Gepubliceerd op 28 juni 2019

Alternatief of aanvullend?

NON-BANCAIRE FINANCIERING IS EEN VOLWASSEN OPTIE

Het begon klein en beperkt, maar inmiddels wordt de markt voor alternatieve bedrijfsfinanciering gekenschetst door een breed palet aan mogelijkheden die bovendien steeds beter met elkaar gecombineerd kunnen worden. Helaas heeft de bekendheid onder MKB-ondernemers geen gelijke tred daarmee gehouden. Informatiebijeenkomsten overal in het land moeten daarin verandering brengen.

Tekst: Jeroen Kuypers

De financiële crisis is alweer enkele jaren voorbij maar de kredietverlening aan bedrijven is nooit volledig teruggekeerd naar het klassieke model. De grootbanken financieren het MKB minder dan vroeger, waardoor een toenemend aantal ondernemingen onder-gefinancierd raakt. Terence Vliet, relatiemanager bij Spotcap, gaf een cijfer: “Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan de helft van circa 60.000 MKB-bedrijven in 2017-2018 met een financieringsbehoefte niet succesvol is gefinancierd. In de huidige hoogconjunctuur kunnen deze ondernemingen dus niet de groei realiseren waartoe ze in staat zijn.” Gelukkig doet een toenemend aantal ondernemers een beroep op alternatieve bedrijfsfinanciering. “Vorig jaar is het kapitaal dat deze sector uitleende al bijna verdubbeld. De verwachting is dat ze in 2022 ruim een derde van de leningen tot één miljoen euro voor haar rekening zal nemen.”

Paneldebat

Terence gaf de aftrap op de bijeenkomst ‘Alles over alternatieve financieringsvormen’, die de afdeling Amsterdam van MKB Nederland in het Amsterdams Proeflokaal op het Stadionplein had georganiseerd. Zo’n zeventig ondernemers hadden zich voor het event opgegeven, onder wie veel financieel adviseurs die hun eigen cliënten beter wilden kunnen informeren. Onder leiding van de vlotte moderator Patrick van Gils debatteerde een panel van specialisten over vraag wat hun instellingen voor de MKB-ondernemer kunnen betekenen.

Helpen met cijferwerk

André Dolsma, commercieel directeur van Qredits, maakte net als de drie anderen steeds weer duidelijk dat hun dienstverlening niet haaks staat op die van de banken maar aanvullend daarop is. “Sterker nog: banken sturen vaak ondernemers van wie zij een aanvraag hebben afgewezen naar ons door. In ons geval gaat dat vooral om microfinanciering. Een aanvraag voor een lening van bijvoorbeeld vijfduizend euro ontvangen wij online maar zodra blijkt dat ze ontvankelijk kan worden verklaard gaat er een adviseur naar de ondernemer. We helpen met het cijferwerk en we coachen. Zestien procent van de mensen die wij helpen komt zelfs uit een uitkeringssituatie en maakt dankzij ons de succesvolle stap naar het zelfstandig ondernemerschap. Op de vraag of dat winstgevend voor ons is, luidt het antwoord ontkennend, maar we zijn dan ook een stichting zonder winstoogmerk. Het is wel duurzaam wat wij doen, ook wat kosten en baten betreft.”

Binnen een dag

Bij Spotcap gaat het vaak ook om kleinere sommen maar evengoed om bedragen met vijf nullen, tot wel driehonderdduizend euro. Net als Qredits financiert dit bedrijf vanuit de eigen balans, echter financiert Spotcap gevestigde ondernemingen op basis van de resultaten in de afgelopen 12 maanden in plaats van op een bedrijfsplan of prognose. Dat is een van de redenen dat het zo snel kan reageren op een aanvraag. De ondernemer weet gewoonlijk al binnen een dag of het een antwoord een ‘ja’ of een ‘nee’ zal zijn. “Anders dan de bank vragen wij geen zekerheden,” zei hoofd accountmanagent Rik Heintzberger, “want vaak heeft de bank deze ook al. Een krediet van ons kan hierdoor perfect worden gecombineerd met een klassieke banklening, zoals voor een seizoenskrediet of aanvullende voorraadfinanciering. De onze is kortlopend, met een looptijd van maximaal twee jaar, die van de bank is voor de lange termijn. Met onze vorm van direct lending, zoals het genoemd wordt, kun je als bedrijf vlot inspelen op de kansen van het moment.”

Factoring per factuur

Snel beslissen is evengoed een kenmerk van Voldaan, een bedrijf dat het traditionele factoring binnen het bereik van het kleinbedrijf heeft gebracht. “Vroeger hadden enkel de grootbanken een gespecialiseerde afdeling factoring en moest je een behoorlijke omzet hebben om ervoor in aanmerking te komen, nu kun je ons al een factuur van duizend euro verkopen,” legde acquisiteur Harry Vet. “Wij vragen geen jaarcijfers. Wij kijken alleen of de factuur correct en inbaar is. De ondernemer hoeft geen twee of drie maanden op zijn geld te wachten en beschikt binnen 24 uur over nieuwe liquiditeit. Wij gaan netjes met de debiteur om, dus je hoeft niet bang te zijn dat wij de klantrelatie verstoren. En je zit niet aan ons vast. De transactie verloopt per factuur. Je verkoopt zoveel als je wilt aan ons en wanneer je maar wilt.”

Stapelen

Het geheim van de smid is in alle gevallen ‘snelheid’. Dit wordt mogelijk gemaakt door innovatieve modellen en technologie, waardoor deze partijen zeer klantgericht kunnen werken. Het kan haast niet anders of twintig jaar geleden hebben financiële instellingen al gespeeld met de ideeën die aan Spotcap, Qredits en Voldaan ten grondslag liggen, maar zonder innovatie was het geen haalbare kaart. Ook Investormatch, onderdeel van De Breed & Partners richt zich op innovatie en combineert verschillende financieringsvormen voor ondernemers. “Wij richten ons vooral op het innovatieve MKB, zoals startups die 3 D printers ontwikkelen of robotica,” verklaarde partner Peter van Meersbergen. “Onze consultants zoeken uit op welke subsidies ze recht hebben en halen desgewenst een investeerder uit ons netwerk binnen boord. Maar we tonen de ondernemers ook hoe ze alternatieve en klassieke financieringsvormen op elkaar kunnen stapelen. Zoals wij hier naast elkaar zitten sluiten wij elkaar niet uit in de concurrentie op de ondernemer, integendeel, we verwijzen geregeld naar elkaar door en betrekken elkaar erbij.”

Het kost het MKB-bedrijf iets meer rente dan bij een bank, maar het alternatief is géén of onvoldoende kapitaal om te groeien. De kostprijs van een gemiste kans op meer omzet en winst is gewoonlijk vele malen hoger dan die ene extra procentpunt.