Gepubliceerd op 20 mei 2019

‘Onze regio blinkt uit in innovatiekracht’

Noord-Holland geldt internationaal als een van de meest innovatieve regio’s ter wereld. Hier wordt met drones de groei van gewassen geïnspecteerd, worden windmolens gebruikt voor het produceren van waterstof en komen bezoekers van heinde en verre om te leren hoe kassen worden verwarmd met de restwarmte van datacenters.

De regio Holland boven Amsterdam staat internationaal bekend om zijn mentaliteit van werken, maar juist ook die van innovatie, benadrukt directeur Thijs Pennink van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. ,,Steeds meer bedrijven weten hun kennis en nieuwe producten succesvol in de markt te zetten. Wij merken dat de regio zich in zeer snel tempo op wereldschaal positioneert als innovatief en krachtig economisch centrum. Seed Valley is wereldwijd net zo bekend als Silicon Valley. ECN heeft een grote internationale aantrekkingskracht op vernieuwers in de medische sector en duurzame energie. En zo zijn er legio andere voorbeelden.’’

In de genen

Waarom ondernemers in deze regio uitblinken in innoveren? ,,Innovatie zit in onze genen. Onze wortels liggen bij Leeghwater, de grensverleggende timmermanszoon die onze polders aanlegde. In de Gouden Eeuw liepen vele innovators rond in onze steden langs het IJsselmeer. De vernieuwers van nu zijn agrarische ondernemers die succesvol bezig zijn met teelt op water en start-ups die al experimenterend Holland boven Amsterdam optillen naar de kennisregio voor groen gas.’’

Energietransitie

Noord-Holland Noord heeft namelijk een uitstekende uitgangspositie om nationaal en internationaal een vooraanstaande rol te spelen bij de energietransitie, vertelt Thijs Pennink. ,,Wind, zon en water hebben we hier in overvloed. Kennis ook, onder andere dankzij living labs zoals IDEA en InVesta. Living labs zijn test- en ontwikkelomgevingen waarin samengewerkt wordt tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers om nieuwe producten, diensten en businessmodellen te ontwikkelen. Het succes van innovaties wordt immers niet alleen bepaald door technisch vernuft. Vaak zijn juist innovaties op organisatorisch en/of maatschappelijk vlak doorslaggevend.’’

Alle troefkaarten in handen

Noord-Holland Noord heeft alle troefkaarten in handen, verklaart Thijs Pennink de innovatiekracht. ,,De regio heeft schaalgrootte, een uitstekende verbinding met Amsterdam en een sterke fysieke en digitale infrastructuur. Ook de kennisinfrastructuur blinkt uit. Geen enkele innovatie komt immers tot stand als ondernemers, onderzoekers of technici niet experimenteren. Zaken uitzoeken, proberen en misschien ergens uitkomen waar ze dat oorspronkelijk niet hadden verwacht. Wij zijn er in onze regio goed in. De voorbeelden rijgen zich aaneen.’’

Ondersteuning bij innovatie

Ondernemers die (willen) innoveren kunnen voor ondersteuning terecht bij het Ontwikkelingsbedrijf. ,,Wij leggen verbindingen tussen bedrijven uit de nieuwe economie en helpen hen de markt verder te veroveren. Ook helpen wij bij het aanvragen van subsidies, voor bijvoorbeeld het bouwen van een prototype. Als Ontwikkelingsbedrijf zetten we stevig in op de versterking van de innovatiekracht van regionale bedrijven. Bijna 80% van de banen komen uit het MKB. Dat is daarmee de motor van de regionale economie. Daarvoor rollen we graag de rode loper uit.’’

Onze partners