Hoe duurzaam is de WWZ en hoe innovatief is ons toekomstige kabinet?

Als werkgever hebt u er ongetwijfeld mee te maken; de Wet Werk & Zekerheid. Enkel al vanwege het feit dat u een arbeidsovereenkomst met een werknemer bent aangegaan geeft u voldoende reden om u eens achter uw oren te krabben over de vraag of u als werkgever voldoet aan alle verplichtingen die de WWZ met zich brengt.

Al mijmerend bekruipt u vast wel eens het gevoel dat die ondertussen alweer bijna twee jaar oude wetgeving niet zo makkelijk in elkaar steekt en dat de nodige valkuilen op de loer liggen. Ik sluit niet uit dat u ’s nachts wel eens badend in het zweet wakker wordt en u zich afvraagt of u wel tijdig aan de aanzegverplichting hebt voldaan ten aanzien van die werknemer wiens contract u absoluut niet wilt verlengen. U weet het; één dag te laat en u zit er weer een jaar aan vast.

Feit is dat de WWZ niet datgene heeft gebracht wat werkgevers en werknemers hadden gehoopt; meer zekerheid voor de werknemer en minder kosten en procedures voor de werkgever. Het lijkt alsof de WWZ zijn doel voorbij geschoten is. Het feit dat er reeds enkele aanpassingen zijn geschied en er nog een aantal wijzigingen van Wet zijn voorgesteld geeft te denken.

Dat de WWZ niet alleen bij de werkgever of werknemer soms tot onduidelijkheid leidt maar ook bij advocaten bleek mij laatst in een procedure waarin ik ondertussen vijf dossiers heb aangelegd vanwege een ontslag op staande voet dat is vernietigd, waarna een procedure in hoger beroep is geëntameerd, voorts mijn cliënte een zogenaamd voorwaardelijk ontbindingsverzoek heeft ingediend, ondertussen de werknemer op overigens oneigenlijke gronden een vordering tot wedertewerkstelling en doorbetaling van loon heeft geëntameerd, waartegen ondertussen ook weer is geappelleerd. Een doolhof waar ook menig advocaat die meent voldoende arbeidsrechtelijk onderlegd te zijn soms lastig een weg in kan vinden. Wanneer je dan al procederende uiteindelijk denkt aan het einde van de tunnel te zijn en het licht te zien dagen, dan is er nog die Rechter die kennelijk ook moet wennen aan die bizarre wet en die soms krampachtig probeert aan te haken bij alles wat ondertussen als oud recht kan worden betiteld.

Kort en goed; het wordt tijd voor een herijking. Wellicht dat het aanstaande kabinet in deze verlichting kan brengen. Nu rijden krakende wagens het langst maar deze wagen botst ook regelmatig tegen onoverkomelijke hobbels die zich op de weg bevinden waartegen de wagen niet bestand lijkt te zijn. Kennelijk stond duurzaamheid voor mr. Asscher en diens Ministerie niet hoog op de agenda toen men zich bekreunde over hoe het arbeidsrecht nu eens nieuw op de helling te zetten. Laten we hopen dat het tij spoedig keert ten gunste van werkgever én werknemer door creativiteit en vernieuwing van ons komende kabinet. Voor het geval u informatie nodig hebt op het gebied van arbeidsrecht kunt u mij op werkdagen bellen tussen 8.00 en 19.00 uur. Ondertussen wens ik u sterkte in het arbeidsrechtelijke web. «

– mr. Ludith H. Haarsma

Haarsma Advocaten
www.haarsma-advocaten.nl

Onze partners