Gepubliceerd op 10 januari 2019

Hoe vitaal ben jij?

Werk, gezin, zorgtaken, bijscholing, opleiding, hobby, vrijwilligerswerk, sport… hoeveel ballen houd jij in de lucht? En hoe ga je dat volhouden tot aan je pensioen?

De Ondernemingsraad en de afdeling HRM werken samen aan beleid om meer bewustzijn te creëren rond vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Begin dit jaar heeft de Ondernemingsraad aandacht gevraagd voor de oudere medewerkers. “Hoe kunnen zij hun werk goed volhouden nu de pensioenleeftijd opschuift?”, zegt OR-voorzitter Lieuwe van der Pol. “Al brainstormend over mogelijke regelingen, merkten we dat we breder moeten kijken dan alleen de oudere werknemers. We hebben meer dan 1000 medewerkers boven de 45 jaar én zo’n 500 medewerkers onder de 45 jaar. Als je wat ouder bent, is het misschien de vraag hoe je je werk volhoudt. Evengoed sta je voor uitdagingen als je jonge kinderen hebt, mantelzorger bent of een ambitieuze starter bent.

Elke leeftijdsgroep kent eigen vraagstukken.” “Bovendien”, zegt Antje Oldenburg, manager HRM, “als je je vitaliteitsbeleid alleen op oudere medewerkers richt, ben je eigenlijk te laat. In elke levensfase is aandacht nodig voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.”

Generatiepact

Het vitaliteitsbeleid is nog in ontwikkeling. Het College van Bestuur en de Ondernemingsraad willen in januari tot overeenstemming komen over een in te stellen generatiepact. Lieuwe: “Het idee hierbij is: jong voor oud. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld vanaf je 61e of 62e jaar minimaal 50% van je aanstellingsnorm mag blijven werken. Voor de pensioenopbouw wordt uitgegaan van 100% en de regeling voorziet in een minder dalend brutosalaris. Hiermee ontstaat een aantrekkelijk perspectief, je kunt langzaam terugschakelen. De uren die vrijkomen, gaan naar jongere medewerkers die hiermee meer zekerheid krijgen.” Antje: “Momenteel wordt nog gewerkt aan het ontwerp van een generatiepact waarbij we een brede scope hebben en ons niet alleen richten op ‘oud en jong’.”

Bewustwording

Los van het generatiepact is het vitaliteitsbeleid niet bedoeld om voor meer regelingen te zorgen. Antje: “Er zijn al regelingen genoeg, vanuit de CAO en vanuit ROC Friese Poort. We hebben bijvoorbeeld een levensfasebewust personeelsbeleid, de regeling mentor-gezel en elke medewerker heeft 50 duurzame inzetbaarheidsuren. Deze uren kun je besteden aan workshops, congressen, loopbaanbegeleiding of wat je nodig hebt voor je eigen vitaliteit. Het punt is alleen dat de regelingen onvoldoende benut worden en het onderwerp vitaliteit niet hoog op de agenda staat. De kern van het vitaliteitsbeleid is dan ook bewustwording. Wees je bewust van het belang van duurzame inzetbaarheid en neem hier zelf verantwoordelijkheid en regie in. Voer tijdig het gesprek met je manager en in je team. Durf je vraagstuk op tafel te leggen, kom zelf met ideeën en word samen creatief in maatwerkoplossingen.”

In gesprek

Lieuwe: “In de teams moet het onderwerp vitaliteit regelmatig op de agenda staan. Hoe kunnen we het werk verdelen op basis van wat een ieder op dit moment kan en wil dragen? Een jonge moeder of vader wil misschien een halfuur later beginnen om eerst alles thuis te regelen. Iemand in zijn midlife wil misschien een sabbatical en een startende collega wil juist zoveel mogelijk uren maken met goede begeleiding. Daar kun je het gesprek over voeren. Van een team mag je bij dit soort specifieke vragen een gunfactor verwachten.”

Faciliteren en ondersteunen

“We gaan nadrukkelijk uit van eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap”, zegt Antje. “Je kunt niet je vraagstuk op tafel leggen en verwachten dat je werkgever het wel oplost. Het idee is dat je zelf met ideeën komt en dat je werkgever je faciliteert en ondersteunt bij een oplossing. Niet door alles dicht te timmeren met regelingen, maar juist door maatwerk te bieden. Vanuit HRM gaan we leidinggevenden en teams helpen om de gesprekken goed te voeren. Duurzame inzetbaarheid kan een vast agendapunt zijn tijdens het jaargesprek. In welke levensfase zit je, wat kom je tegen? Hoe zie je je werk op de lange termijn en hoe zorg je ervoor dat je duurzaam inzetbaar blijft? Dat zijn vragen die we elkaar meer mogen stellen, ook tussentijds. Het vitaliteitsbeleid draagt daaraan bij.”

“We gaan nadrukkelijk uit van eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap”

Onze partners