Gepubliceerd op 20 juli 2017

Area Reiniging zet in op grondstoffenmanagement

‘Area is aanjager, adviseur, spil, initiator, platform voor samenwerking, banenschepper, bruggenbouwer, innovator, bron van vernieuwing, stimulator. En inderdaad: Area zamelt ook afval in …’

Zo karakteriseert Area Reiniging met vestigingen in Emmen, Coevorden en Hoogeveen haar eigen bedrijfsactiviteiten. Area (jaaromzet 26 miljoen euro, 135 medewerkers) biedt een breed scala aan professionele diensten in afval en reiniging. Motto daarbij is: van afval naar grondstof. Want Area beschouwt afval als bron van kansen. Door slim te scheiden en duurzaam te verwerken ontstaan uit afval nieuwe of herbruikbare grondstoffen.Binnen Area kunnen drie afdelingen worden onderscheiden. Area Reiniging verzorgt de afvalinzameling voor de gemeenten Emmen, Coevorden en Hoogeveen, Area Kennis & Regie verstrekt via een afvalkenniscentrum deskundige adviezen bij afvalbeleidsvraagstukken en Area Bedrijfsafval verleent professionele diensten aan inmiddels 2.500 bedrijven. Daarbij is samen duurzaam ondernemen uitgangspunt.

Grondstoffenmanagement
“Wij ontzorgen het bedrijfsleven bij het duurzaam bewerken en verwerken van afvalstromen”, gaat algemeen directeur Alfride Groenewold nader op de activiteiten van Area Bedrijfsafval in. “We zetten daarbij in op grondstoffenmanagement door er samen met de ondernemers voor te zorgen dat zoveel mogelijk grondstoffen op een snelle en eenvoudige wijze teruggebracht worden in de keten. Doordat wij aan veel ondernemers tal van diensten verlenen, kunnen we scherpe prijzen hanteren. We zijn flexibel, werken adequaat en beschikken over veel vakmanschap. We hebben ons in tien jaar ontwikkeld tot een goede regionale partner voor het bedrijfsleven.” Groenewold wijst erop dat Area voor bedrijven een milieuscan kan laten maken om nauwkeurig in beeld te brengen welke grondstofstromen er bij het bedrijf zijn en hoe die het beste kunnen worden gescheiden. Area Bedrijfsafval heeft drie accountmanagers in dienst die op dit terrein kunnen adviseren.

Onderhoud bedrijfsterrein
Naast het inzamelen van bedrijfsafval verzorgt Area voor het MKB tegen scherpe tarieven in toenemende mate ook het onderhoud van bedrijfsterreinen. Groenewold: “Denk bijvoorbeeld aan het vegen van het terrein, het borstelen van onkruid en het reinigen van kolken. Maar ook doen we plaagdierbestrijding en gladheidsbestrijding.”

Aanjager van duurzaamheid
Area wil graag aanjager zijn van duurzaamheid en maatschappelijke ontwikkeling. “Natuurlijk is kostenefficiency belangrijk bij het inzamelen en verwerken van afval”, licht Groenewold toe, “maar het resultaat van afval is nog belangrijker. Door hergebruik ontstaan waardevolle grondstoffen. De transitie van afval naar grondstoffen is één van de kansen in onze nieuwe economie. Die kansen leiden niet alleen tot milieuwinst maar ook tot economische en sociaal-maatschappelijke waarden in onze samenleving. Waar wij kunnen zetten wij ons bijvoorbeeld in voor het creëren van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar dragen wij graag een steentje aan bij…” «

Area Reiniging
www.areareiniging.nl

Tekst: Harry Knevelbaard / Fotografie: Gerrit Boer