Gepubliceerd op 20 januari 2017

Dun ijs

Terwijl de dooi inzet schaatsen enkele waaghalzen de laatste rondjes op het zachte ijs van het Paterswoldse Meer. Ook het kabinet Rutte II maakt zijn laatste rondes, nu het einde van de regeertermijn in zicht is. Het is tijd om de balans op te maken.

In deze regeerperiode zijn onder Rutte-Asscher de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) en de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingevoerd. De wet DBA beoogt het inhuren van schijnzelfstandigen tegen te gaan en de Wwz is bedoeld om het aantal tijdelijke banen te beperken en meer vaste banen te scheppen. Daarvan lijkt in de praktijk niet veel terecht te komen.

Uit CPB onderzoek van eind 2016 blijkt dat niet alleen het aantal flexwerkers en zzp’ers in Nederland in verhouding tot het buitenland hoog is, maar ook harder groeit. Verder blijkt dat de kloof tussen goede beschermde werknemers, flexwerkers en zelfstandigen nog nooit zo groot geweest.

Ik zag dat ook in mijn praktijk als insolventie- en arbeidsrecht advocaat. Ik sprak met ondernemers in MKB in handel, tuinbouw, maar ook werkgevers in het onderwijs en in de zorg. Zij klaagden over de striktere ketenregeling. Schildersbedrijven en hoveniers die hun seizoenswerkers een contract voor onbepaalde tijd zouden hebben te geven. Scholen die invalkrachten al na een paar invalbeurten een vaste aanstelling moesten geven. Ook het ontslagrecht is niet verbeterd. Een scheepsbouwer die wegens het strenge ontslagbeleid zijn bedrijf niet zo kon reorganiseren als noodzakelijk was, ging ten onder.

Tegelijkertijd zijn er zeer schrijnende gevallen onder flexwerkers en zelfstandigen. Contractsbescherming en voorzieningen die voor werknemers bestaan, zijn er niet voor zelfstandigen. Ik kwam in contact met ICT specialisten die na het faillissement van hun intermediair konden fluiten naar hun achterstallig loon van drie maanden. Ik sprak Frank, zelfstandig lasser. Al jaren kent hij een vaste opdrachtgever, totdat de Belastingdienst onlangs op zijn deur klopte. Of hij wel een modelovereenkomst – en meerdere opdrachtgevers had. Einde opdracht, geen werk – en nu weer een oproepcontract met onzekerheid. ‘

Nu zal een deel van de mensen zich weten te redden. Mijn zorg zit vooral bij de laagopgeleiden. Vooral bij hen zit een stijging onder zelfstandigen en het flexwerk. En met name deze groep (b)lijkt steeds meer moeite te hebben om mee te komen.

Het kabinet heeft kansen laten liggen om de arbeidsmarkt fundamenteel te veranderen. Vaste banen zijn nog altijd erg vast zijn en flexibele banen te flexibel. Dit zal een nieuwe regering moeten doen. Rutte II zal zich, zo vlak voor verkiezingstijd, in elk geval niet meer op het dunne ijs begeven.

Tekst; Mr. Lars van Dijk / Benk Advocaten