Smart education en Duurzaam MBO

De cybersfeer ontwikkelt zich steeds verder. Hierdoor krijgen we een smart and intelligent industry, agriculture, services, products, logistics, bank&financing, education, marketing, health. Maar ook smart and intelligent buildings, cities, countries, continents.

We krijgen een nieuwe samenleving met eHealth, eGovernment, eEducation, eMarketing, eEntertainment, eBusiness, eCrime, eShopping. En een maatschappij vol drones, 3D printers en robots. We krijgen nieuwe banen als eSoldiers (cybersoldaten), eTeachers, ePsychologists, eDoctors, eMechanics, eEntertainers ect.Sensoren en databanken gaan ons voorzien van informatie die door computersystemen verwerkt worden. Hierdoor wordt precisiemanagement mogelijk. Computersystemen beginnen met big data te werken en krijgen langzaam deep intelligence (waarbij systemen leren van de beste beslissingen en zo steeds slimmer worden). In de beleggerswereld werken ze al.

Het voordeel is dat de systemen ons gaan helpen de beste beslissingen te nemen. Juiste beslissingen om te komen tot een meer duurzame wereld. We moeten wel. Dat is de wereld waarin Duurzaam MBO haar leerlingen wegwijs probeert te maken. Duurzaam MBO is een dynamische kenniskring voor en door docenten uit alle sectoren van het MBO.

Ze komt op voor een duurzame bedrijfsvoering van mbo-scholen en onderwijs met aandacht voor duurzame ontwikkeling in de zorg, de bouw, de techniek, toerisme, de horeca, handel en economie, de logistiek, de mediawereld, ICT etc. Het gaat over bijna 500.000 jongeren die dadelijk de ruggengraat van de maatschappij gaan vormen. Het netwerk bestaat al 12 jaar en is inmiddels bekend in de onderwijswereld van heel Nederland. De nieuwsbrief gaat naar 1150 sleutelfiguren in het onderwijs en het bedrijfsleven. Het Koning Willem I College en het CINOP vormen sinds vijf jaar samen de trekkers van het netwerk. Van hier uit in de afgelopen jaren veel inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd en een jaarlijks terugkerend groot symposium (telkens gehost door een ander ROC).

De laatste bijeenkomst ging over de verduurzaming van het onderwijs in de bouw en installatie/elektrotechniek. Studenten, maar ook werknemers moeten voorbereid worden op klimaatneutraal bouwen dat in 2020 verplicht wordt. Samen met de OTIP, ISSO, SBRcurnet, UNETO-VNI, grote bouwbedrijven en installateurs worden 76 modules vormgegeven die opleiden tot de gewenste medewerkers. DMBO is partner in dit project genaamd Build up Skills. Ze werkt ook samen met de metaalunie aan de circulaire economie en met het ministerie van ELI aan biomimicry. Ze zouden ook graag een plaats hebben in de topsectoren voor energie, de circulaire economie en water.

De website is verder doorontwikkeld en is een van de grootste van de wereld boordevol slimme en duurzame wetenswaardigheden en toepassingen. Er staan veel goede voorbeelden uit het bedrijfsleven op die jongeren nu gebruiken in het onderwijs. Ook staan er tientallen ideeën van jongeren op (uit creatieve sessies) waar het bedrijfsleven mee aan de slag kan. De site heeft op dit moment 280.000 hits. Dat komt omdat DMBO gratis lesmateriaal heeft gemaakt voor het nieuwe keuzedeel duurzaamheid in het beroep. Dat is het meest gekozen keuzedeel in Nederland. Al 43 scholen in het MBO gebruiken het materiaal. Dan gaat het hard. Het materiaal mag gratis gebruikt worden mits men meehelpt te verbeteren. Zo maken we en in co-creatie het beste van. Dat is nu bij uitstek een vorm van smart education in de nieuwe smart world die zich om ons heen aan het ontwikkelen is. DMBO zou dit graag met het bedrijfsleven verder vorm willen geven. «

Meer informatie:
www.duurzaammbo.nl

Onze partners