Gepubliceerd op 19 december 2017

‘Alles draait om zekerheid’

Want, het aantal kantoren dat de bevoegdheid heeft de controle van de jaarrekening te kunnen en te mogen uitvoeren daalt. Uitgebreide voorwaarden en strenge controle door de AFM zijn daarvan de oorzaak. Waren er aanvankelijk ruim zeshonderd kantoren met een vergunning, inmiddels is dit gedaald naar driehonderd en de verwachting is dat er in de toekomst circa honderd overblijven.

“Daar komt bij dat de grotere accountants-organisaties minder of geen interesse hebben in opdrachten die beneden de 40.000 euro controlebudget liggen”, geeft Van der Meer aan. “Bedrijven die verplicht een wettelijke controle moeten laten uitvoeren, of ondernemingen/organisaties die een vrijwillige controle wensen, hebben derhalve niet meer de keuze uit veel kantoren. Het kan daardoor een uitdaging worden om een geschikt accountantskantoor met controlebevoegdheid te zoeken, waar men de komende jaren in continuïteit op kan vertrouwen. En ja, Van der Meer is zo’n kantoor. Wij hebben onlangs de namens de AFM uitgevoerde audit met een positieve uitkomst kunnen afronden. Daarnaast zijn we al sinds 2000 aangesloten bij het SRA, de grootste aanbieder van accountantsdiensten van Nederland.”

Kwaliteit

Dat heeft onder andere met kwaliteit te maken. Iets dat bij Van der Meer Accountants & Adviseurs te allen tijde vooropstaat. Dat begon al bij het ontstaan van het kantoor in 1979 in Wijnjewoude. In 1986 verhuisde het kantoor naar Ureterp en toen Alex van der Meer in de jaren negentig gekwalificeerd accountant werd, werd de naam veranderd in Van der Meer Accountant & Adviseurs. In 2000 verhuisde het kantoor naar Oosterwolde, waarna in 2008 Grady Hofstra als medevennoot toetrad. In 2008 werd een tweede vestiging in Groningen geopend. Tenslotte werd op 1 januari 2017 de Adviesgroep voor Medische – en Vrije Beroepen in Leek overgenomen. Een kantoor dat verder zelfstandig blijft opereren. “We hebben inmiddels circa vijftig medewerkers in dienst en de groei zit erin”, geeft Van der Meer aan.

Oorzaak van de groei is volgens de vennoot het werk goed doen, “maar dat doet iedereen. Een belangrijke eigenschap van ons kantoor is dat de medewerkers volledig zelfstandig kunnen werken. De organisatie staat, loopt goed en kan indien nodig zelfs zonder de twee vennoten draaien.

Dat zegt vooral veel over het niveau van onze medewerkers. Klanten stellen dat op prijs en worden snel geholpen. We doen niet aan marketing, onze klanten zijn onze ambassadeurs.”

“Beroepsmatig hebben wij de behoefte om in het linkerrijtje te opereren”, vervolgt Van der Meer met gevoel voor understatement. “Dit betekent dat we onze klanten optimale kwaliteit willen bieden. Dat zeggen we niet alleen, we maken het ook waar en onze controlepraktijk speelt daarbij een belangrijke rol. Het zorgt er namelijk voor dat we vaktechnisch en qua optreden voortdurend scherp zijn, omdat we weten dat we onder toezicht staan en derhalve regelmatig getoetst worden. We moeten onze zaken derhalve altijd goed voor elkaar hebben.”

Automatisering

Een controlepraktijk vraagt veel van een kantoor. Van der Meer: “Bijvoorbeeld op het gebied van automatisering moeten we forse investeringen doen, waarvan de klant ook weer profiteert. Zo werken we met veel klanten samen in de cloud. Daardoor staat bijvoorbeeld een bankmutatie bij de klant meteen bij ons in de boekhouding. Dat gaat allemaal elektronisch. Het enige wat de klant hoeft te doen is ondernemen en ervoor zorgen dat zijn inkoop- en verkoopadministratie ons elektronisch bereikt.”

“Uiteraard ontvangt hij van ons een dashboard, waarop hij in één oogopslag kan zien hoe hij ervoor staat. We hebben een medewerker vrij gemaakt, die onze klanten op weg helpt en uitlegt hoe het werkt.

Gevolg van dit alles is dat we op ons kantoor met hele andere processen werken. Vroeger kwamen elk kwartaal de ordners met papieren administratie binnen, nu checken we elke morgen of de klant bij is en zo niet dan gaat er een belletje naartoe. Immers, wij nemen de verantwoordelijkheid voor de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de administratie, mits de klant zelf meewerkt, anders kun je ook geen dashboard presenteren dat up-to-date is.”

Zekerheid

“Op grond van onze werkzaamheden voegt de accountant middels de controleverklaring zekerheid toe aan de jaarrekening van een organisatie”, gaat Van der Meer verder. “En het belang van die functie zal nu en in de toekomst alleen maar toenemen. Zeker voor bedrijven en organisaties met een bepaalde omvang. Met een controleverklaring van de accountant heeft de ondernemer een jaarrekening in handen die een getrouw beeld geeft van wat hij naar derden verantwoordt.”

Van der Meer verwacht dat het leveren van zekerheid in de toekomst niet alleen op financieel gebied zal plaatsvinden. “Zeker niet in een tijd waarin fake news vrijwel aan de orde van de dag is, groeit de maatschappelijke behoefte aan zekerheid. Dat kan de accountant bieden. De accountant is in staat om onbetwist datgene vast te stellen wat een organisatie beweert. Dat is waar de maatschappij behoefte aan heeft.

“Mede als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en toenemende regeldruk hebben we in de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in kwaliteit”, zegt Van der Meer tot besluit. “Dat vinden we niet erg, als dat het kantoor ten goede komt. Immers, dan wordt het een plus, omdat ook onze klanten hiervan profiteren. Dat is wat we nu zien in de markt en op die voet willen we graag verder gaan.”

Gids

Hoe de branche er over tien jaar voor staat vindt Van der Meer moeilijk te voorspellen. “Wat we nu zien als commodity, het maken van een jaarrekening en een belastingaangifte, ziet er over tien jaar heel anders uit. Zekerheid bieden bij transacties wordt belangrijker, net zoals de adviesfunctie aan ondernemers en non-profitorganisaties. Daarnaast denk ik dat de accountant gids wordt in de elektronische waardenstromen. De technische ontwikkelingen gaan sneller dan de maatschappij kan volgen. De accountant vormt daarin een baken van zekerheid, nu en in de toekomst.”

www.vandermeeracc.nl

Tekst: Henk Poker

Onze partners