Gepubliceerd op 28 augustus 2018

Kerken worden ontmoetingsplaatsen

Weet u hoe belangrijk ontmoeting is? Het is één van de pijlers waarom we ons comfortabel en gelukkig voelen. Dat geldt ook voor kerkgangers.

In veel kerkgebouwen wordt alleen ruimte geboden voor het passief aanhoren van een boodschap. Een gebouwaanpassing kan het gemeenschapsgevoel versterken en maakt mensen actief.

Hollanders zijn nuchter en richten zich graag op de functionele en zakelijke kanten van de gebouwinrichting. Hoe groot moet het zijn en hoeveel mensen moeten erin? Bij een restaurant of winkelinrichting wordt het aspect sfeer erbij gehaald want het moet wel mooi worden. Er wordt weinig ontworpen op comfortgevoel.

Kerken, of algemeen gezegd auditoria, zijn dikwijls zalen met zo veel mogelijk zitplaatsen. De boodschap of het optreden moet goed overkomen bij de toehoorders. Wanneer de toehoorder niets meer geboden wordt dan alleen een preek of een optreden zal deze steeds passiever worden en op termijn afhaken. Het is één van de reden waarom kerken leeglopen.

Om mensen in beweging te krijgen zul je ze moeten activeren. Er moet er iets beleefd worden wat men thuis voor de buis niet meemaakt.

ONTMOETING!!!  . . . .  waardoor je het gevoel krijgt er bij te horen.
. . . die ontmoeting moet centraal staan in het ontwerpproces.
. . . die ontmoeting vraagt ruimte.

Afgelopen jaren heb ik als architect een aantal kerken mogen verbouwen. Het waren van oorsprong allemaal ruimtes met zoveel mogelijk banken. Heel veel van die zitplaatsen staan nu leeg. En als alle mensen achterin gaan zitten wordt het lege gevoel versterkt.

Kerkbezoek is meer dan het aanhoren van een preek. Je komt bijeen, en je blijft komen, omdat je onderdeel bent van een groep, een “gemeenschap”. Daarvoor is het essentieel dat gemeenteleden elkaar kennen en ontmoeten. Met een grijs vergaderzaaltje dat verstopt zit in het gebouw bereik je dat niet. De ontmoetingsruimte moet centraal staan.

In het ontwerpproces wordt de bezoeker als het ware aan de hand meegenomen.

Bij binnenkomst moet er een comfortabele warme omgeving zijn waar je welkom geheten kan worden. Waarom niet bij binnenkomst een kopje koffie, dat doe je ook als je naar het theater gaat. Ontmoeten is een dynamisch gebeuren waar je actief van de één naar de ander kunt gaan, maar waar je ook rustig terzijde kunt zitten. Ook een ruimte voor dialoog.

De toegevoegde waarde voor kerken anno 2018 is de ruimte die wordt geboden voor het voorprogramma en het na-programma op zondag. Ook de activiteiten door de week, “het staan midden in de wereld”, kan zo beter vorm krijgen. In de Goede Herderkerk in Terneuzen wordt direct aan de straat een ontmoetingsruimte gemaakt met de uitstraling van een grand-cafe waardoor je als voorbijganger zin krijgt om erbinnen te gaan. Geen introverte burcht met zware deuren, maar een warm, extrovert gebouw zonder drempels.

Dit doel wordt alleen bereikt met een bewuste actieve ontwerpbenadering.

(Overigens geldt dit verhaal min of meer voor alle gebouwen waar mensen samenkomen)

Door Nico Fierloos, Puur Architectuur