Gepubliceerd op 3 november 2017

Nederlandse CAO niet van toepassing op Hongaarse chauffeurs

Wie regelmatig op de snelweg rijdt ziet het: steeds meer vrachtwagens met buitenlandse kentekens. Sinds Brussel het Europese transportverkeer liberaliseert komen steeds meer, met name Oost-Europese chauffeurs, met vrachten van en naar Nederland.

Dat roept juridische vragen op. Bijvoorbeeld de vraag welk recht van toepassing is op de arbeids-voorwaarden voor deze chauffeurs. Het Hof Den Bosch moest op 2 mei van dit jaar de 
vraag beantwoorden of Nederlandse arbeids-voorwaarden van toepassing zijn indien Hongaarse chauffeurs in opdracht 
van Nederlandse transportbedrijven internationale transporten verrichten. De werkgever vond van niet, vakbond FNV vond van wel. Volgens de FNV was op deze buitenlandse chauffeurs de zogenoemde charterbepaling van toepassing. Die bepaalt dat een Nederlands transportbedrijf welke een buitenlands transportbedrijf opdracht geeft om een transport te verrichten vertrekkend vanuit Nederland de Nederlandse CAO moet toepassen. Het Hof Den Bosch was het daar echter niet mee eens. Reden: het ging om gewone transportbedrijven, niet om brievenbusfirma’s. Bovendien werkten de chauffeurs slechts tijdelijk in Nederland en vond het overgrote deel van het transport plaats in het buitenland.

Ook in een tweede soortgelijke zaak haalde vakbond FNV bakzeil.

Het Hof toetst nauwkeurig of ter beschikkingstelling van werknemers plaatsvindt op het grondgebied van de Nederlandse Staat. Is dit niet het geval dan is niet Nederlands recht, doch buitenlands recht van toepassing.

Conclusie: als er onvoldoende connectie is met het grondgebied van Nederland kunnen de Hongaarse chauffeurs niet profiteren van de betere Nederlandse arbeidsvoorwaarden. «

Voor vragen over arbeidsovereenkomsten of CAO-recht kunt u contact opnemen met mr. L.A.A. Ongenae, gespecialiseerd arbeidsrecht advocaat en lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Belt u met 088-422 77 77 ( Haarsma Advocaten te Paterswolde).

 

 

Onze partners