Laat je naar fiscaal voordeel adviseren

Wet- en regelgeving zorgen momenteel voor flinke veranderingen in het juridische speelveld van werkgevers en werknemers. Welke gevolgen heeft de komende verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar voor uw pensioenregeling? En wat komt er op DGA’s af, nu wetgeving rond hun pensioenopbouw gaat veranderen? 
Hét Ondernemersbelang vroeg het Henk Bets.

Bets is sinds 1999 directeur en sinds 2005 ook eigenaar van Confident. Hij kijkt terug op een roerig decennium. “Er is al jaren een flinke consolidatieslag gaande in de pensioensector. Daardoor zijn er van de 800 pensioenfondsen die er in 2005 nog waren inmiddels zo’n 250 fondsen over.” Naast dat kleinere aantal fondsen, die door fusies overigens vaak wel groter zijn geworden, heeft ook de crisis een ander belangrijk deel van zijn klanten geraakt, namelijk bedrijven met werknemersaantallen variërend van enkele tientallen tot enkele duizenden, alsmede DGA’s. Zo bezien heeft Bets het goed gedaan, want in een sector waarin zijn concullega’s vanwege genoemde oorzaken vaak ruim 50 procent in personeelsbestand terugvielen, is Confident gegroeid noch gekrompen. En wat 
die groei betreft: die lijkt er voor de komende 
jaren aan te komen, want veranderingen in relevante wetgeving zullen een positieve invloed hebben op de orderportefeuille. Die wordt voor ruim de helft gevuld door ondernemingen en daarnaast door DGA’s, pensioenfondsen, verzekeraars, particulieren, verantwoordingsorganen, ondernemingsraden, advocatuur, sociale partners en adviesbureaus. 
Al die partijen maken gebruik van de pensioen- 
en verzekeringsadviezen van Confident.

Een wijziging die er in elk geval per 1 januari 2018 aankomt is een verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar. Mét gevolgen voor bijna alle pensioenregelingen. 
“De belastingdienst stelt grenzen aan het maximale percentage dat je jaarlijks onbelast aan pensioen mag opbouwen. Biedt jouw pensioenregeling meer opbouw dan wettelijk is toegestaan, dan zal de belastingdienst de hele pensioenregeling gaan belasten. Daar kan ook revisierente bijkomen, wat ertoe kan leiden dat je over je hele regeling tegen 72 procent belast wordt. Door de pensioenleeftijdsverhoging zal het percentage dat je jaarlijks belastingvrij opbouwt iets dalen. Mijn advies is daarom om de aanpassing van je pensioenregeling tijdig te regelen en zo te voorkomen dat je fiscaal zwaar aangeslagen zult worden.”

Confident kan werkgevers op basis van eigen berekeningen daarin adviseren en die adviezen ook implementeren. “Tijdig beginnen is essentieel, want vooral bij iets grotere ondernemingen is voor pensioenregelingswijziging ook toestemming nodig van de ondernemingsraad. Dat kost tijd, want de OR is niet alleen geïnteresseerd in wat een nieuw voorstel betekent voor de premie, maar ook in hoe dat uitwerkt op de pensioenrechten van medewerkers. Daarna moeten we nog langs bij de verzekeraar in het geval het pensioen daar is ondergebracht. Bij 
dat hele traject helpen wij de ondernemer.”

“Voorsorteren op verandering 
is noodzakelijk”

Ook voor DGA’s is een verandering op til; de fiscaal begunstigde opbouw van het pensioen in eigen beheer gaat geschrapt worden. “Er is weliswaar respijt gekomen omdat staatssecretaris Wiebes die afschaffing onlangs zelf tegenhield. Er zat namelijk een gat in zijn plan wat hem uiteindelijk belastinginkomsten zou kosten in plaats van opbrengen”, glimlacht Bets. “Maar dat laat onverlet dat die wetswijziging er, waarschijnlijk in licht aangepaste vorm, zal komen.” Nu kan de DGA nog van het gunstige fiscale regime voor pensioen in eigen beheer profiteren, maar dat zal niet lang duren. Voorsorteren op verandering is dus noodzakelijk. “Het plan biedt verschillende opties, maar welke het gunstigst is verschilt per ondernemer. Ieders situatie is nu eenmaal uniek. Het is onze specialiteit om verschillende scenario’s door te rekenen om onze DGA-klant een goed advies te geven.” Goed is in de nuchtere 
definitie van Bets de optie waarmee zijn klant onder de streep het meeste overhoudt en zijn of haar partner geen onbedoelde risico’s loopt. Die constatering is geen ingewikkelde, maar de rekensom om daar te komen wél. Alle reden dus om eens te bellen met Confident. «

Tekst: Baart Koster / Fotografie: Ruud Voest

 

Onze partners