Gepubliceerd op 9 november 2018

IQ Duurzaam is thuis in energiezuinig ondernemen

Nu investeren in duurzame oplossingen, levert op termijn geld op. Wie wil dat nu niet? Ook het bedrijfsleven ontkomt niet aan de afspraken die in het Energieakkoord zijn gemaakt. Meedoen is geen keuze, al was het alleen maar omdat de overheid in dit akkoord allerlei maatregelen heeft opgenomen, waardoor kantoren en bedrijfsgebouwen al op korte termijn aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen, om überhaupt te kunnen blijven functioneren. IQ Duurzaam gaat samen met u op zoek naar de beste oplossing.

Daarbij gaat IQ Duurzaam verder dan u mag verwachten. ‘Wij vinden het belangrijk dat de producten die we gebruiken ook echt duurzaam zijn’, zo zou de lijfspreuk van IQ Duurzaam kunnen luiden. Het bedrijf doet zorgvuldig onderzoek naar de herkomst en fabricagemethode van de producten die ze aanbiedt. Daarbij wordt gekeken naar de milieubelasting van het gebruikte materiaal, de productiemethode, hoe bedrijven ter plaatse omgaan met hun omgeving en de arbeidsomstandigheden.

Maatregelen
Terug naar de maatregelen die de overheid neemt om energiebesparing in het bedrijfsleven te stimuleren. Zo moeten in 2023 alle kantoren verplicht energielabel C of hoger hebben. Eigenaren van vastgoed moeten daarmee aan de slag. Ook bedrijfsgebouwen ontspringen de dans niet. In de wet Milieubeheer staat beschreven aan welke eisen bedrijfsgebouwen moeten voldoen. Een voorbeeld van zo’n eis is dat een investering in duurzame energie, die zich in vijf jaar terugverdient, verplicht genomen moet worden. Bedenk daarbij wel dat het gemiddelde rendement op een investering die je in vijf jaar terugverdient maar liefst 20 procent is. Uit onderzoek blijkt dat overigens één van de belangrijkste drijfveren om aan energiebesparing en duurzaamheid te doen. Het nemen van duurzame maatregelen moet geld opleveren en dat is precies waar IQ Duurzaam uitstekend in thuis is.

IQ Duurzaam werkt aan het energiezuinig maken van kantoren en bedrijfsgebouwen. Dit doet het bedrijf niet alleen door bestaande installaties optimaal te laten functioneren, maar ook door te werken aan energiebesparende maatregelen. Maatwerk en vakkundig advies staan daarbij voorop. Advies op het gebied van zonnepanelen, zonneboilers, ventilatiesystemen, maar ook op uw installaties, zijn bij IQ Duurzaam in goede handen. Duurzame investeringen brengen uw bedrijf verder. IQ Duurzaam helpt u graag die start te maken.

Op veel investeringen in duurzame oplossingen kunt u subsidie ontvangen. Kijk op www.rvo.nl voor de mogelijkheden en uiteraard kan IQ Duurzaam u hierbij ook verder helpen.

Voor meer informatie: https://iq-duurzaam.nl/service-onderhoud/cv-ketel-abonnement/ 

Onze partners