Gepubliceerd op 22 juni 2018

Mag je als werkgever een vakantie aanvraag weigeren?

Met de vakantie periode voor de deur zien wij regelmatig dat werkgevers moeite hebben met de vakantieaanvragen van hun werknemers in combinatie met de openingstijden en (vakantie)planningen binnen het bedrijf. Zeker met een aantrekkende economie en personeelskrapte is de bezetting in de vakantie periode voor veel werkgevers een hele uitdaging.

Als werkgever moet je een werknemer jaarlijks de gelegenheid bieden om vakantie te genieten. Het uitgangspunt van de wet is dat de werkgever de vakantiedagen vaststelt conform de wensen van de werknemer.

Gewichtige redenen

Een werkgever kan de (schriftelijke) vakantieaanvraag van de werknemer binnen twee weken na de aanvraag weigeren, indien gewichtige redenen zich daartegen verzetten.

Van gewichtige redenen is sprake wanneer het inwilligen van het verzoek leidt tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. Voorbeelden daarvan zijn seizoenspieken, of in geval van een kleine onderneming waarbij inwilliging van het verzoek tot een tijdelijke bedrijfssluiting leidt.

Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer twee werknemers die beiden dezelfde werkzaamheden verrichten in precies dezelfde periode drie weken met vakantie willen gaan. Waarschijnlijk heeft de (kleine) werkgever in een dergelijke situatie een gewichtige reden om een vakantie aanvraag te weigeren.

In het algemeen geldt dat het belang van de werkgever bij afwijzing van het verzoek zo zwaar moet zijn, dat het belang van de werknemer daarvoor redelijkerwijs moet wijken.

Termijn reageren

Overigens dien je als werkgever de gewichtige redenen binnen twee weken nadat de werknemer zijn wensen (schriftelijk) kenbaar heeft gemaakt, aan de werknemer schriftelijk bekend maken. Als werkgever dien je de gewichtige redenen dus te motiveren. Doe je dit niet of te laat, dan is de vakantie conform de wensen van de werknemer vastgesteld.

Wijziging van reeds vastgestelde vakantie

Wat nu als de vakantie al is vastgesteld. Kun je als werkgever de vastgestelde vakantie dan nog wijzigen? Ja dit kan, maar ook hier geldt dat de werkgever daar gewichtige redenen voor moet hebben. Een voorbeeld van een gewichtige reden kan zijn plotselinge drukte in het bedrijf, bijvoorbeeld als gevolg van een grote spoedorder.

Ook kun je denken aan de situatie waarin een werknemer die niet op vakantie zou gaan, plotseling ziek wordt en vervanging niet mogelijk is. In een dergelijk geval is het denkbaar een andere werknemer zijn vakantie alsnog te weigeren.

Het wijzigen van een reeds vastgestelde vakantie kan wel betekenen dat aan de zijde van de werknemer schade wordt geleden. Denk bijvoorbeeld aan annuleringskosten (voor tickets of hotels). Conform de wet dient de werkgever deze kosten dan wel te vergoeden.

Aan u als werkgever het advies om de vakantieplanning tijdig met uw werknemers af te stemmen. Zodat u zoveel mogelijk tegemoet kunt komen aan de wensen van uw werknemers en uw klanten.

www.oovb.nl

Onze partners