Gepubliceerd op 20 februari 2017

Goede Flex: de basis voor het personeelsbestand

De tijd van -in geval van nood- even een uitzendkracht inhuren is voorbij. Ondernemers zijn zich bewust van de waarde van flexibele medewerkers. Uitzendbureau Paraat legt daarom de focus op kwaliteit.

Na een duidelijke opleving in de Randstad en Brabant trekt de economie nu ook in Noord-Nederland aan. Consumenten besteden meer en ondernemers durven weer te investeren, onder meer in medewerkers. Uitzendbureaus merken dit.

‘Vooral de vraag naar flexibele medewerkers is groot’, vertelt Erwin Koops, directeur van Paraat Uitzendbureau. ‘Na de economische crisis kiezen ondernemers nog meer voor flexibiliteit dan daarvoor. De vaste kern wordt kleiner en de flexibele schil groeit. Wij ondersteunen ondernemers bij deze transfer van vast naar flexibel en dragen zo bij tot een wendbare organisatie.’

Vooral in de sectoren bouw en techniek neemt deze vraag toe. ‘Er is een grote vraag naar vaklui. Of het nu gaat om elektromonteurs, metaalbewerkers of lassers, vacatures genoeg. Wij helpen ondernemers flexibele vaklui te vinden. Daarnaast adviseren we ze op het gebied van personeelsopbouw. Het hangt echt af van het bedrijf hoe de ideale verhouding vast/flexibel is. Het gaat altijd om de ideale mix.’

Samenwerken loont
Omdat in het verleden weinig jongeren kozen voor technische opleidingen gaan we de komende jaren een demografisch gat meemaken: er is een groeiende vraag naar professionele vaklui naast een slinkend aanbod. Doordat de vraag vanuit de bedrijven toeneemt is het aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt om te zorgen voor goed gekwalificeerd personeel. Een grote opgave dus voor scholing en om- en bijscholing. ‘De eenvoudige baantjes verdwijnen naar het buitenland; er ligt dan ook een grote omscholingsopgave. Zeker in de bouw en de technische sector zien we veel medewerkers van vijftig jaar en ouder. En de uitval door gezondheidsproblemen moet je niet verwaarlozen.’

Nu kun je als ondernemer proberen om zelf je problemen op te lossen. Je kunt ook ondersteuning door Paraat Uitzendbureau inroepen, stelt commercieel intercedent Jonny Koops. ‘Als betrokken partner zorgen we voor een stabiele opbouw van het personeelsbestand. We willen het beste voor de ondernemer en het beste voor de medewerker. Dit kan alleen als we de handen ineenslaan. Hoe beter we samen met verschillende bedrijven door kennis en ervaringen te delen, hoe tevredener de ondernemer en de medewerker, omdat we precies passende oplossingen creëren. Laat ondernemers alsjeblieft bij elkaar in de keuken kijken en leren van elkaars ideeën. Samenwerken loont!’

Kwaliteit boven kwantiteit
Samen met de gemeente Emmen, Drenthe College en VolkerWessels heeft Paraat vorig jaar een project opgestart om de windenergiesector te voorzien van capabele flexkrachten. Erwin Koops: ‘We zijn begonnen met informeren en selecteren, waarna een vacaturegerichte opleiding plaatsvond. Van de 18 cursisten hebben 16 een certificaat gehaald voor elektromonteur, hoogspanningsmonteur of projectleider. Zij hebben nu een vast contract. Door een goede voorbereiding en de wil om aan de voorkant te investeren konden we heel gericht te werk gaan. Kwaliteit ging echt boven kwantiteit.’

De vragen van werkgevers veranderen in de loop der jaren. Volstond tot voor kort een diploma, tegenwoordig tellen ook specifieke ervaring en houding mee. Uitzendbureaus houden hier rekening mee en doen dan ook een zorgvuldige voorselectie. ‘Maar ze leveren niet alleen medewerkers, ze vullen het complete plaatje in’, stelt Jonny Koops. ‘Wij zijn een verlengstuk van het bedrijf en ontzorgen over de volle breedte, van huisvesting en vervoer tot de administratieve formaliteiten: alle papieren voor elkaar. Het totale plaatje moet kloppen. We leveren alleen medewerkers van wie we zeker zijn dat ze voldoen. Beter niet leveren dan slecht leveren.’

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Een duidelijke keus dus voor kwaliteit, die Erwin Koops ziet als trend in de markt. ‘We kijken vooruit en stellen minimale eisen. Of het nu om vaste medewerkers gaat of flexibele, ze moeten honderd procent passen bij de organisatie. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Daarom investeren we samen met onze opdrachtgevers in de flexkrachten. Een voorbeeld is de ontwikkeling van een fitheidsplan. Op vrijwillige basis kunnen gedetacheerden zich fysiek en mentaal laten testen, inclusief leefstijl. Des te fitter iemand is, hoe tevredener het bedrijf. Zo’n test betaalt zich dubbel en dwars terug.’

Met het opschudden van organisaties -menig bedrijf sloopte tijdens de crisis complete tussenlagen weg- worden ook aan flexibele medewerkers andere eisen gesteld. ‘Ze hebben steeds meer verantwoordelijkheid en werken zelfstandiger dan voorheen.’

De broers Koops houden bij alle ontwikkelingen en veranderingen één ding hoog in het vaandel: het sociale karakter van hun bedrijf. Want het is en blijft mensenwerk, ons kent ons in de regio en dat maakt samenwerken makkelijk. Interesse voor elkaar, luisteren naar elkaar, elkaar serieus nemen, zo kom je volgens Paraat Uitzendbureau verder. «

Paraat Uitzendbureau
www.uitzendbureau-paraat.nl

Tekst: André Staas / Fotografie: Gerrit Boer