Transport moet rollen

Het MKB voert de titel ‘motor van onze economie’ met ere. Visualiseer die motor-metafoor en je ziet dat dit eervolle predicaat in letterlijke zin op de sector transport en logistiek slaat. Die sector wordt, officieel, ook heel belangrijk gevonden. Naast het nationale debat over onze culturele eigenheid woedt op hoog beleidsniveau ook een economisch identiteitsdebat. Een van de getrokken conclusies is dat we niet alleen een belangrijk doorvoerend en distribuerend land zijn, maar ook dat we in de toekomst op transport en logistiek moeten inzetten. Dáárin zijn we immers goed en valt dus ook straks een boterham te verdienen. Je zou dus denken dat al die flexibele MKB-dienstverleners worden gekoesterd en waar nodig gefaciliteerd.

Maar de schoen wringt en tijdens de gesprekken die ik al jaren met transportondernemers voer, is me duidelijk geworden waar. Want niet alleen de uitdagingen zijn groot, ook de misverstanden blijken dat te zijn. Zo zien veel Nederlandse jongeren transport en logistiek als suf en stoffig. Ze hebben blijkbaar geen idee hoe innovatief de sector zich al jaren ontwikkelt. Je kunt dus wel degelijk een mooie carrière maken in een moderniserende branche die concrete service verleent. Daarnaast is er de duurzaamheidslobby die denkt dat de sector heel vervuilend is, terwijl transporteurs minder verontreinigend zijn dan bijvoorbeeld particuliere autorijders. Om over brommertjes en vliegend vervoer nog maar te zwijgen. Bovendien tasten transportondernemers al jaren diep in hun buidel om almaar schoner en geluidlozer vervoer te organiseren.

De hele tragiek past in een kleine notendop: de sector wordt niet begrepen en dat komt zijn imago niet ten goede

De hele tragiek past in een kleine notendop: de sector wordt niet begrepen en dat komt zijn imago niet ten goede. Door onbegrip leveren bijvoorbeeld opleidingen studenten af die theoretisch voldoende onderlegd zijn maar praktisch niet, waardoor ze fundamentele vaardigheden missen. Scholen moeten in hun onderwijs gaan werken aan een accentverlegging naar praktijk. Om dat effectief te doen, zullen ze intensiever moeten praten met de bedrijven waarvoor ze opleiden. En dan is er nog de overheid die beleid ontwikkelt op basis van een sprong in het halfduister. Zo rijdt zij de transportsector meer in de wielen dan dat ze de weg vrij maakt voor vervoer. En ook dáár valt weer het gebrek aan communicatie op. Momenteel ontwikkelt men beleid dat alleen óver transport gaat zonder de sector daar goed in te betrekken. Richt overlegtafels voortaan gemixt in en nodig transportondernemers uit. Laat hen al in de beleidsvoorfase hun expertise delen met beleidsmakers, zodat die vervolgens beleid ontwikkelen waar de sector niet mee stilgezet wordt. Want dan staat Nederland stil.

Baart Koster
zakelijk journalist/ gespreksleider/ tekstschrijver/ eindr​​edacteur/ columnist/ jurist

 

Onze partners