Gepubliceerd op 13 februari 2018

Waar ligt de oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt?

Het is overduidelijk: Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Te veel vraag, te weinig ‘passend’ aanbod. Waar tijdens de crisistijd het voortbestaan van het bedrijf in gedrang kwam, zo is dat momenteel het kunnen waarborgen van continuïteit door het gebrek aan personeel.

Vacaturesites zoals Monsterboard, Jobbird en Indeed staan bol van de vacante functies. De zoektocht naar nieuwe medewerkers met relevante werkervaring en bovenal een opleidingsniveau van minimaal MBO-3 is geen eenvoudige.

Niet iedereen is echter in staat om te voldoen aan de eisen die gesteld worden. Door een beperkte leerbaarheid komt een groep jongvolwassenen van het Speciaal- en Praktijkonderwijs moeilijk aan werk. Dit terwijl deze groep een goede bijdrage kan leveren aan het verminderen van de tekorten op de arbeidsmarkt. Door anders te kijken naar werkprocessen binnen het bedrijf, kunnen werkgevers functies creëren die passend zijn voor deze groep. Deze zogeheten ‘functiecreatie’ zorgt er voor dat andere werknemers zich kunnen focussen op specialistische taken.

Het WerkgeversServicePunt IJmond, een samenwerking tussen IJmond Werkt! en het UWV, biedt de Inclusieve Arbeidsanalyse als instrument aan voor werkgevers in de IJmond. Hiermee kunnen werkprocessen in kaart worden gebracht om zodoende passende banen aan te bieden aan jongeren van het Speciaal en Praktijkonderwijs, als ook aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Maar wat houdt deze arbeidsanalyse precies in?

In een arbeidsanalyse spoort een arbeidsanalist alle eenvoudige, routinematige taken op in een organisatie of op een afdeling. Voor de meeste eenvoudige, routinematige taken is geen vooropleiding nodig. Ze staan zelden in functieomschrijvingen, maar toch besteden veel hoger opgeleide medewerkers hier naar schatting 10 tot 20 % van hun tijd aan.

Om passend werk te creëren is een gedegen arbeidsanalyse belangrijk. Een arbeidsanalyse heeft vijf hoofdthema’s:

  • de aard en doelstelling van de organisatie en van het werk
  • de structuur van de organisatie en de bedrijfsprocessen
  • de werkinhoud
  • de taakeisen
  • de werkcontext

Eenvoudige taken opsporen

Aan de hand van interviews en observaties worden eenvoudige, routinematige taken binnen een organisatie of afdeling opgespoord. Het gaat hierbij meestal om elementaire taken.

De arbeidsanalyse maakt duidelijk:

  • welke taken geschikt zijn voor jongeren van het Speciaal en Praktijkonderwijs en mensen met een arbeidsbeperking
  • de taakkarakteristieken (frequentie, vereiste werktempo, relatie met andere taken)
  • de taakeisen (kwaliteits- en protocollaire vereisten)
  • hoeveel uur werk dat oplevert

De analyse wordt afgesloten met een gedegen rapport, waarin de werkgever wordt geadviseerd over de mogelijkheden binnen het bedrijf om aangepaste functies te vormen. Een adviseur werkgeversdiensten ondersteunt de werkgever vervolgens bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers.

De oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt is dus niet zo eenvoudig maar de adviseurs van het WSP kunnen wel bijdragen aan een zo passend mogelijke oplossing voor uw personeelstekort!. Wilt u meer informatie over de inclusieve arbeidsanalyse en/of in gesprek met het WerkgeversServicePunt over de wijze waarop u uw vacatures in kunt vullen? Neem dan contact op via 088–5019191.

Onze partners