Gepubliceerd op 20 april 2018

Een preventiemedewerker binnen uw bedrijf is verplicht

Iedere werkgever is verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. De preventiemedewerker werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid binnen het bedrijf. In kleine bedrijven (met 25 of minder werknemers) mag de werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn.

Werkgever blijft eindverantwoordelijk
De preventiemedewerker is niet eindverantwoordelijk voor veiligheid en gezondheid op het werk. Dat is en blijft de werkgever.

Preventiemedewerker komt niet goed van de grond
In de praktijk heeft minder dan de helft van alle werkgevers in Nederland de wettelijk verplichte preventiemedewerker aangewezen. En waar die is aangewezen is het veelal niet meer dan een ‘moetje’. De Inspectie SZW heeft bij de wettelijke introductie van de preventiemedewerker per direct laten weten niet (apart) te gaan toezien op naleving van deze verplichting. Bovendien hangt ‘arbo’ er in bedrijven vaak een beetje bij. In de praktijk ontbreekt naast budget, beschikbare tijd, overlegmomenten met het management, draagvlak van de achterban ook een duidelijke taakomschrijving binnen de organisatie.

Vanaf nu verzorgen wij een opleiding preventiemedewerker. Dit is een eendaagse opleiding in ons leslokaal.  Compleet met lesboek, lesmaterialen en een uitgebreide lunch. Tijdens de opleiding komen onderwerpen aan de orde op het gebied van arbeidsomstandigheden, RI&E en plan van aanpak.

Interesse?
Ons kantoor is gevestigd in het  gebouw van Sallcon/Konnected:
Boeg Opleidingen
Schonenvaardersstraat 9
7418 CC Deventer

U kunt ons bereiken op:
Telefoonnummer:              0570 – 57 22 47
Telefoon 24/7                     06 – 13654501
Email:                                   info@boegopleidingen.nl

Onze partners