Gepubliceerd op 8 maart 2018

’s Heeren Loo zoekt nieuwe vormen van verbinding

Anke Visserman – ’s Heeren Loo

Innovatie staat bij ’s Heeren Loo in het teken van meedoen in de maatschappij. Ook voor ondernemers is een rol weggelegd.

’s Heeren Loo ondersteunt mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Zo’n 10.000 cliënten in heel Nederland krijgen hulp, die varieert van lichte ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. De Hartenberg in Wekerom is een woonlocatie van ‘s Heeren Loo waar 220 cliënten wonen. De komende tijd zal dat aantal doorgroeien naar 300. Hier, op het hoofdkantoor, spreekt Hét Ondernemersbelang met regiodirecteur Anke Visserman.

Woonlocatie De Hartenberg bestaat volgend jaar 50 jaar. Cliënten woonden er in groepen. De zorg was in 1968 medisch georiënteerd. Visserman: “Na een lange tijd van ontwikkelen waarin ook integratie centraal stond betekent innovatie nu voor ons dat we de zorg opnieuw labelen om het individueel perspectief te versterken van onze cliënten. Meedoen in de maatschappij is prima. Maar ieder kiest daarin zijn eigen pad. Mensen met een beperking moeten op een specifieke manier geholpen worden om zich te manifesteren in wonen, werk, familie en vrije tijd.”

“We willen de wereld groter maken voor onze cliënten”

Een eerste stap in dat nieuwe denken over zorg is dat alle cliënten een eigen studio krijgen met een eigen huisnummer. Wonen in een groep blijkt een achterhaald concept. Visserman legt een link met een weekendje met familie in een vakantiehuisje. Op zondagavond is iedereen blij dat die weer naar huis kan. Het is even leuk, maar langdurig in een groep zitten is blijkbaar niet goed voor mensen. Dat geldt natuurlijk vice versa voor mensen met een beperking. Ook voor hen heeft een eigen domein een enorme meerwaarde. Vanuit hun eigen studio gaan ze met plezier bij de buren koffie drinken in plaats van elke dag met alle huisgenoten aan tafel te zitten. Dat is een heel andere benadering.

Jongeren

De Hartenberg ligt in het bos. “En dat bos willen we uit en delen met anderen”, verklaart Visserman. Daarmee bedoelt ze dat op veel verschillende manieren contact gezocht wordt met de nabij gelegen gemeente Ede. De locatie wordt nu nadrukkelijk gezien als een wijk van Ede. Jongeren uit Ede die van school dreigen te gaan, biedt ’s Heeren Loo een traject aan om zich te oriënteren op een beroepsperspectief. Jongeren die geen ROC 1 – niveau hebben, krijgen een kans om op het terrein die startkwalificatie wél te halen samen met de Academie voor Zelfstandigheid. Dat is een niet-talige opleiding, ontwikkeld voor mensen waarbij het gewone leren onvoldoende aansluit. Ondersteuning met beeldmateriaal en leren in de praktijk werkt goed voor deze groep. “Jongeren blijven zo bij de les en voor onze bewoners hebben dergelijke initiatieven een grote meerwaarde. Want ze komen in aanraking met nieuwe mensen”, vindt Visserman.

ROC-studenten en bewoners van De Hartenberg werken samen in het Open Lucht Theater op het terrein. Dat kan gaan om verkeer regelen en het bedienen van de verlichting tijdens een voorstelling tot schoonmaken en activiteiten plannen. Edenaren komen door nieuwe initiatieven op De Hartenberg, maar andersom gebeurt ook. Zo werken cliënten van ’s Heeren Loo in publieksboerderij De proosdij in de Edense wijk Veldhuizen. Jaarlijks komen daar maar liefst 60.000 bezoekers. Visserman: “Zo ontwikkelen we allerlei activiteiten die beide doelgroepen raken.”

Ondernemers
De gemeente Ede ziet De Hartenberg als een serieuze partner en werkt volop mee aan de initiatieven. Een project dat nog in de pijplijn zit is het opzetten van een Talent Experience Center. Dat moet een platform voor jongeren en bedrijven worden. De boer die zonder tussenhandel zijn producten kwijt wil, kan daar bijvoorbeeld gebruik maken van het distributiecentrum om de keten tussen boer en klant kort te houden. Een bedrijf in verlichting mag uitproberen welke verlichtingsvorm het beste past bij de verschillende bebouwingen op het terrein. 
Samen met de Wageningen Universiteit wordt Aqua Phonics opgezet; een basin met planten die zich voeden met de uitwerpselen van de vissen die erin rond zwemmen. Een ondernemer zette een klimbos op en er werkt een professionele kapster op het terrein. Ook de Albert Heijn supermarkt wordt professioneel gerund vanuit een distributie centrum.

Heidag
Het Cultureel Centrum wordt in de nabije toekomst ingericht als congrescentrum. 
Bedrijven en anderen kunnen er hun heidag houden; bewoners van De Hartenberg verlenen naar vermogen hun diensten. Optredens in de grote zaal kunnen life gestreamd worden zodat een enthousiaste ‘TED-talk’ digitaal de wereld in kan, maar ook de zondagochtenddienst. “Steeds zijn de activiteiten erop gericht dat onze cliënten er beter van worden. We zoeken zinvolle activiteiten in co-creatie met de gemeente en met ondernemers”, vertelt Visserman.

Techniek
Innovatie betekent voor ’s Heeren Loo ook gebruik maken van moderne technieken. 
Als de familie van cliënten in Friesland woont, is er doorgaans minder bezoek en dreigt de betrokkenheid af te nemen. Skype op tablet en IPhone brengen familie en cliënten op een 
nieuwe manier bij elkaar. Zelfs als een deel van de familie in Nieuw Zeeland woont is dat geen beletsel om online contact te hebben. 
Visserman: “De mogelijkheden zijn we nog 
volop aan het ontdekken; ze zijn gigantisch.”

Begeleiding
Ook de begeleiding van cliënten kan beter met behulp van beeldbellen via het internet. 
Een moeilijke brief van de gemeente kan nu meteen online besproken worden met de begeleider. Er hoeft niet gewacht te worden 
tot die volgens schema langs zou komen. 
En computerbediening met behulp van de 
ogen in plaats van de handen, biedt uitkomst 
voor cliënten die grotendeels verlamd zijn.

Visserman tot slot: “We willen de wereld groter maken voor onze cliënten. En de wereld verrijken met wat we ontdekken voor en met onze cliënten.
Samen kijken we wat passend is.” «

’s Heeren Loo
www.sheerenloo.nl


Onze partners