Gepubliceerd op 11 november 2019

ICT Group maakt technologie slimmer

ICT Group is een Nederlandse onderneming met een aantal (internationale) dochterondernemingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Barendrecht, met nevenvestigingen in Deventer, Eindhoven, Oosterhout, Bergen op Zoom, Maastricht-Airport en Groningen.

Het duurzaam optimaliseren van software

“Ons doel is het slimmer maken van technologie” vertelt Bart Lamot, Director Innovations van ICT Group. “Wij houden ons bezig met softwareontwikkeling op het gebied van hightech, machinebouw, infrastructuur en mobiliteit. Met name die laatste categorie vormt voor ICT Group een belangrijk thema. De ontwikkeling zit bij ons vooral in het voor de reiziger mogelijk maken dat hij middels slimmere technologie makkelijker op zijn plaats van bestemming komt. Dat openbaart zich voor iedere reiziger als maatwerk. En daarin speelt slimme software een doorslaggevende rol.”

Hij legt uit dat binnen ICT Group de focus ligt op een drietal belangrijke thema’s: de al genoemde mobiliteit, slimmere fabrieken en health care. “In het geval van die fabrieken is het zaak dat om ze in staat te stellen om meer te produceren, zowel tegen een lagere prijs als met een lagere ecologische footprint. Dat bereiken we door het optimaliseren van software. Datzelfde passen wij toe bij health care, om zo de kwaliteit van leven proberen te verbeteren. Met die optimalisatie van software is met betrekking tot duurzaamheid winst te behalen. Wij investeren de komende decennia dan ook in niet tastbare technologie, waarmee grote impact valt te realiseren.”

Marktoverschrijdende inzet technologie, innovaties en creativiteit

Binnen de in 1978 opgerichte organisatie zijn ruim 1400 hoogopgeleide professionals werkzaam, gericht op slimmere oplossingen. ICT Group verbindt daartoe mensen, technologie en ideeën met elkaar, en koppelt kennis van de markt van de klant aan innovatieve en integrale IT-oplossingen voor zijn bedrijf, product en/of project. “Het is onze uitdaging om samen met de klant de wereld steeds een beetje smarter te maken” zegt hij. Of het nu gaat om de gezondheidszorg, Transport & Logistiek of smart industry, elke branche kent grote uitdagingen die vragen om slimme oplossingen die processen in stedelijke, industriële en zorgomgevingen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer kunnen maken.

Bart Lamot: “Mijn werk bestaat enerzijds uit het scouten van jong talent op scholen en universiteiten – dáár zit uiteindelijk de innovatiekracht. Daarnaast doe ik met die betreffende jonge talenten projecten, waarbij we marktoverstijgend kijken naar het inzetten van nieuwe technologie, innovaties en creativiteit. 10% van ons nieuwe personeel werven wij uit dit soort projecten. Wij halen kortom onze getalenteerde mensen rechtstreeks uit de schoolbanken.”