Gepubliceerd op 16 mei 2018

Pensioencommunicatie: uw zorgplicht, maar onze zorg

Inmiddels is de Wet pensioencommunicatie al enige tijd in werking getreden. “De wet zorgt ervoor dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor het pensioenbewustzijn van uw medewerkers. Op dit moment is de pensioenkennis en interesse bij de meeste werknemers doorgaans laag. Het is om een aantal redenen belangrijk dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de pensioenregeling” vertelt Koos Pijnaker, eigenaar van Bureau Bewust Verzekerd. Hij vertelt graag waarom dit is en wat u aan pensioenbewustzijn kunt doen.

Werknemers binden aan uw organisatie

U heeft als werkgever een pensioenregeling, maar zijn uw medewerkers inhoudelijk op de hoogte van de regeling? Elke maand draagt u premies en andere bijkomende kosten af aan de pensioenregeling. Soms bedraagt dit zelfs twintig procent van de loonkosten. Door hier niets of weinig over te communiceren, weten uw medewerkers niet wat u voor ze geregeld heeft en welke keuzes zij kunnen maken. Met als gevolg: weinig waardering voor deze arbeidsvoorwaarde. En juist met de aantrekkende economie is het belangrijk dat werknemers uw bedrijf aantrekkelijk blijven vinden om voor te werken. Communicatie over de pensioenregeling en begeleiding van individuele werknemers is een goede manier om uw medewerkers te binden aan uw organisatie.

Juist, volledig maar vooral persoonlijk

De Wet pensioencommunicatie heeft als uitgangspunt dat de communicatie moet aansluiten bij de wensen en behoefte van uw werknemer. En stelt daarbij dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor juiste en volledige communicatie. Belangrijke momenten waarop communicatie en actie moet plaatsvinden zijn onder andere: indienst- of uitdiensttreding, huwelijk of samenwonen, scheiding, de geboorte van een kind, arbeidsongeschiktheid of (bijna) met pensioen.

En daarin speelt het persoonlijke aspect een rol. Alhoewel er door de Wet pensioencommunicatie verbeteringen hebben plaatsgevonden (denk bijvoorbeeld aan Pensioen 1-2-3 en mijnpensioenoverzicht.nl), betreft het vaak massacommunicatie dat geen antwoord geeft op de individuele vraagstukken van werknemers. De meeste werknemers willen weten hoe hun persoonlijke situatie eruit ziet.

Om te voldoen aan de pensioenwet en om waardering te krijgen van uw medewerkers voor de pensioenregeling, ondersteunen wij u graag met juiste, volledige en persoonlijke pensioencommunicatie, zodat uw medewerkers antwoord kunnen geven op de volgende vragen:

  • Hoeveel pensioen kan ik verwachten?
  • Is dit voldoende om in mijn oudedag te voorzien?
  • Welke keuzes heb ik?

Wilt u uw medewerkers binden aan uw organisatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij bieden individuele gesprekken aan, maar ook personeelspresentaties of workshop voor HR. Ook kunt u bij ons terecht als u overweegt een pensioenregeling af te sluiten voor uw werknemers of u zich wilt verdiepen in verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Zodat u zeker weet dat alles goed geregeld is voor u en uw medewerkers.

Bureau Bewust Verzekerd
Bewust, nu en in de toekomst

Telefoon:          023 – 20 50 225
E-mail:              info@bureaubewustverzekerd.nl
Website:           www.bureaubewustverzekerd.nl

Onze partners