Gepubliceerd op 21 januari 2021

Gratis boekje over digitale transformatie

Legt het vele op afstand werken de kwetsbaarheden bloot van uw systemen voor relatiebeheer, administratie of logistiek? Zet dan vaart achter uw digitale transformatie. Gratis informatie van het ICT informatiecentrum helpt u daarbij.

Afbeelding digitale transformatie

Nu uw ICT oplossingen aanpassen

Organisaties die met het vele thuiswerken merken dat hun bedrijfssoftware online slecht bruikbaar is of dat bedrijfsprocessen onvoldoende ingericht zijn op het werken op afstand, lopen achter op het implementeren van moderne (cloud)oplossingen.

Digitale transformatie is het proces waarmee bedrijven zich met hulp van digitale technologie voorbereiden op toekomstbestendige bedrijfsprocesssen. Dat betekent enerzijds het vervangen van oude ICT oplossingen door nieuwe en anderszijds het verbeteren van werkprocessen en het aanpassen van de bedrijfscultuur, zoals u kunt lezen in het gratis e-boekje Digitale Transformatie van het ICT informatiecentrum.

Bedrijven die al bezig waren met hun digitale transformatie hebben zich snel kunnen aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid, waarbij thuiswerken en samenwerken op afstand normaal zijn. Achterblijvers staan nu – door corona gedwongen – voor de keuze om versneld stappen te zetten en toekomstbestendig te worden. Nu doorwerken met verouderde systemen, is voor de meeste bedrijven geen optie meer.

Waaraan merkt u een achterstand?

Veel organisaties maken gebruik van lokaal op de eigen servers geïnstalleerde bedrijfssoftware. On premise heet dat. Op afstand is on premise software vaak niet of slecht bruikbaar. Betreft dat software die een centrale rol speelt in uw bedrijfsproces, zoals ERP software, administratieve oplossingen of het CRM systeem, dan komen belangrijke processen stil te liggen zodra thuiswerken noodzakelijk is. Thuiswerken is ook praktisch onmogelijk als er sprake is van veel applicaties die onderling niet goed geïntegreerd zijn. Of als de juiste communicatietools ontbreken, de bestaande oplossingen online te traag werken of de gebruikte online applicaties te weinig functionaliteit bieden. In dat laatste geval komen medewerkers in de verleiding hun eigen applicaties zakelijk te gaan gebruiken, waarmee de veiligheid van uw eigen data en uw bedrijfsprocessen in het geding komt. Beperkingen en risico’s die voorkomen kunnen worden.

Als de actuele en toekomstige noodzaak om thuis te werken een aspect van moderne ICT oplossingen benadrukt, dan is het wel het belang van cloudoplossingen. Bedrijven die nog niet in de cloud werken en de digitale transformatie nog links hebben laten liggen, zijn eenvoudigweg moeilijk in staat om medewerkers op een professionele manier te laten thuiswerken. Voor het gebruik van moderne applicaties en het goed beheren van informatiestromen is de cloud dan ook inmiddels onmisbaar.

Voordelen van de cloud

Voor het onderbrengen van uw ERP software, CRM software , HRM systeem, logistieke of financiële software in de cloud gelden diverse voordelen. Het maakt u flexibeler en beter weerbaar tegen situaties die ‘anders werken’ noodzakelijk maken. Het maakt medewerkers meer tevreden, omdat het werken met cloudoplossingen hen meer flexibiliteit biedt en locatie-onafhankelijk is. Informatiestromen zijn beter te beheren, waardoor datagedreven werken sneller gerealiseerd kan worden. Het beheer van online applicaties is eenvoudiger, omdat uw cloudaanbieder dat automatisch voor u doet. U werkt daardoor altijd met de laatste versie. Bovendien kan de veiligheid optimaal geregeld worden, zodat u digitale inbrekers gemakkelijker buiten de deur houdt en de beveiliging van uw data gegarandeerd is.

Maak keuzes met de bedrijfssoftware box

Waar het ene bedrijf kansen ziet in de nieuwe omstandigheden, ziet het andere hobbels en belemmeringen. Aandacht voor veranderingen in ICT oplossingen lijkt nu eenmaal niet logisch op momenten dat alle organisatorische zeilen bijgezet moet worden en bedrijfsresultaten onder druk staan. Toch zou het besef moeten bestaan dat verder uitstel niet verstandig is. Concurrerende bedrijven in uw bedrijfstak ontwikkelen zich immers ook en nieuwkomers beginnen sowieso met effectieve en efficiënte ICT oplossingen. Het is nu het moment om te handelen, te kijken naar nieuwe oplossingen en hulp in te roepen voor ICT toepassingen waarover uw eigen kennis tekort schiet. De bedrijfssoftware box kan u daarbij helpen.

Hoe starten?

Een kenmerk van cloudoplossingen is dat de ingebruikname ervan relatief laagdrempelig is en zeer beperkte investeringen vereist. Daarnaast hoeft u zeker niet alles in één keer aan te pakken. Digitale transformatie leent zich bij uitstek voor een stap voor stap implementatie. Zolang er maar een plan achter zit en uw doelstellingen helder zijn!

ICT informatiecentrum

Standerdmolen 10 A
3995 AA Houten
E-mail: info@ictinformatiecentrum.nl
Tel: +31 85 40 10 218
www.ictinformatiecentrum.nl

Logo ICT informatiecentrum