Gepubliceerd op 13 december 2017

Circulair ondernemen doe je samen; CIRCLES faciliteert

Bij circulair ondernemen draait het om slim hergebruik van grondstoffen en energie. Dat is nodig om de voorraad natuurlijke grondstoffen op aarde niet onherstelbaar uit te putten en de CO2-uitstoot te verminderen. CIRCLES is het platform in Oost-Nederland dat de overgang van de ‘oude’ lineaire naar de circulaire economie stimuleert.

Kiemt en VNO-NCW Midden zijn de initiatiefnemers van CIRCLES en werken samen met twaalf partners. Via dit netwerk vinden ondernemers, kennisinstellingen en overheden elkaar voor het ontwikkelen van opnieuw bruikbare producten, diensten en productiemethoden. Oost-Nederland is koploper in circulair ondernemen, een voorbeeld in Nederland en daar buiten.

Beddenfabrikant Auping uit Deventer, Interface (tapijttegels) uit Scherpenzeel en SolidPack (kartonnen verpakkingen) uit Loenen zijn voorbeelden van bedrijven die met circulair ondernemen winstgevende businessmodellen hebben ontwikkeld. Door gebruikte bedden te demonteren kan Auping bijvoorbeeld aluminiumonderdelen opnieuw gebruiken, wat een stuk voordeliger is dan aluminium nieuw in te kopen.

“De crux bij circulair ondernemen is: hoe ga je dat doen? Samenwerking is daarbij van doorslaggevend belang. Samenwerking binnen een branche, maar vooral met ondernemers uit andere bedrijfstakken”, zegt Franske van Duuren, projectmanager CIRCLES bij Kiemt. “Door over de grenzen van een branche te kijken, ontdek je dat de reststof van het ene bedrijf een grondstof kan zijn voor een ander bedrijf. Denk aan de restanten van tomatenplanten, die nu worden gebruikt bij de productie van papier.”

Kiemt, de netwerkorganisatie op het gebied van energietechnologie en circulaire economie in Oost-Nederland en werkgeversorganisatie VNO-NCW Midden zijn de initiatiefnemers van CIRCLES. CIRCLES is het kennisplatform voor (mkb)ondernemers, kennisinstellingen en overheden die aan de slag willen met circulair ondernemen. 
CIRCLES heeft een brede agenda ontwikkeld om de voordelen en de noodzaak van circulair ondernemen te promoten. Daarbij geeft Kiemt bijvoorbeeld advies over energie- en milieutechnologie als het gaat om het terugwinnen van bruikbare stoffen uit mest. Door mest te vergisten is het mogelijk fosfaten en stikstof eruit te halen. Deze stoffen worden weer omgezet in kunstmest. “CIRCLES is een kennisplatform voor hergebruik van grondstoffen, eigenlijk een soort Tinder met grondstoffen”, zegt Christian Lorist van VNO-NCW Midden.

Via workshops met mkb-ondernemers laat CIRCLES zien hoe het werkt. “SolidPack kocht zwavelzuur in voor de eigen waterzuivering. Waterschap Rijn IJssel haalt die stof uit het grondwater”, meldt Lorist. “Hun samenwerking levert SolidPack een besparing tot 90 procent aan inkoop van zwavelzuur op.”

Zo zijn er legio mogelijkheden voor innovatieve samenwerkingen te bedenken, waarbij CIRCLES partijen bij elkaar brengt. Van Duuren: “Via het CIRCLES-netwerk verbinden we partijen die elkaar normaal gesproken niet zouden vinden. Dat gebeurt onder meer via challenges waarbij scholieren en studenten opdracht krijgen een specifieke vraag op circulair gebied op te lossen.”

Dankzij de aanwezigheid van sterke sectoren, zoals de maakindustrie, biobased bedrijven en de bouwbranche, loopt Oost-Nederland voorop als het gaat om circulair ondernemen. Door die ontwikkeling verder te stimuleren kunnen de provincie Gelderland en Overijssel uitgroeien tot voorbeelden van een circulaire economie voor Nederland en ver daar buiten.

Meer weten over CIRCLES en slimme manieren om samen te werken aan de kringloopeconomie? Kijk op: www.circles.nu