Gepubliceerd op 11 december 2019

NEXTgarden; uniek ondernemen in een geweldig gebied

Het glastuinbouwgebied NEXTgarden, gelegen tussen Arnhem en Nijmegen, is een aantrekkelijk gebied voor glastuin- bouwbedrijven. NEXTgarden behoort sinds het voorjaar 2019 tot de zevende Greenport van Nederland. Ondernemers, kennisinstellingen en overheid werken er samen aan initiatieven die de hele productieketen slimmer, rendabeler en duurzamer maken. Er is nog 30 hectare beschikbaar voor uitbreiding van bestaande én voor nieuwe bedrijven.

Een ideale plek om duurzaam te telen

Het is de ambitie van NEXTgarden om het eerste klimaat neutrale tuinbouwgebied van Nederland te zijn. Dat gebeurt door energiebesparing, opwekking van duurzame energie en het uitbreiden & verduurzamen van het warmtenet. Binnen NEXTgarden exploiteert Lingezegen Energy, het energiebedrijf van 14 tuindersbedrijven, een eigen netwerk. Het net wordt verduurzaamd door de komst van een snoeihoutcentrale. Verder wordt onderzocht of dit netwerk kan worden uitgebreid naar andere bedrijven en naar twee woonwijken in Huissen. De ambitie is dat NEXTgarden in 2050 klimaatneutraal is.

Het eigen energiebedrijf is een betrouwbare leverancier van warmte en elektriciteit. Nieuwe bedrijven kunnen zelf beslissen of wordt aangesloten op het energiebedrijf of niet.

De voorgenomen aansluiting van het tuinbouwgebied op het regionaalwarmtenet met CO2-koppeling maakt het gebied nog aantrekkelijker. Ook bestaan er plannen voor hoge-temperatuur opslag in de bodem en voor geothermie. Het gebied beschikt over een gesloten gietwatercircuit.

Een uitgelezen plek voor innovatie

NEXTgarden ligt in de regio met de meeste ‘groene’ kennis ter wereld. Bedrijven in het cluster kunnen participeren in een van de bestaande netwerkorganisaties. De ondernemers binnen NEXTgarden onderscheiden zich door een hoge graad van vakmanschap in de teelt van bijzondere producten. De combinatie van groene hersenen en groene vingers is kenmerkend voor dit gebied. Er lopen diverse innovatieve projecten, waaronder het telen van de eitwitrijke waterlinzen en daarnaast de Ingrediënt Farm. In dit laatste project gaat het om het telen van exotische specerijen, zoals zwarte peper en kurkuma. Daarnaast onderzoeken we in het project Korte Keten hoe lokale voedselproducenten kunnen samenwerken met lokale afnemers. Ook werken we aan het creëren van een mooier landschap en tegelijkertijd het opzetten van een korte keten voor de notenteelt in project Agroforestry Notenpark ’t Zand. Tenslotte samen met de WUR, KANplant en de Greenport Arnhem Nijmegen is een onderzoek gestart naar hoe het zit met een echte prijsbepaling en een eerlijke verdeling van de waarde in de sierteeltketen.

Een uitstekende plek om te wonen en te leven

In het gebied is het zeer prettig wonen in de directe nabijheid van scholen, winkels en andere voorzieningen, zoals recreatie, cultuur en het uitgaansleven. En wat te denken van de directe nabijheid van de steden Arnhem en Nijmegen? Ondernemers, die het gebied bezoeken, zijn elke keer weer aangenaam verrast door de vele mogelijkheden die het gebied en de directe omgeving bieden.

Wij leveren deskundige en effectieve begeleiding bij o.a. vergunningen & subsidieverlening. Wij zien toe op een korte doorlooptijd. Wilt u meer weten?

Kijk dan vooral op www.nextgarden.nl

of neemt u contact op met Jan Taks, j.taks@lingewaard.nl.

Onze partners