten te vinden tussen het creëren van economische waarde en de draagkracht van de ecosystemen op aarde.”

“Op dit moment loop ik stage bij het Centre for Sustainable Business Development van de HAN en draag ik met een onderzoek bij aan de mogelijkheden om bedrijventerreinen in de provincie Gelderland in de toekomst te verduurzamen. Daarbij heb ik geleerd om vanuit meerdere dimensies processen te analyseren en te denken vanuit de belangen van verschillende stakeholders.”

Investeren in meervoudige waardecreatie
In de minor maken studenten kennis met het begrip meervoudige waardecreatie. Hiervoor wordt in het programma gewerkt met een model dat is ontwikkeld door de International Integrated Reporting Council (IIRC). In dit model gaat het in essentie om zes kapitaalsoorten, waarbij vanuit een holistische benadering wordt geïnventariseerd op welke wijze een organisatie waarde creëert.

Aan de hand van de zes kapitaalsoorten in dit model maken Bram van Meegen en Kevin te Braak, beiden deelnemers van de huidige lichting minorstudenten, voor de Stichting Nijmeegse Vierdaagsefeesten een integrale duurzaamheidscan van alle horeca ondernemingen in de Nijmeegse binnenstad, die tijdens de Vierdaagsefeesten actief deelnemen aan de feestelijkheden.

In deze scan worden zowel de ondernemers met een permanente vestiging als ondernemers met ambulante handel gescand op verschillende aspecten van duurzaamheid en de wijze waarop zij hier werk van maken in de bedrijfsvoering van hun onderneming. In de scan wordt zowel aandacht besteed aan sociale, economische en ecologische aspecten van de bedrijfsvoering.

Op basis van de scan ontvangen de ondernemers een score voor de mate van duurzaamheid. Deze score wordt tijdens de vierdaagsefeesten per etablissement getoond door middel van een zichtbare classificatie op een label met een kwalificatie van één tot vijf sterren.

De achterliggende doelstelling van de stichting is om het belang van duurzaamheid bij consumenten en bedrijven onder de aandacht te brengen en ondernemers met deze sterrenkwalificatie te belonen of aan te moedigen om in de toekomst nog meer werk te maken van duurzaamheid in de bedrijfsvoering en in de samenwerking met partners in de keten.

Benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek en naar de uitkomsten van andere interessante projecten van de minor?

De resultaten van de verschillende projecten worden samen met de opdrachtgevers gepresenteerd op donderdagmiddag 21 juni aanstaande tijdens een nieuwe editie van het congres Circulaire Oogst 4.0. Meer informatie over het programma en de mogelijkheid voor aanmelding treft u aan op de volgende website han.nl/circulaireoogst.