Hogeschool Windesheim Flevoland zoekt ondernemers voor ‘smart Comakerships’

Hogeschool Windesheim Flevoland bereidt derdejaars studenten Techniek en ICT via de minor Smart World voor op hun toekomst. Ze gaan daarvoor een Comakership aan met een bedrijf, dat daar zelf zijn voordeel mee doet.

Ondernemer Rob Dugour van Cinnovate in Almere is zeer uitgesproken als het gaat om de inbreng van het bedrijfsleven in de technische en ICT-opleidingen van Hogeschool Windesheim Flevoland. “Als ondernemers meer betrokken zijn bij het onderwijs, kunnen ze het onderwijs ook aanspreken op hun wensen. Bedrijven hebben de studenten hard nodig en kunnen er zelf aan bijdragen dat het onderwijs aansluit op hun vraag. Het kost je misschien een à twee uur per week, maar dan weet je wel wat er omgaat in het onderwijs en hoe je daar zelf je voordeel mee kunt doen.” Dugour heeft dan ook al veel ervaring in het samenwerken met het onderwijs. Samen met Edwin Hennipman, coördinator Smart World, en Jozef Janusch, student Industrieel Product Ontwerpen bij Windesheim Flevoland, vertelt Dugour met veel enthousiasme over het project dat een team studenten binnen de minor Smart World uitvoerde bij Cinnovate.

Smart Valdetectie

Cinnovate richt zich op kwetsbare groepen, waarvoor technologie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van hun leefomstandigheden. Daarvoor laat het bedrijf zich graag verrassen door het ‘out of the box’-denken van studenten. Het team waar Jozef Janusch deel van uitmaakte, ontwikkelde twee prototypes van een ‘smart valdetector’. “Valdetectie is op zich niet nieuw”, vertelt Jozef. “Het gaat meestal om een alarmeringssysteem met een drukknop, die ouderen om de hals hangen. Maar veel mensen hebben daar een hekel aan, omdat het zulke opvallende apparaten zijn. Cinnovate vroeg ons om een aantrekkelijker en smart ontwerp te maken. In eerste instantie vonden we dat best een lastige vraag, maar toen we ons er eenmaal in hadden verdiept, werd het een echte uitdaging. We hebben ouderen gesproken en mensen in de zorg en uiteindelijk hebben we een armband ontworpen waarin sensoren zijn verborgen die signaleren of iemand is gevallen. Ze zijn zo klein dat ze zijn verwerkt in een parelarmband voor vrouwen en een schakelarmband voor mannen.” Onder de douche zullen de ouderen deze armbanden echter niet dragen, terwijl de badkamer wel een risicoruimte is. “Daarvoor hebben we een optische sensor ontworpen met infrarood. Ziet de lens meer pixels in de breedte dan in de lengte, dan geeft de sensor een signaal af.” De vijf teamleden zijn trots op het resultaat en ook Cinnovate is zeer te spreken over hun Proof of Concept. “Als opdrachtgever heb je een businessmodel in je hoofd. Met zo’n innovatief ontwerp kun je alleen maar blij zijn. Onze mensen zijn nu bezig om het verder uit te werken.”

“Als ondernemers meer betrokken zijn bij het onderwijs, kunnen ze het onderwijs ook aanspreken op hun wensen”

De vorige groep die bij Cinnovate werd ingezet, ontwierp een zelfrijdende rolstoel. “Wij hebben er nu al vijfduizend aanvragen voor. Een zelfrijdende rolstoel levert het personeel in verzorgingshuizen een enorme tijdbesparing op en geeft de gebruikers ervan een veel grotere zelfstandigheid. Een van deze teamleden is na zijn afstuderen bij ons in dienst getreden en werkt aan de uitwerking van het ontwerp.”

Multidisciplinaire teams

“Onze studenten Techniek en ICT kijken met een frisse blik naar vraagstukken in organisaties, via de minor Smart World. Deze minor wordt elk jaar van september tot januari aangeboden”, vertelt Hennipman. “In deze minor komen onderwerpen als Internet of Things en big data aan de orde. Binnen de minor werken de studenten in teams aan een Comakership, een praktijkopdracht voor een echte opdrachtgever. De teams bestaan uit drie tot vijf studenten van verschillende technische disciplines. De minor staat ook open voor studenten van andere hogescholen. Ze werken een half jaar drie dagen per week bij het bedrijf en leren op die manier elkaars vakgebied kennen, terwijl ze ook leren van het bedrijf. Het geeft ze een enorme motivatie voor de afronding van hun studie, omdat ze de toepassing ervan in de praktijk zien.” Behalve de projecten bij Cinnovate heeft de minor al meerdere succesvolle oplossingen gebracht. “Zo hebben onze studenten voor de Brandweer Schiphol een indoor tracking device ontwikkeld. Daarmee kunnen brandweerlieden de weg terugvinden in een gebouw dat vol rook staat. Bij een adviesbureau voor verkeer en ruimte maakten ze een OV-dashboard, waarmee je lijnen met elkaar kunt vergelijken en de prestaties verbeteren.”

Het kost je wel wat, maar het maakt je veel rijker, zegt Rob Dugour. “In elk bedrijf is werk te vinden en zijn problemen op te lossen. Het kan een strak omlijnd project zijn of een meer algemene hulpvraag. Er ontstaat een mooie wisselwerking tussen de drie partijen: studenten, hogeschool en ondernemer.” Voorwaarde is wel dat er vanuit het bedrijf goede begeleiding kan worden gegeven, stelt Edwin Hennipman. “Het leerproces staat voorop. Daarom is het belangrijk dat er binnen het bedrijf iemand is, die affiniteit heeft met onderwijs.” In september 2017 start de volgende minor Smart World. “We komen graag in contact met organisaties in Flevoland die studenten Techniek en ICT een kans willen geven innovatieve oplossingen voor ze te bedenken én te ontwikkelen.” «

Hogeschool Windesheim Flevoland
www.windesheimflevoland.nl/bedrijven

Cinnovate bv
www.cinnovate.nl

Tekst: Wendy van Schie / Fotografie: John Phielix

Onze partners