Gepubliceerd op 10 oktober 2017

HAN helpt mkb met future proof logistics

De wereld verandert in een rap tempo. Allerlei bedreigingen en nieuwe kansen nopen ook de logistieke sector tot grote aanpassingen. Grote bedrijven hebben redelijk wat geld en menskracht om de juiste innovatie daarvoor te ontwikkelen, maar het mkb heeft veel minder middelen.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kan juist deze kleinere bedrijven bijstaan. Dat bleek uit het gesprek dat wij hadden met Stef Weijers, lector Logistiek en Allianties. “De wereld verandert in hoog tempo”, constateert hij. “Het is voor de HAN en de studenten des te belangrijker dat we goed voorbereid zijn op die snelle en voortdurende veranderingen. Een voorbeeld: zo’n 20 tot 30 jaar geleden was een bedrijf succesvol als het een goed product had. Dat is nu totaal anders, want er zijn veel meer toetreders wereldwijd en iedereen kan overal een webshop beginnen. Dus als bedrijf moet je er steeds alert op zijn hoe je voorop kunt blijven staan.”

HAN helpt mkb met future proof logisticsTwee sporen
De studierichting logistiek denkt na over twee sporen: het leren van de toekomst en het werken van de toekomst. “We moeten veel meer leren in de praktijk om voeling te houden met wat er gebeurt binnen bedrijven en alle ontwikkelingen in het bedrijfsleven”, stelt Stef Weijers. “Dat geldt voor het mbo maar ook voor het hbo. Zo gaan onze studenten veel eerder op stage in de praktijk dan voorheen. Maar we moeten natuurlijk niet doorschieten. Onze studenten moeten ook een vak leren. Een bedrijf verwacht natuurlijk een bepaalde basiskennis van het logistieke vak. Een aantal andere zaken moet je juist in de praktijk leren. Maar ook mensen die al jaren in de praktijk werken moeten we door nieuwe ontwikkelingen bijscholen.”

“Ik roep bedrijven op problemen aan te dragen die ze opgelost willen hebben”

Leren van de toekomst
Het is van belang dat bedrijven blijven innoveren volgens Stef Weijers. “Je kunt je vingers erop natellen dat in de toekomst meer gebruik gemaakt gaat worden van robotica ook in warehousing bijvoorbeeld voor voorraadtelling of orderpicking. Het is heel mooi dat werknemers op cursus worden gestuurd, maar wanneer hun opgedane kennis geen inbedding krijgt in het bedrijf is dat zonde van het geld. De nieuwe inzichten moeten ingezet kunnen worden in het bedrijf. We zien te vaak dat planners op cursus gaan, maar na een paar maanden weer terugvallen in het oude patroon. Dat haalt ook de energie weg bij die planner”, aldus de lector van de HAN.

Werken van de toekomst
“Om bedrijven te helpen hebben we eenleuke aanpak ontwikkeld. We hebben KennisDC’s opgezet. Daarmee hebben we ondermeer de Tip (Talent Innovatie Pool) opgezet. Deze zetten we in voor het mkb. Deze bedrijven willen wel innoveren, maar hebben vaak maar een enkele hbo’er in dienst om bijvoorbeeld een nieuw warehousesysteem op te zetten. Hij kan met niemand sparren. We hebben alle mkb-bedrijven opgeroepen om deze beste man één keer in de twee weken naar de HAN te sturen, waar ze kunnen sparren met lotgenoten, studenten en docenten. We brengen expertise in en ze krijgen een student die 4,5 maanden gaat werken om een innovatietraject te starten. Dat blijkt een hele effectieve aanpak te zijn. Dat is een win-winsituatie. Ik roep bedrijven op problemen aan te dragen die ze opgelost willen hebben”, besluit Stef Weijers het interview. «

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Ruitenberglaan 316826 CC Arnhem
Telefoon 026 – 369 17 89
www.kennisdclogistiek.nl

Tekst en Fotografie: Dick Leseman

Onze partners